[oberlist] Fwd: Jan van Eyck Newsletter 81

stefan rusu suhebator at gmail.com
Tue Oct 4 13:24:13 CEST 2011


---------- Forwarded message ----------
From: Jan van Eyck Academie <program at janvaneyck.nl>
Date: Tue, Oct 4, 2011 at 1:39 PM
Subject: Jan van Eyck Newsletter 81
To: Multiple recipients of jve-nw - Sent by <program at janvaneyck.nl>


JVE
Jan van Eyck Nieuwsbrief
*No. 81* – *Oktober 2011 *

*Scroll down for English version of the newsletter*
**
Nieuws
*+ *
*Jan van Eyck Academie werkt aan nieuw beleidsplan*
Over precies 120 dagen presenteert de Jan van Eyck Academie haar nieuwe
beleidsplan voor de periode 2013-2016. De Jan van Eyck neemt al meer dan
zestig jaar een unieke positie in binnen het Nederlandse cultuurlandschap.
Het nieuwe beleidsplan zal die positie opnieuw bevestigen.

Meer info: http://www.janvaneyck.nl

*+*
*Facebook en Twitter*
Sinds kort is de Jan van Eyck Academie actief op Facebook en Twitter. Voor
nieuws, evenementen en meer kunt u ons volgen op
http://on.fb.me<http://t.co/lNv2mQd9>en via #!/jve_academie (
http://twitter.com/#!/jve_academie).
**
Agenda
*+*
*Dinsdag 4 oktober 2011*
*16:00*
*Jo Frenken*
*guess who! een onregelmatig terugkerend probleem: (2011)*
*— boekpresentatie*
Jo Frenken werkt 25 jaar als coördinator grafische producties bij de Jan van
Eyck Academie. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt hij zijn eigen
publicatie uit: *guess who! een onregelmatig terugkerend probleem:*. Het
boekje is een verzameling van ‘het beste van de jaren ’90’: briefjes op de
deur, toevallige notities en drukwerk dat Jo samen met onderzoekers en
toenmalig directeur Jan van Toorn maakte.
Jo Frenken presenteert zijn publicatie op dinsdag 4 oktober om 16u in de Jan
van Eyck Academie.

*+*
*Donderdag 6 oktober 2011*
*15:00 – 19:30*
*Jacques Rancière, Emiliano Battista*
*Althusser's Lesson. On the political and theoretical
effects of Althusserian Marxism*
*— lezing, workshop. Registratie via
**coordinator.events at janvaneyck.nl*<coordinator.events at janvaneyck.nl>
*— auditorium*
Enkele dagen voor hij deelneemt aan *The Autonomy Project* bij het Van
Abbemuseum (Eindhoven, NL) vertelt de Franse filosoof Jacques Rancière op de
Jan van Eyck Academie over de gebeurtenis die een keerpunt én startpunt
betekende voor zijn veelgeprezen werk in de kunst- en cultuurfilosofie: zijn
breuk met Althusser.
*15:00*
Jacques Rancière
*17:00 *
Emiliano Battista, Jacques Rancière

Meer info: http://www.janvaneyck.nl en
http://after1968.org/index.php/lectures/view/43

*+*
*Vrijdag 7 oktober 2011*
*20:00*
*Georgios Papadopoulos*
*Notes towards a critique of money (2011)*
*— boekpresentatie*
*— videostudio*
In *Notes towards a Critique of Money* brengt voormalig onderzoeker Theorie
Georgios Papadopoulos theorieën over geld, psychoanalyse en visuele cultuur
samen. Hij laat zien dat het economische discours zichzelf oplegt aan andere
levenssferen en bepalend is voor de manier waarop mensen zichzelf in de
vrije markt zien. Het ontwerp van het boek werd verzorgd door Neda Firfova.

Georgios Papadopoulos. (2011). *Notes Towards a Critique of Money*.
Maastricht (NL): Jan van Eyck Academie.
*Notes Towards a Critique of Money* is te bestellen via de website van de
Jan van Eyck Academie. Meer info: http://www.janvaneyck.nl

*+*
*Woensdag 12 oktober 2011*
*21:00*
*Aesthetics and politics*
*Ladoni (1993) by Artur Aristakisyan*
— filmvertoning georganiseerd door Mariagiovanni Nuzzi
— Filmtheater Lumière, Maastricht, NL
In het kader van het collectieve onderzoeksproject *Aesthetics and
politics*wordt op woensdag 12 oktober in filmtheater Lumière de film
*Ladoni [Palms]* van de Moldavische regisseur Artur Aristakisyan vertoond.
Tussen 1986 en 1990 leefde Artur Aristakisyan tussen de daklozen en
bedelaars van Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Hij maakte een
verbluffend portret van de mensen aan de rand van het leven, die buiten de
normale samenleving vallen. Aristakisyan heeft een filosofische, bijna
spirituele kijk op deze mensen, maar rationaliseert hem/die een beetje door
ze te vergelijken met Christus en zijn discipelen, wier status van
buitenstaander deel uitmaakte van hun uniciteit. Aristakisyans gevoelige
narratief is dat van een vader die waarheden opdreunt voor zijn ongeboren
zoon, terwijl de monochrome fotografie de voormalige Sovjetstad perfect
neerzet in al haar desolate glorie.

Meer info: http://aestheticsandpolitics.posterous.com/

*+*
*Donderdag 27 oktober*
*16:00*
*Nikolaus Gansterer*
*Drawing a hypothesis. Figures of thought (2011)*
*— boekpresentatie*
*— KNAW, Amsterdam, NL*
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft voormalig
onderzoeker Beeldende Kunst Nikolaus Gansterer uitgenodigd voor de
presentatie van zijn boek* Drawing a hypothesis.*
*Drawing a hypothesis* is een prikkelende reader over vormen van
visualisatie en het gebruik van diagrammen in de hedendaagse kunst,
wetenschap en theorie. In samenwerking met kunstenaars en wetenschappers
laat Gansterer zien hoe het tekenen van figuren kan dienen als middel van
onderzoek. Diagrammen en kaarten – zelf al een vertaling van de
werkelijkheid – vormen de basis voor verdere vertaalslagen in woord en
beeld. Aan de hand van de verhalen en ideeën die daardoor bovenkomen,
creëren de verschillende auteurs een unieke wisselwerking tussen denken en
tekenen – waarbij dat laatste een van de meest basale instrumenten van de
wetenschappelijke en artistieke praktijk blijkt te zijn. Simona Koch
verzorgde het prachtige ontwerp.
**
Nikolaus Gansterer (2011). *Drawing a hypothesis. Figures of thought*. Wenen
(AT): Springer.
*Drawing a hypothesis. Figures of thought* is te bestellen via de website
van de Jan van Eyck Academie. Meer info: http://www.janvaneyck.nl

U kunt het weekprogramma vinden op: www.janvaneyck.nl
Evenementen zijn openbaar en gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.

Met vragen over deze nieuwsbrief kunt u terecht bij Ankie Bosch:
ankie.bosch at janvaneyck.nl / +31 (0)43.350.37.21

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail,
onderwerp ‘geen nieuwsbrief’, naar: brief at janvaneyck.nl
**
Jan van Eyck Academie
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
Nederland
ankie.bosch at janvaneyck.nl
t +31 (0) 43.350.37.21
f +31 (0) 43.350.37.99
http://www.janvaneyck.nl

JVE
Jan van Eyck Newsletter
*No. 81* – *October 2011*

News
*+*
*Jan van Eyck Academie fashions new policy plan *
In exactly 120 days the Jan van Eyck Academie will present its new policy
plan for 2013-2016. Fore more than sixty years, the Jan van Eyck has taken
up a unique position within the Dutch cultural landscape. The new policy
plan
will confirm this position.

More info: http://www.janvaneyck.nl

*+*
*Facebook and Twitter*
Recently the Jan van Eyck Academie has become active on Facebook and
Twitter. For news, events and more you can follow us on
http://on.fb.me<http://t.co/lNv2mQd9>and on #!/jve_academie (
http://twitter.com/#!/jve_academie).

Agenda
*+*
*Tuesday 4 October 2011*
*16:00*
*Jo Frenken*
*guess who! een onregelmatig terugkerend probleem: (2011)*
*— book launch*
*— gallery space*
Jo Frenken has been working as coordinator graphic productions at the Jan
van Eyck Academie for 25 years. On the occasion of this anniversary Jo made
the publication: *guess who! een onregelmatig terugkerend probleem:* , a
collection of ‘the best of the nineties’: notes stuck on the door, haphazard
jottings and print work that Jo produced with researchers and the director
of that period, Jan van Toorn.
Jo Frenken is launching the publication on Tuesday 4 October at 16:00 hours
in the Jan van Eyck Academie.

*+*
*Thursday 6 October 2011*
*15:00 – 19:30*
*Jacques Rancière, Emiliano Battista*
*Althusser's Lesson. On the political and theoretical
effects of Althusserian Marxism*
*— lecture and workshop. Please register via **
coordinator.events at janvaneyck.nl* <coordinator.events at janvaneyck.nl>
*— auditorium*
A few days before he participates in *The Autonomy Project* at Van Abbe,
French philosopher Jacques Rancière talks about the event that was the
turning and starting point for his much appraised work in political and
cultural philosophy: his break with Althusser.
*15:00*
Jacques Rancière
*17:00 *
Emiliano Battista, Jacques Rancière

More info: http://www.janvaneyck.nl en
http://after1968.org/index.php/lectures/view/43

*+*
*Friday 7 October 2011*
*20:00*
*Georgios Papadopoulos*
*Notes towards a critique of money (2011) *
*— book launch*
*— video studio*
In *Notes towards a Critique of Money* former researcher Theory Georgios
Papadopoulos is advancing theories about money, psychoanalysis and visual
culture. He shows that the economic discourse imposes itself on other
spheres of life and is defining the way people are taking a stance on the
open market. The book was designed by former researcher Design Neda Firfova.


Georgios Papadopoulos. (2011). *Notes Towards a Critique of Money*.
Maastricht (NL): Jan van Eyck Academie.
*Notes Towards a Critique of Money* can be ordered via the website of the
Jan van Eyck Academie.

More info: http://www.janvaneyck.nl

*+*
*Wednesday 12 October 2011*
*21:00*
*Aesthetics and politics*
*Ladoni (1993) by Artur Aristakisyan*
— screening organised by Mariagiovanni Nuzzi
— Filmtheater Lumière, Maastricht, NL
In the framework of the collective research project Aesthetics and politics,
film theatre Lumière will be hosting a screening of the film *Ladoni [Palms]
*, by Moldavian director Artur Aristakisyan, on Wednesday 12 October.
Between 1986 and 1990, Artur Aristakisyan lived among the down-and-out
homeless of Chisinau, the Moldavian capital, creating an astonishing
portrait of the outcasts who live on the fringes of society and exist at the
seamy side of life. Aristakisyan takes a philosophical, almost spiritual,
view of his subjects, but, by way of rationalising, he likens them to Christ
and his disciples, whose outsider status was part of their uniqueness.
Aristakisyan’s sensitive narration is that of a father intoning truths to
his unborn child, while the monochrome photography perfectly captures the
former Soviet city in all its desolate glory.

More info: http://aestheticsandpolitics.posterous.com/

*+*
*Thursday 27 October*
*16:00*
*Nikolaus Gansterer*
*Drawing a hypothesis. Figures of thought (2011)*
— book launch
— KNAW, Amsterdam, NL
On 27 October, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences will host
the book launch of* Drawing a hypothesis*, a new publication by former
researcher Fine Art Nikolaus Gansterer*. *
*Drawing a hypothesis* is an exciting reader on forms of visualisation and
the use of diagrams in contemporary art, science and theory. In exchange
with artists and scientists, Nikolaus Gansterer reveals how drawing figures
become media of research. Diagrams and maps – in itself already a
translation of reality – become a basis for further translations in word and
image – the latter turning out to be one of the most basic instruments for
scientific and artistic practices. Simona Koch took care of the beautiful
design.

Nikolaus Gansterer (2011). *Drawing a hypothesis. Figures of thought*.
Vienna (AT): Springer.
*Drawing a hypothesis. Figures of thought *is available via the website of
the Jan van Eyck Academie. More info: http://www.janvaneyck.nl

The weekly programme can be accessed at: www.janvaneyck.nl
Events are open to the public and free of admission, unless otherwise
stated.

If you have any questions regarding this newsletter, please contact Ankie
Bosch: ankie.bosch at janvaneyck.nl / +31 (0)43.350.37.21

If you no longer wish to receive the newsletter, please send an email,
reference ‘no newsletter’, to: brief at janvaneyck.nl

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
The Netherlands
ankie.bosch at janvaneyck.nl
t +31 (0) 43.350.37.21
f +31 (0) 43.350.37.99
http://www.janvaneyck.nl


*
* <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111004/d5b175fa/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list