[oberlist] MD* CHIOSC: APEL la PROIECTE pentru APARTAMENT-ul DESCHIS / CALL for PROPOSALS for FLAT SPACE (2012 / 2013)

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun Oct 7 02:23:48 CEST 2012


APEL la PROIECTE pentru APARTAMENT-ul DESCHIS (2012/2013)

http://chiosc.oberliht.com/apel/

În cadrul proiectului CHIOȘC Asociația Oberliht face apel către 
artiștii din Moldova să vină cu propuneri de proiecte și lucrări 
care să fie prezentate în APARTAMENT-ul DESCHIS în fiecare lună, ca 
o intervenție în spațiul acestuia.

APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replică funcţională a unui 
apartament de tip socialist, elaborat pentru a reprezenta identitatea 
proiectului CHIOŞC. Punctul de plecare în elaborarea designului a 
fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui 
apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Structura 
deschisă a apartamentului sugerează idea unui modul extras dintr-un 
bloc de apartamente cu elementele de bază specifice societăţilor 
aflate în tranziţie: faţada principală cu un balcon împachetat în 
termopan, camera de zi, bucătăria şi ungrup sanitar:http://chiosc.oberliht.com/apartame 
nt/

Vă rugăm să ne trimiteți toate propunerile voastre care ar putea fi 
realizate în spațiul APARTAMENT-ului DESCHIS (vedeți planul). 
Puteți utiliza pereții, podeaua, geamurile, depozitul, spațiul din 
jurul APARTAMENT-ului. La fel, vă puteți folosi și de panoul 
informativ iluminat și de suportul pentru cărți poștale și 
reviste, similare cu cele amplasate pe marginea drumurilor. Proiectele 
pot să acopere întregul spațiu, dar pot să se limiteze doar la 
panoul informativ, sau poate doriți să lucrați suprafața pereților 
– totul este posibil. Lucrarea voastră va fi expusă timp de o lună 
maximum, dar poate fi și una temporară – este la alegerea voastră.

Vă rugăm să ne expediați propunerile voastre însoțite de un scurt 
CV pînă la data de 15 a fiecărei luni, la adresa: vladimir at oberliht.org 
.md

Puteți trimite schițe, fotografii sau texte. În cazul în care 
proiectul propus va fi selectat noi vă vom oferi suportul necesar 
pentru prezentarea lui în spațiul APARTAMENT-ului DESCHIS.

- – -

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă publică 
de manifestare a fost lansat în oraşul Chişinău. A fost conceput 
într-un context social-politic complex al procesului de tranziţie, cu 
intenția de a promova arta contemporană şi cultura tinerilor în 
spaţiul public.

mai multe informații aici: http://chiosc.oberliht.com/chiosc/CALL for PROJECT PROPOSALS for FLAT SPACE (2012/2013)

http://chiosc.oberliht.com/apel/

In the frame of KIOSK project Oberliht Association calls artists from 
Moldova to submit project proposals to be presented at FLAT SPACE 
every month, as an intervention into it.

FLAT SPACE is a functional replica of a socialist apartment, 
commissioned to represent the identity of the KIOSK project. The point 
of departure for the design of the FLAT SPACE was to publicly display 
the private space of a flat limited by the standards of the socialist 
society. The transparency and the openness of the flat give the 
exposure to an architectural model extracted from the flat building 
that is composed from few basic elements characteristic to societies 
in transitions: the main façade with a balcony covered with plastic 
windows, dining room, kitchen and bathroom:http://chiosc.oberliht.com/apartament/

We ask you to send all your project proposals that can be realized at 
FLAT SPACE (see the plans). You can imagine using the walls, floors, 
windows, storage, the ground or the square where FLAT SPACE is 
situated. Also there is a lightbox and postcards support installed, 
like the ones used for advertisements in the street, which is closed 
and can be illuminated during the night. Projects can cover the whole 
space, but also only the lightbox or maybe you have a brilliant idea 
for the walls of the space. Everything is possible. Your work can stay 
30 days maximum, but it can also be more temporary. It’s up to your 
imagination.

Please send your project proposals and a short CV before the 15th of 
every month to: vladimir at oberliht.org.md

Feel free to send sketches, photographs and texts. If your project is 
selected we will offer you support with realizing your work at FLAT 
SPACE.

- – - – -

The KIOSK project – a cultural info-point and a public platform for 
participation was launched in the city of Chisinau. It has been 
conceived in a complex social and political context that marks the 
period of transition, with the intention to promote contemporary art 
and youth culture in public space.

more information here: http://chiosc.oberliht.com/chiosc/

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20121007/36e68fb9/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list