[oberlist] Invitation: KIOSK/CHIOȘC

Jaro Varga galeriahit at gmail.com
Sun Apr 14 13:43:12 CEST 2013


Milí priatelia, / Dear Friends,

Galéria HIT Vás pozýva na výstavu / Gallery HIT would like to 
invite you to the exhibition

KIOSK/CHIOȘC
Kurátor/Curated by: Vladimir Us


Vernisáž: Streda 17. Apríla 2013 o 18.00 v Galérii HIT, 
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava (vo dvore VŠVU)

Opening: Wednesday 17th of April 2013 at 6.00PM at Gallery HIT, 
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava (backyard of AFAD)

Výstava potrvá do 10.5.2013
The exhibition lasts until 10th of May 2013

Otváracie hodiny:
Uto-Štv, 15.00-18.00
Opening hours
Tue-Thu, 3pm-6pm

www.galeriahit.com
http://chiosc.oberliht.com


Projekt podporili: / Project is supported by:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oberliht Association (Oberliht, Young Artists Association)Projekt KIOSK/CHIOȘC je platformou pre výmenu, vzdelávanie, 
produkciu a prezentáciu spoločensky angažovaných foriem a  
artikuluje potrebu vytvorenia alternatívnej infraštruktúry v 
Kišiňove , kde kultúrnemu životu ešte stále dominujú 
inštitúcie vytvorené v sovietskych časoch. Súčasná výstava 
predstavuje diela vytvorené miestnymi a pozvanými umelcami v rámci 
rezidenčného programu KIOSK/CHIOȘC. Využitím opustených, 
nepoužívaných alebo mono-funkčných verejných priestorov umelci 
spolu s obyvateľmi Kišiňova, vytvorili nové priestory pre dialóg a 
kritické reflexie, a upozornili na súčasné transformácie 
verejných priestorov. Zároveň otvorili otázky týkajúce sa 
nastoleného poriadku a existujúcich právnych predpisoch vytvorených 
príslušnými orgánmi. Výsledok týchto intervencií a reakcií na 
ne by nás mal podnietiť k prehodnoteniu role, ktorú by malo umenie a 
umelec zohrávať vo verejnom priestore, v opätovnom získavaní a 
otváraní nových priestorov interakcie, v krajine s dominanciou 
politiky, komercie a privátnych záujmov.

KIOSK/CHIOȘC project articulates and expresses the need for 
alternative cultural infrastructure to be created in Chisinau – a 
city where the cultural life is still dominated by institutions 
established during the Soviet period – as a model for sharing, 
education, production and presentation of socially engaged artistic 
practices. The current exhibition presents the works produced by local 
and invited in the frame of KIOSK/CHIOȘC artist in residency program 
participants. By making use of abandoned, underused or mono-functional 
public spaces the artists along with Chișinău inhabitants, open new 
spaces of dialogue and critical reflection, and observation of the 
recent public space transformations, questioning in the same time the 
established order and existing regulations along with the authority 
itself. The outcomes of these interventions and the reactions to them 
should encourage us to rethink the role that art could play and the 
artist could have when working in and with the public domain, 
regaining and opening new space of interaction in a landscape 
dominated by politics, commercialization and private interests.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130414/0c89ed61/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 63218 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130414/0c89ed61/attachment-0001.jpeg>


More information about the oberlist mailing list