[oberlist] Fw: Burse si rezidente oferite de ICR

Emanuela Iorga manolca20 at yahoo.com
Mon Apr 8 20:59:35 CEST 2013
----- Forwarded Message -----
From: "news at icr.ro" <news at icr.ro>
To: manolca20 at yahoo.com 
Sent: Monday, April 8, 2013 9:27 PM
Subject: Burse si rezidente oferite de ICR
 

  
 
  BUCUREŞTI    BERLIN    BRUXELLES    BUDAPESTA    SEGHEDIN    CHIŞINĂU    ISTANBUL    LISABONA    LONDRA    MADRID 
NEW YORK    PARIS    PRAGA    ROMA    STOCKHOLM    TEL AVIV    VARŞOVIA    VENEŢIA    VIENA     
BURSE SI REZIDENTE 2013 
      
 Bursele „Ion Mincu”   
     
    
 Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la nivel de doctorat în domeniile predilecte – arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric –, de a-şi perfecţiona studiile, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. 

Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR, pentru o perioadă de două luni. 
Data limită pentru depunerea dosarelor este 1 octombrie 2013. 
Numărul de burse acordate anual: 2 burse. 
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: Arhitectură; Urbanism; Conservarea patrimoniului cultural şi istoric. 
Durata bursei: 2 luni.

Detalii suplimentare: AICI [...]

  
      
 Bursele „Lucian Blaga”   
     
    
 Bursa „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constă din subvenţia pentru a petrece trei luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie dintr-o altă ţară revelevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat, respectiv a lucrărilor de cercetare care urmează a fi publicate. 

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat, şi/sau scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi. 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30 iunie 2013. 
Valoarea unei burse: 4500 EUR. 
Numărul de burse acordate anual: 3. 
Durata bursei: maximum 3 luni.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material

Detalii suplimentare: AICI
[...]

  
      
 Bursele „Nicolae Iorga”   
     
    
 Bursa „Nicolae Iorga” se acordă românilor care trăiesc în afara ţării şi constă din subvenţia pentru a petrece trei luni într-o instituţie din România.
Următorul program este dedicat exclusiv perfecţionării academice, vizând studenţi din anii terminali, masteranzi şi/sau doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de licenţă/masterat/doctorat. 

Bursele, în număr de 3, se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de licenţă/masterat/ doctorat. Tematica proiectelor se va referi la România. 

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie 2013. 
Valoarea unei burse este de 2 000 EUR/persoană. 
Programul de cercetare se întinde pe durata a 2 luni, perioadă indicată de către candidaţi în cadrul proiectului de cercetare.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Detalii suplimentare: AICI [...]

  
      
 Bursele „Seton-Watson”   
     
    
 Bursa „Seton-Watson” se acordă cercetătorilor străini şi constă din subvenţia a trei luni de stagiu într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări care dezbate subiecte de ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat (după caz). 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15 mai 2013. 
Valoarea unei burse: 3 000 EUR. 
Numărul de burse acordate anual: 4.
Durata bursei: 3 luni.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Detalii suplimentare: AICI
[...]

  
      
 Bursele „Europa”   
     
    
 Bursa „Europa” se adresează jurnaliştilor străini şi constă din subvenţia unui stagiu de documentare de o lună în România, pentru a realiza proiecte vizând ţara noastră şi cultura română, în scopul promovării acestora în afara graniţelor. Acest program îşi propune promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte de lucru vizând România şi cultura română. Numărul de burse acordate anual este de 10 burse, distribuite în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei luni petrecută în zonele vizate de subiectul acestora. 

Termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit până la data de 10 mai 2013. Valoarea unei burse este de 1500 EUR/lună.
Numărul de burse acordate anual: 10 burse. 
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural/film documentar-fotoreportaje
Durata burselor: maximum 1 lună.

Detalii suplimentare: AICI [...]

  
      
 Bursele „Univers“   
     
    
 Burse pentru traducători profesionişti 

Acest program îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. 

Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este de 15 aprilie 2013. 
Se oferă anual 10 burse de una până la două luni (la alegerea candidatului) în perioada solicitată de către acesta.
Valoarea unei burse este de 2 000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).
Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri. 
Durata burselor: 1-2 luni 

Rezidenţe pentru traducători în formare 

Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. 
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 30 mai 2013.
Valoarea unei rezidenţe: 1 000 EUR/persoană 
Numărul de rezidenţe acordate anual: 10 burse 
Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri. 
Durata rezidenţelor: 1 lună 

Detalii suplimentare: AICI [...]

   
DATE DE CONTACT  
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 
Aleea Alexandru nr. 38, 011824 București, România
Tel.: (+4) 031 71 00 627, (+4) 031 71 00 606 
Fax: (+4) 031 71 00 607 
E-mail: icr at icr.ro 
  
Pentru dezabonare click aici unsubscribe 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130408/88adaf82/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list