[oberlist] MD* apel: Guvernul RM lanseaza procesul de selectare a membrilor Consiliul National pentru Participare

ober at emdash.org ober at emdash.org
Tue Dec 13 20:18:51 CET 2011-------- Original Message --------
Subject: [ONG.MD] Digest Number 1739
Date: 13 Dec 2011 13:22:18 -0000
From: ONG-MD at yahoogroups.com
To: ONG-MD at yahoogroups.com
Reply-To: "No Reply"<notify-dg-ONG-MD at yahoogroups.com>

Messages
________________________________________________________________________
1. Guvernul RM lansează procesul de selectare a membrilor CNP pent
    Posted by: "liuda malai" ludmilamalai at yahoo.com ludmilamalai
    Date: Mon Dec 12, 2011 7:33 am ((PST))

Consiliul Naţional pentru Participare a fost creat la iniţiativa
Guvernului în calitate de organ consultativ şi îşi desfăşoară activitatea
în baza Hotărîrii Guvernului nr. 11 din 19 ianuarie 2010. Misiunea
consiliului este de a facilita participarea societăţii civile în procesul
de adoptare a politicilor publice şi monitorizare a transparenţei
procesului decizional. Mandatul consiliului este de 2 ani.
 
Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic
între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea
consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin
facilitarea comunicării în identificarea şi realizarea priorităţilor
strategice de dezvoltare a ţării, dezvoltarea capacităţilor instituţionale
pentru implicarea plenară a părţilor interesate în procesul de adoptare a
deciziilor.
 
Guvernul invită organizaţiile societăţii civile, active în promovarea şi
implementarea reformelor, politicilor publice, monitorizarea transparenţei
procesului decizional să prezinte Dosarul de concurs cu următorul conţinut:
a) scrisoare de motivație semnată de conducătorul organizației,
b) decizia privind participarea la concurs consemnată într-un
proces-verbal
c) curriculum vitae al persoanei delegate să reprezinte organizația în
Consiliu
d) curriculum vitae al organizației,
e) copia certificatului de înregistrare (în cazul organizațiilor
înregistrate la Ministerul Justiției sau la alte autorități publice conform
competenței)
 
Organizaţiile candidat trebuie să întrunească următoarele criterii:
- instituţie non-profit, non-guvernamentală, apolitică care activează pe
teritoriul Republicii Moldova;
- poziţie civică activă în domeniul de activitate;
- înaltă pregătire profesională şi expertiză, experienţă de activitate şi
autoritate în domeniu;
- capacitate de a asigura o legătură continuă şi eficientă între Consiliu
şi instituţia/organizaţia din partea căreia au fost desemnaţi;
- disponibilitate de a activa pe baze voluntare.
 
Data limită de prezentare a dosarelor -  20 ianuarie 2012
 
Telefon: 250-155,  250-132
E-mail: ruslan.codreanu at gov.md şi diana.grosu at gov.md
Adresa poştală: 2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul
549, Direcţia Politici, Planificare Strategică şi Asistenţă Externă,
Cancelaria de Stat.  
 
Lista candidaţilor va fi publicată pe site-ul Guvernului.


````````````````````````````````````````````
Pentru alte informatii, vizitati: www.ONG.md
sau scrieti la adresa: ONG-MD at yahoogroups.com

``````````````````````````````````````````````


More information about the oberlist mailing list