[oberlist] CZ* call/expo: "Proti zdi / Against the Wall" - call for entries for the year 2013

ober at emdash.org ober at emdash.org
Fri Jan 18 04:36:46 CET 2013---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: (Akce CCA) Artwall Gallery - Open Call 2013
From:    "ArtwallGallery" <info at artwallgallery.cz>
Date:    Thu, January 17, 2013 11:58 am
To:      akce-cca-l at list.ecn.cz
--------------------------------------------------------------------------

////for english scroll down////


*Galerie Artwall vyhla¹uje výzvu k pøedkládání projektù na rok 2013.*Leto¹ní téma nese název: *"Proti zdi".*Návrhy spolu se struèným popisem projektu zasílejte na adresu: *
info at artwallgallery.cz* ve formátu jpg nebo pdf, a to do *31. 3. 2013.*Ze zaslaných návrhù budou vybrány tøi projekty, které budou následnì
zrealizovány v období èerven - prosinec 2013.Podrobnosti naleznete v pøíloze nebo na webu *www.artwallgallery.cz*Tì¹íme se na Va¹e návrhy!s pozdravem,galerie Artwall-------------------------------------------------------*Artwall Gallery announces a call for entries for the year 2013.*The theme for 2013 is: *"Against the Wall". *Please, send the proposal together with a concise written description of
its concept to the address *info at artwallgallery.cz*
<info at artwallgallery.cz> as
jpg or pdf.We are looking for three projects which will be separately exhibited during
June - December 2013.The deadline is on the *31st of March 2013. *We are looking forward to your proposals!


Artwall Gallery
Tato zprava byla odeslana z emailoveho adresare AKCE CCA,
CSU Praha, o pripadne vyskrtnuti z listu pozadejte prosim na adrese:
ludvik.hlavacek at fcca.cz

This message is from the AKCE CCA mailing list, administered by
the CCA Prague.  To unsubscribe, write please to ludvik.hlavacek at fcca.cz
_______________________________________________
Akce-cca-l mailing list
Akce-cca-l at list.ecn.cz
https://webmail.ecn.cz/mailman/listinfo/akce-cca-l


-- 
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130118/cabaf01f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ARTWALL_CALL2013cz.pdf
Type: application/pdf
Size: 751321 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130118/cabaf01f/attachment-0002.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ARTWALL_CALL2013en.pdf
Type: application/pdf
Size: 745244 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130118/cabaf01f/attachment-0003.pdf>


More information about the oberlist mailing list