[oberlist] MD* CHIOȘC: POLITICUL O PRIVEȘTE PE FIECARE / ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ КАЖДУЮ, performance literar cu Vadim LUNGUL, 06.04.2013, ora 16:00

oberliht info at oberliht.com
Wed Apr 3 05:43:33 CEST 2013


http://chiosc.oberliht.com/2013/04/01/politicul-o-priveste/

- – - читай ниже на русском – - -

POLITICUL O PRIVEȘTE PE FIECARE / ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ 
КАЖДУЮ
Performance literar / Литературный перформанс

APARTAMENT DESCHIS / ОТКРЫТАЯ КВАРТИРА
6 aprilie 2013, ora 16:00
str. București 68/1, Chișinău

RO
- – - – -

“Vă invităm să participați la performance-ul care va fi montat 
după piesa unanimă pe motivul poeziilor incluse în cartea 
“Politicul o privește pe fiecare”.

Astăzi, când criza se lungește, tot mai mulți oameni se trezesc din 
somnul apolitic și încearcă să se organizeze, conștientizînd 
propriile interese, pentru a rezista dominației funcționarilor 
hoțomani și noilor bogătași.

Aceste poezii au fost scrise încă în anul 2007, înainte de criză, 
autorul (ca un activist politic) fixînd decalajul colosal, care exista 
între activiști și acei cetățeni care continuă ” doar să 
meargă la urnele de vot”, sau nu consideră de cuviință să acorde 
atenție aceastei proceduri și să dedice politicii măcar o zi din 
viața sa. Însă “dacă nu faceți politică – politica se 
preocupă de voi”, sau se poate spune altfel, “daca nu faceți 
poezie – poezia se preocupă voi”.

Performance-ul are menirea nu doar de a fixa, dar de asemenea, de a 
încearca să elimine acest decalaj si prejudecățile prin implicarea 
cetățenilor și activiștilor într-o activitate comună pentru cauza 
de interes comun. La sfârșitul performance-ului, participanții sunt 
invitați să-și exprime emoțiile și viziunile sale privind 
performance-ul într-un mini-interviu, care va reprezenta totalurile 
și va fixa starea actuală a acestui decalaj”.

Performance

“Poezii despre campania de colectare a semnăturilor din a. 2009″ 
(în limba rusă)

Prezentarea #10 al Revistei la PLIC

Prezentarea cărții de poezii a lui Vadim LUNGUL ”Aproape Rodion” 
și ”Politicul o privește pe fiecare”РУ
- – - – -

Приглашаем вас поучаствовать в 
перфомансе, которой сделан по 
одноименной пьесе на стихи, вошедшие в 
книгу “ПОЛИТИКА КАСАЕТСЯ КАЖДУЮ”.

Сегодня, когда кризис затягивается, 
все больше людей пробуждаются от 
политической апатии и от аполитичного 
сна и пытаются самоорганизоваться, 
осознав собственные интересы, чтобы 
противостоять засилью 
проворовавшихся чиновников и 
нуворишам.

Эти стихи были написаны еще в 
докризисный 2007 год, автор (будучи 
политическим активистом) фиксирует ту 
пропасть, которая существует между 
активистами и теми гражданами, кто 
продолжает “просто идти на выборы” 
или и вовсе не считает необходимым 
обращать на эту процедуру какое-либо 
внимание и уделять политике даже день 
своей жизни. Но “если вы не 
занимаетесь политикой – политика 
занимается вами” или можно сказать 
иначе, “если вы не занимаетесь поэзией 
– поэзия занимается вами”.

Перфоманс призван не просто 
зафиксировать , но и постараться 
преодолеть этот разрыв и 
предубеждение посредством вовлечения 
граждан и активистов в общее дело в 
общих интересах. В конце перфоманса, 
участникам предлагается изложить в 
мини-интервью свое видение и свои 
эмоции по поводу перфоманса, что и 
будет итогом – фиксацией актуального 
состояния этой самой пропасти и 
разрыва.

ПЕРФОМАНС

“СТИХИ О КАМПАНИИ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ 2009 
года” (рус.)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО НОМЕРА #10 Журнала в 
Конверте

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ СТИХОВ ВАДИМА ЛУНГУЛА

“ПОЧТИ РОДИОН” и “ПОЛИТИКaсается- 
ждУ.Ю”

Flat Space for the Community is a series of events organized in the 
frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the 
European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

oberliht
info at oberliht.com
http://oberliht.com

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130403/903534a5/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list