[oberlist] MD* SPACES: PENTRU UN SPAȚIU PUBLIC DIFERIT! / FOR A DIFFERENT PUBLIC SPACE!, 21-22 august 2012, ora 16-19:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Mon Aug 20 12:23:15 CEST 2012


http://chisineu.wordpress.com/2012/08/20/different-public-space/
- – – scroll down for English version – – -

RO
- – - – -

PENTRU UN SPAȚIU PUBLIC DIFERIT!

21-22 august 2012, ora 16-19:00
conferință la Casa Zemstvei
str. Șciusev 103, Chișinău link

În cadrul proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – 
cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinem 
a) vă invităm să participați la seria de prezentări despre 
spațiul public din Chișinău, București, Brno și Tbilisi.

Cu această ocazie dorim să deschidem un spațiu pentru dezbateri și 
astfel să aducem în discuție posibilitatea unor alternative pentru 
spațiul public existent, cel pe care l-am moștenit.

Dacă este să facem comparație cu spațiul privat, care este închis 
pentru oameni de către proprietarul acestuia, într-un context în 
care proprietatea privată este asigurată prin lege ca un drept 
inalienabil, spațiul public contemporan, fiind opus celui privat și 
prin definiție accesibil pentru toți indiferent de statutul lor 
social sau economic, într-un mod similar trădează o tendință de 
excludere. Astfel putem fi martorii unor situații unde configurația 
spațiului public în combinație cu un set de reguli și politici 
elaborate de cei aflați la putere restricționează acesul și 
posibilitatea de folosire a spațiului public de către anumite grupuri 
sociale printre care pot fi menționate minoritățile religioase și 
sexuale care sînt discriminate, oamenii cu dizabilități sau cei care 
nu au posibilitatea să-și achite consumația de la diverse evenimente 
publice, ca să menționăm doar cîteva.

Trebuie spus că atăt spațil privat cît și cel public sînt 
concepute și construite ca spații de reprezentare, reflectînd 
interesul comandatarului. Puse la un loc ele nu oferă un model cu 
adevărat democratic, contribuind în continuare la excluderea multor 
altor oameni.

Întrebarea este: care alte alternative pot există într-o lume 
dominată de aceste două concepte (privat și public)? Cum artiștii, 
arhitecții, lucrătorii sociali și ai culturii pot concepe spații 
alternative celor construite de către regimurile anterioare și care 
să răspundă necesităților comunității locale (și să contribuie 
la crearea unor noi comunități, invitînd la un loc oameni diferiți)?

Vă invităm să luați parte la această discuție prin care să 
abordăm în parte aceste subiecte și să explicăm mai bine natura 
spațiilor publice din orașele noastre.

Programul PENTRU UN SPAȚIU PUBLIC DIFERIT! oferă continuitate 
Atelierului de cartografiere a spațiului public din Chișinău și 
activității grupului de lectură Spații publice în post-socialism 
organizate în perioada iulie – august 2012.

Atelierul de cartografiere a spațiului public din Chișinău:http://chisineu.wordpress.com/2012/05/28/atelier-de-cartografie 
re/
Grupul de lectură Spații publice în post-socialism: http://chisineu.wordpress.com/2012/07/10/spatii-publice-postcomuni 
sm/

PROGRAM

21 august 2012, ora 16:00 / marți
Centrul Civic al Chișinăului / cinema în aer liber, de Vladimir US 
[MD]
Unde ne întîlnim?, de Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC [MD]
In Between București, de studioBASAR [RO]
Cîteva adevăruri simple (Some Simple Truths), 2012, de studioBASAR 
[RO], proiecție

22 august 2012, ora 16:00 / miercuri

Microprivatizarea spațiilor publice, de Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD]
Orașul reciclat în mișcare, de 3*2*1*0 [CZ]
Spațiul public în Georgia modernă, de Urban Reactor [GE]

intrare liberă

EN

SPACES: FOR A DIFFERENT PUBLIC SPACE!

August 21-22, 2012, 16-19:00
conference at Zemstvei Museum
Sciusev str. 103, Chisinau link

As part of the SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema 
program (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema) 
we invite you to attend a series of presentations about Chisinau, 
Bucharest, Brno and Tbilisi public space.
On this occasion we would like to create room for discussions and 
debates and thus bring into question possible alternatives to the 
existing built public space that we have inherited.
If compared to private space that is usually closed to the people by 
its owner in a context where private property is inalienable by law, 
the contemporary public space, as opposed to the private one and that 
by definition should be accessible to everyone despite the social or 
economic status of its users, in a similar way gives evidence of its 
own moments of exclusion. It is possible to witness how sometimes the 
shape of public space combined with certain type of regulations and 
policies established by those in power restrict access and usage of 
this space to certain social groups. It could be religious or sexual 
minorities that are being discriminated, people with disabilities, or 
those who are not able to pay for consumption during various events 
taking place in public space, to mention just a few.
It should also be said that both private and public spaces are spaces 
of representation, and are being conceived and built so, reflecting 
the interests of those who have commissioned them. Combined together 
they don’t offer a truly democratic model, excluding and leaving 
outside its borders many other people.
The question is: what other alternatives can exist in a world 
dominated by these 2 concepts (private and public)? How can we, as 
artists, architects, cultural and social workers conceive alternative 
spaces to the ones that were built by past regimes and that would 
address the community’s needs (also help build a community or at 
least bring different people together)?
We invite you to participate the discussion that would partially 
address these issues and also explain better the nature of public 
space in your own cities.

FOR A DIFFERENT PUBLIC SPACE! program gives continuity to the Mapping 
of public space in Chisinau workshop and to the activity of the Public 
space in post-socialism reading group organized in July-August 2012.
Mapping of public space in Chisinau workshop: http://chisineu.wordpress.com/2012/05/28/atelier-de-cartografiere/
Public space in post-socialism reading group: http://chisineu.wordpress.com/2012/07/10/spatii-publice-postcomunism/

PROGRAM

August 21, 2012, 16:00 / Tuesday
Chisinau civic center / open air cinema, by Vladimir US [MD]
Where do we meet?, by Ina BOROZAN and Andrei VATAMANIUC [MD]
In Between Bucuresti, by studioBASAR [RO]
Some Simple Truths, 2012, by studioBASAR [RO], screening

August 22, 2012, 16:00 / Wednesday
The Micro-privatizations of public spaces, by Vitalie SPRINCEANA [MD]
Moving recycled city, by 3*2*1*0 [CZ]
Public Space in Modern Georgia, by Urban Reactor [GE]

Free entry


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120820/558e0376/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list