[oberlist] MD* #10 Revista la PLIC – lansare / #10 POSTBOX magazine – launch, 08.08.2013, ora 18:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Aug 7 21:39:35 CEST 2013


http://plic09.wordpress.com/2013/08/07/10-lansare/

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -
Joi, 8 august 2013, ora 18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

- lansarea #10 al Revistei la PLIC

Revista la PLIC este o publicație cu caracter interdisciplinar și 
experimental pronunțat, care își propune să reflecte tendințele 
artistice și literare ale tinerilor creatori.

La baza sa se află principiul partajării colective a cunoștințelor 
și experienței necesare pentru formarea unui discurs critic în 
sînul unui sistem ierarhic ce stimulează inegalitățile și 
distribuția privilegiată a resurselor.Publicația a pornit de la o invitație lansată în 2009 unui grup de 
20 artiști, care a fost rugat să contribuie fiecare cu 20 exemplare 
ale lucrărilor sale (texte, desene, fotografii, lucrări video și 
filme). Acestea au fost introduse în 20 plicuri mari și redistribuite 
fiecărui artist în parte – așa a apărut primul număr al Revistei 
la Plic – o revistă-obiect.Astăzi Revista la Plic oferă un cadru de interacțiune artiștilor, 
scriitorilor, arhitecților, cercetătorilor, activiștilor din 
Republica Moldova și din regiune. Ei sînt încurajați să facă 
schimb de lucrări, proiecte și acțiuni într-un Plic, anunțînd 
tendințele actuale de dezvoltare culturală, socială, ecomonică sau 
politică din orașele în care locuiesc și activează. În lipsa unei 
finanțări Revista este editată într-un număr de 50 exemplare, 
fiind tipărită cu resursele proprii ale comunității artistice 
locale sau celei internaționale.#10 al Revistei la PLIC prezintă o selecție inedită de materiale și 
contribuții din Moldova și alte țări din regiune, precum România, 
Ucraina, Georgia, Slovacia, Olanda, Rusia, Finlanda și alte țări: 
texte literare, ghiduri istorice, hărți, jocuri de masă, obiecte, 
foi volante, materiale vizuale, ziare, pliante și alte publicații 
produse pe parcursul ultimului ani de diverse colective și grupuri 
artistice.

Lansarea #10 al Revistei la PLIC va avea loc laZpațiu, un spațiu 
recent înființat și pus la dispoziția scenei independente din 
Moldova.EN
- – - – -

Thursday, August 8, 2013, 6 pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Șciusev str. 103, Chisinau

- launch of #10 POSTBOX Magazine

The POSTBOX magazine is an interdisciplinary and experimental 
publication that aims to reflect the young artists’ and writers’ 
work and activity.

It is founded on the principle of sharing of valuable knowledge and 
experiences so much needed today for formation of a critical discourse 
inside of a hierarchically organized system that encourages 
inequalities and privileged distribution of the resources.The publication started with an invitation launched in 2009 to a group 
of 20 artists who were asked to contribute with 20 exemplars of their 
works (texts, drawings, photographs, videos and films). All the 
contributions were inserted inside a big envelope (POSTBOX) and 
redistributed back to each participating artist. This is how the first 
issueof POSTBOX magazine appeared – a magazine-object.

Today, POSTBOX magazine offers a frame for interaction between 
artists, writers, architects, researchers, activists from Republic of 
Moldova and from the region. They are encouraged to share their works, 
projects and actions through the Postbox, announcing actual tendencies 
of development in culture, society, economic and politics in the 
cities where they live and work. Lacking financial support the 
Magazine is being edited in 50 copies, being printed with the help of 
the local and international artistic communities.#10 of POSTBOX magazine presents a special selection of materials and 
contributions obtained from Moldova and from other countries in the 
region like Romania, Ukraine, Georgia, Slovakia, Netherlands, Russia, 
Finland and other countries, among them literary texts, historical 
guides, maps, table games, flyers, visual materials, newspapers, 
posters and other publications produced during the last year by 
various artistic collectives and groups.

The launch of #10 of POSTBOX magazine will take place at Zpace, a 
recently opened space for the independent culture scene from Moldova.

Vladimir US

Revista la PLIC  |  director de proiect

http://plic.oberliht.com

din 2011 cautati-ne in subsolurile Chisinaului

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130807/8f0c1890/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list