[oberlist] press-release_DRIFTING IDENTITIES (Exhibition&Colloquium)

stefan rusu suhebator at gmail.com
Thu Oct 25 17:12:56 CEST 2012


scroll down for English versionpress-release


ro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


IdentităȚI în derivă (Expoziţie şi Colocviu)


Locul: Chişinău, Republica Moldova
Perioada: 30 octombrie - 13 noiembrie 2012
Organizator: KSAK - Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău

Expoziţie: 30 octombrie -13 noiembrie (10.00-17.00) intrarea liberă
Deschiderea: 30 octombrie (18.00);

Locul: Muzeul Zemstvei,
Adresa: Str. Sciusev 103

Colocviu: 31 octombrie -1 noiembrie (10.00-18.00) intrarea liberă

Locul: Teatru SPĂLĂTORIE (http://www.spalatorie.md)
Adresa: Str. Eminescu 72

IdentităŢi în derivă* *se axează pe cercetarea, documentarea şi arhivarea
fenomenelor identitare din trecutul şi prezentul societăţilor
post-socialiste, şi este dedicat contextualizării tendinţelor identitare
(unele mai recente, dar şi marcher-i reziduali) la două decenii după
dizolvarea Blocului Estic.

Astăzi avem de-a face cu ţări care sunt în unele cazuri blocate între
influenţa rusească şi procesul de expansiune a UE, iar în altele scindate
între naţionalism şi nostalgia pentru fostele regimuri, precum şi între
expansiunea pieţei libere şi agresivitatea establishmentului neo-liberal.
Intenţia colocviului este de a investiga un spectru mai larg, trecând
dincolo de aspectul strict etnic, către o înţelegere mai largă şi către o
dezbatere pe tema noţiunii (în continuă schimbare) de identitate şi a
aspectelor sale fluide. Astfel, expoziţia cuprinde o serie de proiecte de
arte vizuale în calitate de comentarii relevante la adresa stadiului actual
al evoluţiei strategiilor de inginerie socială (studii de caz: Bulgaria,
Slovacia, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Georgia şi Armenia).

Participanţi:

Expoziţie:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe
Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa &
Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza
Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD],  AlteArte - (Pavel Braila [MD],
Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria
Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan & Sona Abgaryan [AM],
Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE]


Colocviu:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara
Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia
Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina
[UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]


Identităi în derivă este curatoriat de Ştefan Rusu.


Parteneri de proiect în Moldova: Teatru Spălătorie, Asociaţia Oberlicht,
Institutul Cultural Roman, Chişinău, Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naţională al Republicii Moldova

Parteneri media: Timpul, Publika TV


IdentităŢi în derivă* *face parte dintr-o serie de evenimente publice
organizate de Centrul KSAK în cadrul HEICO, în parteneriat cu  Fundaţia
Heinrich-Boell Brandenburg/Germania, SPACES/Slovacia, Asociaţia Art Today
Plovdiv/Bulgaria, Laboratorul de Studii Artistice şi Culturale / Armenia şi
Asociaţia GeoAIR /Georgia.

Proiect finanţat de Comisia Europeană

Centrul pentru Artă Contemporană - [KSA:K] este o instituţie independentă,
non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este de a
dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica
transformărilor sociale, politice şi economice din societate. Centrul
desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale
care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a
practicilor de artă contemporană în societate.

Informaţie referitor la proiect: http://www.art.md

 eng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Drifting Identities  (Exhibition&Colloquium)

Location: Chisinau, Republic of Moldova

Period: 30th of October-13th of November, 2012

Organizer: KSAK-Center for Contemporary Art, Chisinau

Exhibition: 30th of October-13th of November (10.00-17.00) open for the
public
Opening: 30th of October (18.00);
Location: Zemstvei Museum,

Address: Str. Sciusev 103

Colloquium: 31st of October-1st of November (10.00-18.00) open for the
public

Location: SPALATORIE Theater (http://www.spalatorie.md)
Address: Str. Eminescu 72

DRIFTING IDENTITIES is focused on researching, documenting and archiving
the identity phenomena located in the past and the present of
post-socialist societies and it is dedicated to the contextualization of
identity tendencies (some recent, but also some residual markers), two
decades after the dissolution of Eastern bloc.

What we have today are the countries in some cases trapped between Russian
influence and the EU expansion process, and in other cases torn between
nationalism and the nostalgia for the former regime, as well as between the
expansive development of the open market and the aggressiveness of
neo-liberal establishment. The aim of the colloquium is to investigate a
wider spectrum, going beyond the exclusively ethnical aspect, towards a
broader understanding and debates around the changing notion of identity
and its fluid aspects. Thus, the exhibition includes a number of visual art
projects as relevant comments on the evolution of the social engineering
strategies in its current state (case studies: Bulgaria, Slovakia, Ukraine,
Belarus, the Republic of Moldova, Georgia and Armenia).

Participants:

Exhibition:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe
Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa &
Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza
Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD], AlteArte - (Pavel Braila [MD],
Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria
Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan&Sona Abgaryan [AM], Sophia
Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE],


Colloquium:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara
Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia
Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina
[UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]


Drifting Identities is curated by Stefan Rusu.


Project partners in Moldova: Spalatorie Theater, Oberlicht Association,
Romanian Cultural Institute/Chisinau, National Museum of Ethnography and
Natural History of the Republic of MoldovaMedia partners: Timpul, Publika TV


DRIFTING IDENTITIES is part of a series of public events organized by the
KSAK Centre in the frame of HEICO, in partnership with the
Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg/Germany, SPACES/Slovak Republic, the
Art Today Association Plovdiv/Bulgaria, the Art&Cultural Studies
Laboratory/Armenia and the GeoAIR Association/Georgia.


A project funded by: European Commission
This project reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use, which may be made of the
information contained therein.

Center for Contemporary Art – [KSA:K] is a non-profit, independent
institution established in 2000. The strategy of the Center is the
development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of
the social, political and economic transformations of the society. The
Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable
for defining and strengthening the position of artists and contemporary art
practices in society.

Info about the project: http://www.art.md


Stefan Rusu
Director de Proiecte/Programe - [ksa:k] Centrul pentru Arta Contemporana,
Chisinau
str. Banulescu Bodoni 5, Ap-2,codpostal 2009, Chisinau,
Republica  Moldova
www.art.md
tel/fax.  + 373 22 237272 <http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20121025/420f57ee/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list