[oberlist] MD* SPACES: Bike Point - proiecție de filme: bicicleta drept un mijloc alternativ de transport, 21.08.2013, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Tue Aug 20 20:43:48 CEST 2013


http://chisineu.wordpress.com/2013/08/19/bike-point/

- – – scroll down for English version – – -

Bike Point – punct de reparație a bicicletelor la Apartament Deschis

APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău
Miercuri, 21 August 2013, ora 21:00

Începînd cu Septembrie 2013 Apartamentul Deschis va găzdui un punct 
de reparație a bicicletelor pus la dispoziția comunității de 
cicliști din Chișinău. Prin acest proiect ne propunem să promovăm 
bicicleta ca mijloc alternativ de transport pentru locuitorii 
Chișinăului, prin organizarea unui loc comun de întâlniri pentru 
bicicliști. Tot aici vor fi inițiate și organizate diferite 
evenimente iar Apartamentul Deschis va servi, în același timp, drept 
punct de reparații a bicicletelor echipat cu instrumentele necesare. 
Proiectul este însoțit de un program de proiecții de film, ateliere 
de reparație a bicicletei, parade velo și prezentări cu invitați 
locali și străini. Prin acțiunile noastre dorim să atragem atenția 
societății la problemele cu care se confruntă comunitatea 
bicicliștilor, în prezent, la Chișinău și să informăm un public 
mai mare despre modul de utilizare a bicicletei, să promovăm 
ciclismul ca mod de viață, totodată să creăm o platformă de 
comunicare și schimb de experiență între bicicliști.

Anticipând lansarea oficilă a priectului Bike Point vă invităm la 
un program de proiecții de film

Pe an ce trece tot mai mulți oameni urcă pe biciclete drept un mijloc 
alternativ de transport, care permite să te deplasezi rapid și liber. 
Cei care circulă cu bicicleta în Chișinău se pot confrunta cu 
diferite probleme, printre care și lipsa unui loc de reparații a 
bicicletelor. Anticipând lansarea punctului de reparație a 
bicicletelor pe bază de auto-deservire, vă invităm să vizionați 
alături de noi filme documentare despre bicicliști și ciclism, iar 
pentru a inaugura acest eveniment vă încurajăm să veniți și cu 
bicicleta și să o lăsați în parcarea din B68.

The Inverted Bike Shop de Peter Crosby [US]
2004 / 5 min.
Printre multitudinea de magazine de biciclete din Manhattan si 
Brooklyn, 718 Cyclery iese în evidență pentru abordarea lor unică 
de afacere.

Bike Kitchen – a filmic approach de David Paede și Barbara Sas [AT]
2010 / 14 min.
Un documentar despre Bike Kitchen din Viena, Austria – un atelier de 
reparații de biciclete de auto-ajutor organizat în comun.

Brussels Express de Sander Vandenbroucke [BE]
2012 / 19 min
Un documentar despre mesageri pe biciclete, la Bruxel, cel mai 
aglomerate oraș din Europa, cu doar 4% de tafic format din cicliști.

‘intrarea’ liberă
filmele sînt în limba engleză

Apartamentul Deschis pentru Comunitate constă într-o serie de 
evenimente organizate în cadrul proiectului SPACES al Uniunii 
Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin 
intermediul Programului Cultural pentru Parteneriatul Estic. Programul 
Bike Point rezultă în urma proietctului activEco susținut în 
continuare de Ecovisio (http://www.activeco-program.org/).- – – English version – – -

Bike Point – self-help bicycle repair spot at Flat Space

FLAT SPACE
68/1 str. Bucuresti, Chisinau
Wednesday, August 21, 2013, 9 pm

Starting with September 2013 the Flat Space will host a repair spot 
for bicycles intended for cyclers’ community from Chisinau. Through 
this project we want to promote an alternative means of transportation 
among Chisinau’s inhabitants by organizing a meeting place for 
bicyclers. Here will be initiated and organized different events and 
the Flat Space will serve, at the same time, as a repair spot for 
bicycles, equipped with the necessary tools. The project is 
accompanied by a program of film screenings, workshops about how to 
fix your bike, velo-parades and presentations by local and foreign 
guests. Through these actions we want to draw society’s attention on 
issues which bicyclers’ community is confronting with, nowadays, in 
Chisinau and to inform a broader public about the way of using the 
bicycle, to promote cycling as a way of life, at the same time to 
create a communication platform and share experiences among cyclers.

Anticipating the launch of the project we invite you to a film 
screening program

Every year there are more and more people using bicycles as an 
alternative way of transportation that allows them to move freely and 
pretty fast around. As a cyclist in Chisinau one can face many 
problems and through them the lack of places where to rapair a bike. 
Anticipating the launch of the self-service repairing spot for 
bicycles we invite you to watch toghether with us some documentaries 
on the topic of bicyclers and cyclism. To inaugurate this event we 
encourage you to come with your own bicycle, which you can park at B68 
parking.

The Inverted Bike Shop by Peter Crosby [US]
2004 / 5 min
Amongst the multitude of bike shops across Manhattan and Brooklyn, 718 
Cyclery stands out for their unique approach the business.

Bike Kitchen – a filmic approach by David Paede & Barbara Sas [AT]
2010 / 14 min
A documentary about the Bike Kitchen in Vienna, Austria- a jointly- 
organized self-help bicycle repair shop.

Brussels Express by Sander Vandenbroucke [BE]
2012 / 19 min
A documentary about bike messengers in Brussels, the most congested 
city in Europe with only 4% of cycling traffic.

free ‘entrance’
films are in English

Flat Space for the Community is a series of events organized in the 
frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the 
European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. The 
Bike Point program is a result of the acivEco project further 
supported by Ecovisio (http://www.activeco-program.org/).
Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130820/477d1adb/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list