[oberlist] MD* CHIOSC AIR: Street Art Communication, prezentare de Michal Holy [SK] la AMTAP, 27 octombrie 2011, ora 16:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Oct 26 01:15:39 CEST 2011


Street Art Communication, Kosice, Slovacia, 2011

CHIOSC - punct de informare cultural / platorma publica de participre

Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice, blocul 3
Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 3rd block
27 octombrie 2011, ora 16:00-17:00
str. 31 August 1989, nr. 137, etajul 1, atelier 101, Chisinau

http://chiosc.oberliht.com/2011/10/26/street-art-communication/

- - - scroll down for English - - -

RO
- - - - -

Michal Holy, artist slovac in rezidenta va vorbi despre relatia dintre 
arta stradala si spatiul public din Kosice.

Street Art Communication (SAC) sta pentru numele unor picturi murale 
si a unui festival stradal din Kosice, Slovacia, precum si pentru 
numele unei asociatii obstesti, reprezentata la Chisinau de Michal 
Holy, student la departamentul Noilor Media. Impreuna cu prietenii sai 
el gestioneaza un magazin de spay-uri.

 >> STREET ART COMMUNICATION a demarat sub forma unui atelier 
international, prin aplicarea graffiti-urilor si artei stradale peste 
tramvaiurile si autobuzele din Kosice. SACFEST este organizat de o 
echipa si dureaza o saptamina. Specificul sau consta in faptul ca 
artistii sint invitati la un loc sa lucreze si locuiasca impreuna.  
SAC contribuie la revitalizarea spatiilor publice prin culori, 
instalind un cadrul de comunicare intre artisti si cetateni. 
Administratia urbei face apel la SAC pentru a interveni peste peretii 
din beton gri care au fost alterati de tag-uri de graffiti, iar SAC 
vine cu solutii. Echipa festivalului este invitata sa intervina si 
peste cladirile publice, scoli si blocuri cu apartamente sau sa 
organizeze ateliere in cadrul unor festivaluri. … <<

A 4-a editie din 2011 a fost una speciala. Pentru prima data 
festivalul s-a materializat pe peretii largi din centrul istoric al 
orasului, insa nu chiar totul a decurs perfect. Pentru ca Kosice va fi 
o Capitala Culturala Europeana doar in 2013 administratia publica inca 
ramine reticenta fata de noile forme culturale.

“Surpriza” festivalului a rezultat din 2 lucrari. Prima pe peretele 
unui bazin de innot, unde artistul a avut o sarcina destul de simpla 
– de a crea un motiv acvatic. Artistul spaniol Aryz a facut 
abastractie de sarcina care i s-a propus si a reprodus un 
“monstru”. Oameni influenti au facut apeluri prin intermediul 
presei locale ca peste lucrarea pictata se se intervina prin 
acoperirea ei pentru ca este una urita, nu se potriveste, incurajeaza 
consumul de droguri sau este chiar statanica (datorita coroanei de pe 
capul “monstrului”). Alte grupuri, considerabil mai mari, au agreat 
stilul liber in care aa fost executata lucrarea. Primarul a avut 
ultimul cuvins sa-l spuna iar decizia sa a fost ca lucrarea sa ramina. 
Acum este pus in discutie daca aceasta lucrare ar putea fi reprodusa 
pe tichetele de intrare la bazin.

A doua lucrare a generat replici pentru ca s-a realizat fara o 
permisiune legata si ca a provocat pagube. Organizatorii festivalului 
sustin ca acest non-sens este cauzat de un exces al birocratiei, unde 
mina dreapta nu cunoaste ce face mina singa. “Acest festival este un 
accident de proportii mari si a avut noroc ca s-a produs” sint 
reactiile celor iritati. Centrul istoric al orasului Kosice este plin 
de panouri publicitare fara vreo valoare culturala. Va avea oare arta 
moderna un cuvint de spus in societate?

http://sacfest.org/en/news

Michal Holy este absolvent al Școlii Tehnice secundare de Arte 
Decorative din Kosice, Slovacia [http://suvke.sk/nov], în prezent 
student la facultatea de Noi Media de la Universitatea Tehnică din 
Kosice [http://www.fu.tuke.sk]. El este autorul unor instalații, 
proiecte de artă interactive, colaje foto și videoart.
Activitatea sa recentă constă în documentarea scenei de artă 
stradală locale în care el personal este prezent din 1998, editînd o 
revistă undergroud din Kosice și participînd la organizarea 
festivalului Street Art Communications. Ocazional practică VJ-ing.

http://www.kosice2013.sk/en

= = = = =

Programul CHIOSC de rezindenta pentru artisti
Spre deosebire de expozitiile de arta si proiectele gata facute, care 
circula in intreaga lume, programul CHIOSC de resedinta pentru artisti 
incurajeaza crearea unor lucrari noi, produse in raport cu contextul 
si realitatile locale. El ofera posibilitatea de a explora diferite 
probleme ce se refera la situatia Moldovei in general si de a analiza 
procesele care modeleaza astazi spatiul public al Chisinaului. Mai 
multe despre program: http://chiosc.oberliht.com/air

Rezidenta lui Michal Holy la Chisinau este sustinuta de Kosice 2013 – 
Capitala Culturala Europeana: http://www.kosice2013.sk/en


Street Art Communication, Kosice, Slovacia, 2011

EN
- - - - -

Michal Holy, Slovakian artist in residency, speaks about relation of 
streetart and public space in Kosice.

Street Art Communication (SAC) represents the name of murals and the 
street art festival in Košice [Slovakia] as well as the civic 
association. Michal Holy, student of New Media, represents it in 
Chisinau. With his friends they run a small spray shop.


 >>STREET ART COMMUNICATION started as an international workshop, 
applying graffiti & street art onto city trams and traffic buses in 
the city of Kosice, Slovakia. SAC team is organizing SACFEST, 7 day 
International Festival of Street-art. The main difference between 
similar events is getting the artists into one area where they live 
and work together.

SAC is revitalizing public space with colors, using communication 
between artist and local citizens. SAC is now asked by the city to 
paint a grey beton spaces or walls that are permanently damaged by 
graffiti tags , as SAC seems to be a solution. The crew is also called 
to paint public houses, schools, blocks of flats, to do workshops on 
festivals … <<

In 2011, the fourth edition of the Street Art Communication Festival 
was special. For the first time the festival was promoted on large 
scale walls in the historic centre of town, which was not all that 
smooth. As Kosice 2013 will be European Capital of Culture, the city 
council is still not open minded to new culture.

The biggest "hello" was called by two artworks. The first on the 
swimming pool, where the artist had a simple task, a water motive. 
Spanish man Aryz took it quite abstractly and painted a "monster". 
Different influential people were asking through local press to over 
paint the artwork, saying it is ugly, no suitable, drugs promoting and 
even satanic (because of the crown on the head). Other groups, 
seemingly bigger, liked the freestyle concept of it. Burgomaster 
probably had the last word, deciding the artwork can stay. Now, it is 
discussed if the image on the wall could be used as the print on the 
tickets for the swimming pool.

Second controversial wall had two official complaints, for starting 
painting without legal permission and unknown delinquent for damage. 
According to organizer, this nonsense is the product of the 
bureaucracy where the left hand doesn't know what the right is doing. 
"It is one big accident and luck that this festival happened, it was 
worth it". It is the reaction on all the hassles around the festival. 
There are stupid billboards in the historic part of city with no 
cultural value. So, will modern art play fair game in our society?

http://sacfest.org/en/news

Michal Holy graduated at secondary technical school of applied arts 
Kosice [http://suvke.sk/nov], recently studying New Media at Technical 
University Kosice [http://www.fu.tuke.sk] creating installations, 
interactive art, video art, photo collages.

Michal recently documents the local street art scene in which he is 
personally active since '98, preparing magazine about underground art 
in Kosice, helping organizing SACFEST, occasionally doing VJing.

= = = = =

KIOSK artist in residency program
Unlike ready-made exhibitions and projects that circulate worldwide, 
the KIOSK AIR program encourages creation of new work in relation to 
local contexts and realities. It offers the opportunity to explore 
various issues that relate to Moldova’s situation in general and to 
analyze the processes that shape Chisinau’s public space today. More 
about the program:http://chiosc.oberliht.com/air

The residency of Michal Holy is supported by Kosice 2013 – European 
Capital of Culture: http://www.kosice2013.sk/en
Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111026/8ae937a0/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list