[oberlist] MD* grant/youth: "Cetăţenia activă” - program de granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2013

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Jan 23 02:03:00 CET 2013


http://www.mts.gov.md/news/?nid=d78ff3dcf4654a6e4bd37187b51dd507

21.01.2013 Lansarea Programului de Granturi al Ministerului 
Tineretului şi Sportului pentru anul 2013 cu tematica ,,Cetăţenia 
activă”

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul anual de 
granturi, dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului 
neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va 
oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar 
iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd 
în acest mod cooperarea cu societatea civilă. În contextul 
desemnării de către Comisia Europeană a anului 2013 ca Anul European 
al Cetăţenilor , Programul de granturi al MTS va fi desfăşurat cu 
tematica ,,Cetăţenia activă”.

La concurs pot participa Organizaţiile neguvernamentale de tineret din 
Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de 
tineret cu impact naţional sau regional.

Prioritate se va acorda proiectelor ce vor contribui la elaborarea şi 
implementarea politicilor de tineret (propuneri de politici publice, 
proiecte de acte normative, strategii, concepţii, programe, planuri de 
acţiune etc.) prevăzute în documentele de politici naţionale în 
acest sector, iar la baza fiecărui proiect înaintat se va pune 
accentul pe principiul de participare, respectiv: Participarea 
economică (în special proiecte ce vor contribui la abilitarea 
economică a tinerilor, elaborarea unor platforme de participare 
economică a tinerilor); Participarea civică (în special proiecte ce 
vor promova voluntariatul şi acţiunile cu caracter comunitar); 
Participarea culturală (preferinţă se vor acorda proiectelor majore 
cu caracter şi impact naţional); Participarea la educaţie (în 
special al proiectelor de recunoaştere a educaţiei nonformale cît 
şi a diversificării formelor sale de realizare); Reducerea factorilor 
de risc  care conduc la marginalizare şi excludere socială 
(preferinţă se vor acorda proiectelor de prevenire şi combatere a 
şomajului, a traficului de fiinţe umane, a consumului de droguri, 
alcool etc.).

Tipul activităţilor care pot fi susţinute sunt următoarele: 
dezbateri, consultări, campanii, congrese, conferinţe, schimburi de 
experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente 
internaţionale, întîlniri oficiale, seminare, cursuri de instruire, 
forumuri, concursuri, elaborării de site-uri şi crearea de reţele de 
comunicare, emisiuni radio şi televizate şi alte acţiuni similare 
consacrate sectorului de tineret.

Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care 
dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor 
instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o 
contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută  din valoarea totală a 
proiectului.

Solicitările şi documentaţia de finanţare vor fi depuse în plic 
închis la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului aflat pe 
adresa: mun. Chişinău,MD-2004, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, nr. 
162, etaj 8, birou 816. Formularele de aplicare (din anexa nr.2 a 
documentelor de participare la concurs) se vor prezenta în 3 
exemplare). Nu vor fi acceptate dosarele expediate în formă 
electronică.

De notat că toate proiectele ce au îndeplinit criteriile de 
solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de 
examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de 
Granturi , iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din 
partea Comisiei, Ministerul Tineretului şi Sportului va încheia un 
contract de finanţare cu aplicantul, în limita alocaţiilor 
financiare aprobate de către Comisie. Avînd în vedere condiţiile de 
participare cît şi caracterul naţional al Programului de Granturi, 
proiectele depuse vor fi supuse examinării, dacă presupun organizarea 
unor acţiuni cu caracter macro care ar avea un impact pozitiv asupra 
politicii de tineret, iar bugetul total al proiectului va depăşi suma 
de 10 000 lei.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 22 februarie 2013, 
ora 17.00, iar documentele privind criteriile şi condiţiile de 
selectare a proiectelor, formularul de aplicare precum şi prezentul 
anunţ pot fi accesate pe site-ul Ministerului Tineretului şi 
Sportului – www.mts.gov.md , la secţiunea Programul de Granturi. 
Alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: 022-820-864 
(Direcţia Programe de Tineret).

Programul de Granturi pentru sectorul neguvernamental de tineret:
http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Criteriile%20si%20conditiile%20de%20selectare%20a%20proiectelor.FC17217BB4044BF091991E805358F162.doc


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from MoldovaMore information about the oberlist mailing list