[oberlist] MD* SPACES: turul situaţionist al Chişinăului / situationist tour of Chisinau, 27.08.2012, 14:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Fri Aug 24 10:46:49 CEST 2012


http://chisineu.wordpress.com/2012/08/24/situationist-tour/

RO
- – - – -

TURUL SITUAȚIONIST al CHIȘINĂULUI

27 august 2012, ora 14:00 / luni
punctul de intilnire – Apartament Deschis
str. București 68/1, Chișinău
http://chiosc.oberliht.com/apartament/

Vă oferim un tur de o zi al Chişinăului, în baza metodei 
Situaţioniste Dérive (derivă). Dérive este o metodă introdusă de 
către sociologul francez Guy Debord – “o trecere rapidă prin 
ambianţe diferite” (1). Atunci cînd faci deriva, oraşul e cel care 
te conduce. Eşti condus de arhitectură şi zonele pline de viaţă 
sau zonele moarte ale oraşului.

Debord a creat Dérive pentru a combate modelele standardizate – 
“casă-serviciu-şcoală” de locuire şi utilizare a oraşului în 
lumea industrializată. Sub semnul industrializării, majoritatea 
clasei muncitoare care locuieşte în oraş traversează zilnic 
aceleaşi rute, cu 3-5 puncte de oprire, fără a merge mai departe.

Modelele anilor ’90 nu sunt mai puţin aspre decît cele din perioada 
socialistă. Într-o nouă economie a capitalismului, cetăţenii post- 
socialişti fie îşi urmăresc “etica protestantă” încercînd 
să-şi ducă lucrul la capăt, fie sunt surprinşi de explozia 
şomajului; nici unii nici alţii nu experimentează cu peisajul urban; 
deci atomizaţi, ei sunt legaţi de locurile deja cunoscute. Şi mai 
nou, modelele lumii industriale sunt înlocuite cu modelele online ale 
lumii post-industriale, plimbările virtuale (nu mai puţin 
standardizate) înlocuindu-le pe cele reale.

Noi vă invităm să faceţi deriva. Turul va începe cu o introducere 
de 5 minute, oferită de către Mikheil SVANIDZE (Urban Reactor / 
Tbilisi), lîngă Apartamentul Deschis la ora 14:00 (str. Bucuresti 
68/1, Chisinau: http://chiosc.oberliht.com/apartament). Vor urma apoi 
clădirile, curţile, troleibuzele, microbuzele şi oamenii care vă 
vor însoţi într-un tur propriu al Chişinăului pe care îl veţi 
(re)descoperi şi (re)desena. După aceasta vom pune materialele 
oferite de participanţii la tur pe o hartă mintală şi vom produce 
un eseu bazat pe experienţa şi impresiile voastre.

Deriva se poate face individual sau în grupuri de maximum 3 persoane. 
Însă, membrii grupului ar trebui “să fi atins acelaşi nivel de 
conştientizare” (2), însemnînd că membrii ar trebui să se 
cunoască foarte bine.

—–
note de subsol:
(1) Debord, Guy. 1956. Theory of the Derive. Les Lèvres Nues 9.
(2) Ibid.

—–
Vedeţi “referinţele” pentru mai multe informaţii despre derivă/ 
situaţionism mai jos (în engleză/rusă). Aceste lecturi sint 
optionale.

Debord:
Theory of the derive (EN) http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html
Theory of the derive (RU) http://psychogeo.spb.ru/page_75.html

Introduction to a critique of Urban Georgraphy (EN): http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/geography.html

Society of the Spectacle (EN): http://depositfiles.com/files/rurfezlq5
Fragmente în Română: http://idea.ro/revista/?q=ro/node/40&articol=315
în Rusă (text compet): http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.ht 
ml

Lefebvre:
Writings on Cities (EN): http://depositfiles.com/files/au712p5mo
The Production of Space

Critique of everyday life (EN): http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/Lefebvre-Henri-The-Critique-of-Everyday-Life-Vol-1.pdf

de Certeau The Practice of everyday life (EN): http://depositfiles.com/files/v3hikn6ul

Weber
Protestant ethic and the spirit of capitalism (Chapter 2, The Spirit 
of Capitalism): http://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-ethic/ch02.htm
(întreaga carte / RU): http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtm 
l
(sumar / RO): http://facultate.regielive.ro/seminarii/sociologie/etica-protestanta-si-spiritul-capitalismului-76721.html

Proiectul de artă drift (дрейф) de Lee Wells: http://leewells.org/home/images/media/drift-final-doc-nc 
ca.pdf
și aici: http://www.chtodelat.org/images/pdfs/Chtodelat_07.pdf

Un articol de Mustafa Emirbayer și Mimi Sheller “Publics in History”: http://depositfiles.com/files/83sz 
uojan

- – -

Acest tur este organizat în colaborarea cu Mickheil SVANIDZE, 
participant la programul de rezidenta CHIOȘC, ca parte a proiectului 
SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-c 
inema).

EN
- – - – -

SITUATIONIST TOUR of CHISINAU

August 27, 2012, 14:00 / monday
meeting point – Flat Space
București str. 68/1, Chisinau
http://chiosc.oberliht.com/apartament/

We offer you a day tour of Chisinau based on the Situationist method 
of Dérive (drift). Dérive is a method introduced by a French 
sociologist Guy Debord – a “rapid passage through varied 
ambiances.”(1) When doing the derive, the city walks you. You are 
driven by the architecture and the bustling or dead areas of the city.

Dérive was designed by Debord to counter the standardized “home-work- 
school” patterns of practicing the city in the industrialized world. 
With industrialization, most working class city dwellers would daily 
traverse the exact same routes with 3-5 stopping places without going 
beyond.

Post-90s working patterns are no less grueling than the socialist. In 
a new capitalist economy, the post-socialist citizens are either 
pursuing their “protestant ethic” trying to make ends meet or are 
caught up in the rapid unemployment surge; both of those as a result 
don’t practice the cityscape; thus atomized, they stick to the places 
they know. More recently, the industrial world patterns are changed by 
the post-industrial online patterns when (no less standardized) 
virtual walks exchange the real ones.

We offer you to take your holiday and do the dérive. The tour will 
start with a 5-minute introduction by Mikheil SVANIDZE (Urban 
Reactor / Tbilisi) near FLAT SPACE at 2 pm (Bucuresti str. 68/1, 
Chisinau:http://chiosc.oberliht.com/apartament/). Then the buildings, 
the courtyards, trolleybuses, minibuses and the people take you on 
your tour of Chisinau that you’d (re-)discover and (re)-map. We would 
then blend these into a mental map of the tour-takers and produce a 
short essay based on your experiences/essays.

Derive can be done individually or in groups of maximum of three 
people. However, members of the group should “have reached the same 
level of awareness,”(2) meaning the members should know each other 
well.

—–
footnotes:
(1) Debord, Guy. 1956. Theory of the Derive. Les Lèvres Nues 9.
(2) Ibid.

—–
See attached “references” for more context of the derive/ 
situationism and beyond (in English/Russian). These readings are 
optional.

Debord:
Theory of the derive (EN): http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html
Theory of the derive (RU): http://psychogeo.spb.ru/page_75.html

Introduction to a critique of Urban Georgraphy (EN): http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/geography.html

Society of the Spectacle (EN): http://depositfiles.com/files/rurfezlq5
Fragments in Romanian: http://idea.ro/revista/?q=ro/node/40&articol=315
in Russian (full): http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html

Lefebvre:
Writings on Cities (EN): http://depositfiles.com/files/au712p5mo
The Production of Space

Critique of everyday life (EN): http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/Lefebvre-Henri-The-Critique-of-Everyday-Life-Vol-1.pdf

de Certeau The Practice of everyday life (EN): http://depositfiles.com/files/v3hikn6ul

Weber
Protestant ethic and the spirit of capitalism (Chapter 2, The Spirit 
of Capitalism): http://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-ethic/ch02.htm
(whole book / RU): http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml
(summary / RO): http://facultate.regielive.ro/seminarii/sociologie/etica-protestanta-si-spiritul-capitalismului-76721.html

Art project drift (дрейф) by Lee Wells: http://leewells.org/home/images/media/drift-final-doc-ncc 
a.pdf
and this: http://www.chtodelat.org/images/pdfs/Chtodelat_07.pdf

An article by Mustafa Emirbayer and Mimi Sheller “Publics in History”: http://depositfiles.com/files/83szu 
ojan

- – -

This tour is organized in collaboration with Mickheil SVANIDZE, KIOSK 
artist in residency program participant, as part of SPACES: CHISINAU 
CIVIC Center – open air cinema project (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cine 
ma).


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120824/6c04e1b5/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list