[oberlist] Lansarea publicatiei_CHIŞINĂU-Artă, Cercetare în Sfera Publică/ Publication launch_CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere

stefan rusu suhebator at gmail.com
Mon Oct 3 23:26:49 CEST 2011


Scroll down for English version

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

* *
* *

Lansarea publicației

*CHIŞINĂU-Artă, Cercetare în Sfera Publică*Perioada: 5 Octombrie, Ora 17.00
Locație: Universitatea de Stat, Chişinău

Adresa: A. Mateevici 60, Blocul Principal, Sala de conferințe - 511

Organizatorul proiectului: [KSA:K]- Centrul pentru Arta Contemporană,
Chişinău


Invitați: Tamara Nesterova, Igor Casu, Ovidiu Tichindeleanu
Publicaţia este o invitaţie la un tur virtual printr-o serie de perioade şi
regimuri politice care au configurat viaţa socială din capitala republicii
Moldova și include contribuţiile teoreticienilor si proiectele artiştilor.
În același timp contribuţiile teoretice prezintă cercetări istorice şi
studii de caz ce ţin de diverse etape a evoluţiei oraşului Chişinău, iar
proiectele artiştilor urmează în mare parte logica deturnării şi provocării
ordinii stabilite în spaţiului urban de instituţiile de stat în colaborare
cu sectorul privat. Ideea întregului proiect a constat nu doar în
identificarea factorilor decisivi care au configurat spaţiul public şi urban
al Chişinăului dintr-o perspectivă istorică, ci şi confruntarea acelor
spaţii cu procesele şi factorii politici şi culturali urmăriţi/identificaţi
astăzi.Contribuții:

Rael Artel - curator (EST), Pavel Braila - artist vizual (MD), Valeria
Barbas – artist vizual (MD), Igor Casu – istorician, profesor (MD), Vasile
Ernu - scriitor, editor (RO), [STEALTH.unlimited] - Ana Dzokic and Marc
Neelen - grup artistic (NL), Octavian Esanu – artist, teoretician, curator
(US/MD), Tatiana Fiodorova - artist vizual (MD), Société Réaliste - (Ferenc
Gróf &Jean-Baptiste Naudy (FR/HU)), Catalin Gheorghe - teoretician, curator
(RO), Angela Harutunean- teoretician, curator (EG/AM), Augustin Ioan –
arhitect, profesor (RO), Indre Klimaite – artist vizual (NL), Floe Kasearu –
artist vizual (EST), Max Kusmenko - artist vizual (MD), Sava Lucia –
istorician (MD),  Ana Marian – teoretician (MD), Davor Miscovici – activist
cultural, (HR), Tamara Nesterova – teoretician, arhitect (MD), Dumitru
Oboroc - artist vizual (RO), Kaja Pawelek- curator (PL), Biroul de Cercetări
Melodramatice - (Alina Popa&Irina Gheorghe (RO)), Virgil Paslariuc –
istorician (MD), Danilo Prnjat – artist vizual (SP), Ghenadie Popescu -
artist vizual (MD), Joanna Rajkowska – artist vizual (PL), Rena
Raedle&Vladan Jeremic - curatori, activiști sociali (SP), Angela Serino –
curator, manager artistic (NL), Klaus Schafler - artist vizual (AU), Stefan
Rusu – curator (MD), Tilmann Meyer-Faje - artist vizual (NL), Ovidiu
Tichindeleanu – teoretician, scriitor (RO/MD), Stefan Tiron - artist vizual,
curator (RO), Vadim Tiganas - artist vizual (MD), Octavian Tacu – istorician
(MD), Nomeda&Gediminas Urbonas - artist vizual (LT), Vladimir Us – artist
vizual, curator (MD), Raluca Voinea - curator, teoretician (RO), Mark Verlan
- artist vizual (MD)

* **Chişinău-Artă, Cercetare în Sfera Publică* a avut ca scop explorarea
discursurilor instituţionale şi politice dominante care au modelat
societatea şi peisajul urban al Chişinăului pe parcursul istoriei recente.
Proiectul a fost activat sub forma unei platforme multidisciplinare care
şi-a propus investigarea conexiunilor dintre simbolurile politice şi
propagandă, la fel şi impactul acestora asupra mediului urban, interrelaţia
dintre istoriile personale şi discursul ideologic în raport cu sfera
publică.

* *

*Partenerii proiectului:* Asociaţia E-cart.ro, Câmpina, România (
www.e-cart.ro), MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn,
Estonia (www.publicpreparation.org)

* *

*Partenerii proiectului în Moldova:* Alianţa Franceză din Moldova,
Institutului Goethe/Bucureşti, Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău,
Institutului Polonez/Bucureşti, Forumul Cultural Austriac/Bucureşti, Catedra
UNESCO de Studii Sud-Est Europene în cadrul Facultăţii de Istorie a
Universităţii de Stat din Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie,
Direcţia de Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Regia de Transport
Electric al Municipiului Chişinău, Asociația Oberliht, Chilinău.*Parteneri Media:* Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa
Libera.


*CHIŞINĂU- Artă, Cercetare în Sfera Publică* a fost produs cu suportul
financiar al Allianz Kulturstiftung/Germania, Fundaţiei *ERSTE/Austria,
Fundaţiei Mondriaan/Olanda*, Alianţei Franceze din Moldova, Institutului
Goethe/Bucureşti prin Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului
Polonez/Bucureşti, Forumului Cultural Austriac/Bucureşti, Ministerului
Federal al Educaţiei, Artelor şi Culturii din Austria.

Publicația a fost posibilă cu suportul financiar al Fundației *ERSTE* și
co-finanțat de *Fundația Mondriaan.*

* *

CHIŞINĂU- Artă, Cercetare în Sfera Publică a fost produs de Centrul pentru
Artă Contemporană, Chişinău - [KSA:K] (www.art.md) Ştefan Rusu- directorul/curatorul proiectului

Centrul pentru Artă Contemporană -[KSA:K],
Str. Bănulescu-Bodoni 5, Ap.2, Cod Poştal 2012,
Chişinău, Republica Moldova

tel: + 373 22  23 72 72

www.art.md+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

English version

* **CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere *publication launchPeriod: 5 of October, 17.00
Location: State University, Chişinău

Address: str. A. Mateevici 60, Main Building, Conference Room - 511

Project organizer: [KSA:K] - Center for Contemporary Art, ChisinauInvited speakers: Tamara Nesterova, Igor Casu, Ovidiu Tichindeleanu
The publication is an invitation to a virtual tour through a number of
historical periods and political regimes that have shaped the city and the
society and includes the contributions of theorists and the artists’
projects. While the theoretical contributions present the results of
historical research and case studies concerning the various stages in the
evolution of the city of Chisinau, the artists' projects have followed to a
great extent the logic of subverting and challenging the order established
in the urban space by the state institutions in cooperation with the private
sector. Finally the project aim was not only to identify the decisive
factors that have shaped the public and urban space in Chisinau throughout
history, but also to see these spaces in confrontation with the political
and cultural processes and factors identified today.Contributions by:

Rael Artel – curator (EST), Pavel Braila - visual artist (MD), Valeria
Barbas – visual artist (MD), Igor Casu – historian, lecturer (MD), Vasile
Ernu - writer, editor (RO), [STEALTH.unlimited] - Ana Dzokic & Marc Neelen
(NL), Octavian Esanu - artist, theoretician, curator (US/MD), Tatiana
Fiodorova - visual artist (MD), Société Réaliste - (Ferenc Gróf &
Jean-Baptiste Naudy (FR/HU)), Catalin Gheorghe - art historian, curator
(RO), Angela Harutunean- art historian, curator (EG/AM), Augustin Ioan –
arhitect, profesor (RO), Indre Klimaite – visual artist (NL), Flo Kasearu –
visual artist (EST), Max Kusmenko - visual artist (MD), Sava Lucia –
historian (MD), Ana Marian - art historian (MD), Davor Miscovici – cultural
activist, Tamara Nesterova – architect, theorist (MD), Dumitru Oboroc -
visual artist (RO), Kaja Pawelek- curator (PL), The Bureau of Melodramatic
Research (Alina Popa & Irina Gheorghe (RO)), Virgil Paslariuc – historian
(MD), Danilo Prnjat – visual artist (SP), Ghenadie Popescu- visual artist
(RM), Joanna Rajkowska – visual artist (PO), Rena Raedle & Vladan Jeremic -
curators, social activists (SP), Angela Serino – curator, art manager (NL),
Klaus Schafler - visual artist (AU), Stefan Rusu – curator (MD), Tilmann
Meyer-Faje -  visual artist (NL), Ovidiu Tichindeleanu – theoretician,
writer (RO/MD), Stefan Tiron- artist, curator (RO), Vadim Tiganas- visual
artist (MD), ), Octavian Tacu – historian (MD), Nomeda&Gediminas Urbonas –
artist group (LT), Vladimir Us – curator (MD), Raluca Voinea - curator,
theoretician (RO), Mark Verlan - visual artist (MD)

*CHISINAU- Art, Research in the Public Sphere *is a cross-disciplinary
platform that investigated the connections between political and cultural
symbols and propaganda and its impact on the urban environment, the
interference between personal narratives and imported ideologies and
cultural discourses in relation to the public sphere. The project aim was to
explore the dominant institutional and political discourses that have shaped
the society and the urban landscape of the city of Chisinau in the course of
its recent history.*Project partners:* E-cart.ro Association, Campina, Romania (www.e-cart.ro),
MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Tallinn, Estonia (
www.publicpreparation.org)

* *

*Project partners in Moldova:* Alliance Française de Moldavie, the Goethe
Institute/Bucharest, the German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, the Polish
Cultural Institute/Bucharest, the Austrian Cultural Forum/Bucharest, the
UNESCO Chair of South-East European Studies within the Faculty of History of
the Moldova State University, National Museum of History and Archaeology,
Directorate for Culture of the Municipality of Chisinau, Electric Transport
Administration of Chisinau Municipality, Oberliht Association, Chisinau.  *
**Media partners:* Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Free
Europe.

* *

*CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere* was supported financially by
*Allianz Kulturstiftung/Germany, ERSTE Foundation/Austria, Mondriaan
Foundation/The Netherlands, Alliance Française de Moldavie, Goethe
Institute/Bucharest trough German Cultural Center ACCENTE/Chisinau, Polish
Cultural Institute/Bucharest and Austrian Cultural Forum/Bucharest, Austrian
Federal Ministry for Edication, Arts and Culture.*The publication was produced with the financial support from *ERSTE
Foundation* and was co-financed by *Mondriaan Foundation*.

* **CHIŞINĂU- Art, Research in the Public Sphere* was produced by Center for
Contemporary Art - [KSA:K]

Stefan Rusu- Project Manager/CuratorCenter for Contemporary Art-[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap-2, Post code 2012,
Chisinau, Republic of Moldova

tel: + 373 22  23 72 72
www.art.md


*
*
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>


*
* <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111004/18f11b04/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list