[oberlist] MD* SPACES: CINEMA IN AER LIBER - ECObox 2005, de Atelier d'Architecture Autogeree, 26 august 2012, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sat Aug 25 11:39:19 CEST 2012


http://chisineu.wordpress.com/2012/08/25/ecobox/

- – – scroll down for English version – – -

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de filme documentare

26 august 2012, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Înainte de proiecție de film vă așteptăm la încălzire cu tenis 
cu piciorul, începînd cu ora 18:00. Deja și-au anunțat concursul 
arhitecți, artiști, sociologi din Cehia, Georgia, Moldova, România.

Vă așteptăm și pe voi!

La nivelul zero al orașului
de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură [FR]
2005 / 34’

ECObox este un experiment social și urban inițiat în 2001 de 
Atelierul Auto-organizat de Arhitectură (AAA) în zona la Chapelle din 
nordul Parisului. Are drept scop re-însușirea parcelelor de pămînt 
temporal disponibile și a spațiilor din oraș excluse din uz, și 
transformarea lor în utilități gestionate colectiv. Practica AAA 
provoacă “disponibilitatea” orașului prin “tactici urbane” 
și țintește condiția interstițială și multiplele temporalități 
ale orașului. Este o creare a spațiului prin acțiuni orientate de 
jos în sus, care încurajează folosirea spațiului în comun prin 
micro-proiecte și practici din viața de zi cu zi.

Un spațiu în devenire
de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură [FR]
2005 / 17′

Spectacolul Modei și a Deprinderilor care e prezentat în film, a avut 
loc la 28 mai, 2005 la ECObox în nordul Parisului, eveniment organizat 
de Atelierul Auto-organizat de Arhitectură (AAA) cu participarea 
utilizatorilor ECObox, localnicilor și artiștilor din zona La 
Chapelle, cu scopul valorificării practicilor de viață cotidiene.

‘intrare’ liberă

Acast eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-c 
inema).OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

August 26, 2012, 21:00
FLAT SPACE
București str. 68/1, Chisinau

Before the screening we invite you starting with 18:00 to warm up by 
joining us in playing football. Architects, artists, sociologists from 
Czech Republic, Georgia, Moldova and Romania have already announced 
their participation.

We welcome you too!

At the ground level of the city
by Atelier d’Architecture Autogeree [FR]
2005 / 34’

ECObox is a social and urban experiment initiated in 2001 by the 
Atelier d’Architecture Autogeree / Studio of Self-managed 
Architecture (AAA) in the La Chapelle area, in the North of Paris. It 
aims for the reappropriation of temporarily available plots and 
underused spaces in the city and their transformation into 
collectively managed facilities. The practice of AAA provokes ‘the 
disponibility’ of the city through ‘urban tactics’ and addresses 
the interstitial condition and the multiple temporality of the city. 
It is a bottom-up production of space, which encourages the collective 
use of space through micro-devices and everyday life practices.

A space on the way
by Atelier d’Architecture Autogeree [FR]
2005 / 17’

The Fasion and Skills Show which is described in the film, took place 
on the 28th of May 2005 at ECObox in the North of Paris. This event 
has been organised by the Atelier d’Architecture Autogeree / Studio 
of Self-managed Architecture (AAA) with the ECObox users, residents 
and artisants in the La Chapelle area, in order to valorise the 
practices of the everyday life.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center 
– open air cinema project (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cine 
ma).


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120825/387731b3/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list