[oberlist] «Робоча кімната» з Юрієм Кручаком – серія робочих зустрічей «Архітектура можливостей»

Foundation CCA art at cca.kiev.ua
Thu Apr 4 14:21:00 CEST 2013


scroll down for English

«Робоча кімната» з
Юрієм Кручаком – серія робочих 
зустрічей
«Архітектура можливостей»

квітень 2013 року
(CSM, вул. Фрунзе 14-18. оф.18)


© Костянтин Стрілець

Метою проекту «Архітектура 
можливостей» є вироблення концепції 
багатофункціонального культурного 
центру, який потенційно може бути 
відкритий в історичному центрі Києва, 
на території колишньої швейної 
фабрики «Юність».

Завдяки налагодженню співпраці між 
представниками різних активістських 
соціальних, художніх та професійних 
спільнот планується випрацювати 
модель такої інституції, яка змогла б 
поєднати елементи соціального та 
культурного центру та стати місцем 
створення нових можливостей, нових 
історій та нових ідентичностей.

Чотири робочі групи складаються з 
фахівців соціальної та культурної 
сфери. Кожна з груп працюватиме окремо, 
хоча й матиме доступ до спільних 
матеріалів, ідей і концепцій. 
Результатом цих колективних 
обговорень стане презентація 
розробленої моделі під час п’ятої 
відкритої зустрічі, запланованої на 
кінець квітня.

Перша зустріч з київськими 
активістами відбулася 1 квітня. 
Наступними будуть робочі зустрічі 
представників мистецької спільноти, 
культурних менеджерів та архітекторів.

Напрацювання п’яти зустрічей – 
розроблена модель, відео робочого 
процесу та інші матеріали – будуть 
презентовані під час травневих 
заходів, які пройдуть у Києві в рамках 
проекту SPACES.

«Робоча кімната» – це розмова про 
мистецтво як про процес, у кімнаті, де 
не можна проводити виставки, в 
інституції, яка нічого не виставляє. В 
«Робочій кімнаті» аудиторія стає 
активним учасником проекту, вона 
розбирає метод художника та ділиться з 
ним своїми думками. Художник розбирає 
спостереження аудиторії. Вони 
працюють разом.

Юрій Кручак – учасник багатьох 
українських і міжнародних проектів, 
ініціатор artist-run space «Відкритий 
простір». Роботи Юрія Кручака у 
відкритому просторі трансформують 
глядачів у акторів, створюючи 
спільноту, поведінка та взаємодія якої 
дають підґрунтя для інтерпретації та 
виявлення соціальних структур у 
міському середовищі.

SPACES – це міжнародний трирічний проект 
за участі незалежних мистецьких 
інституцій країн Східної Європи. Його 
основна мета – пошук нових стратегій 
відновлення міських просторів завдяки 
мистецьким практикам та ініціативам. 
Партнерами проекту є Utopiana.am (Вірменія), 
GeoAIR (Грузія), Oberliht (Молдова) та CSM 
(Україна). Проект координує 
дослідницький інститут Oikodrom (Австрія); 
консультативний партнер – асоціація 
Slobodne Veze (Хорватія).

Проект SPACES фінансовано Культурною 
програмою Східного партнерства 
Європейського Союзу.

_________________________________________________________________________________________________

WORKING ROOM

Yuriy Kruchak
Series of working sessions
Architecture of opportunities

April 2013
(CSM, 14-18, Frunze Street, office 18)

Architecture of opportunities has an aim to elaborate a concept of a 
multifunctional cultural centre, which could be established at the 
location of the former Soviet sewing factory Yunist in the heart of 
the historical Kyiv.

A model of an institution that would combine elements of both social 
and cultural centres and become space for creation of new 
opportunities, histories, and identities will be created via means of 
collaboration between representatives of different activist social, 
art, and professional communities.

Four working groups will work separately but have excess to shared 
materials, ideas, and concepts and will consist of professionals in 
their fields of expertise. The results of their brainstorming work 
will be presentated in the form of the elaborated model during the 
fifth meeting open for the public (end of April).

The first working session took place on April 1 in CSM and created a 
discussion platform for the Kyiv activists. Sessions for the art 
community, cultural managers, and architects will follow later this 
month.

The outcome of these sessions – the elaborated model, video of the 
working process and other materials – will be presented during the 
May events in the framework of the SPACES project in Kyiv.

WORKING ROOM is a platform for talk about art as a process, which 
takes place in the institution that does not exhibit anything. The 
audience becomes an active participant of every project, analyses the 
artists’ method and reflects on it. The artist in turn analyses these 
reflections. Thus, both the artist and the audience are involved in 
the creative process.

Yuriy Kruchak is a participant of numerous Ukrainian and international 
projects, initiator of the artist-run space Open Place. His works in 
public spaces transform spectators into actors, creating a community 
whose behavior and interaction provide the basis for interpretation 
and identification of social structures in the urban environment.

SPACES is an international three-year project involving independent 
art institutions in Eastern Europe. Its aim is to search for the new 
strategies for revitalization of urban spaces through artistic 
practices and initiatives. The project partners are Utopiana.am 
(Armenia), GeoAIR (Georgia), Oberliht (Moldova) and CSM (Ukraine). It 
is coordinated by the research institute Oikodrom (Austria); its 
consultative partner is association Slobodne Veze (Croatia).

SPACES is financed by the Eastern Partnership Culture Programme of the 
European Union.

--------------
Якщо Ви не бажаєте отримувати розсилку 
від Фундації Центр Сучасного 
Мистецтва, клікайте сюди
Для листування користуйтесь адресою 
art at cca.kiev.ua

Foundation Center for Contemporary Art
Kyiv, Ukraine
+380 44 501 94 61
art at cca.kiev.ua
cca.kiev.ua
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130404/b73f1849/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list