[oberlist] Viralitate afectivă + Primul congres Bezna// CNDB// 22-29 iunie 2013

The Bureau of Melodramatic Research mimodrama at gmail.com
Tue Jun 18 22:50:04 CEST 2013


//please scroll down for English
Viralitate afectivă + Primul congres Bezna
(Tony Sampson și Luciana Parisi în premieră la București)

Centrul Național al Dansului București (CNDB) găzduiește în 
perioada 22 iunie – 29 iunie seria de evenimente Viralitate afectivă 
+ Primul congres Bezna

Informații detaliate despre fiecare eveniment în parte găsiți mai 
jos:

 - workshop cu Tony Sampson – Viralitate, haos și problema 
creierului - 22 și 23 iunie, 17:00 - 20:00, CNDB, sala Stere Popescu

 - lecture Luciana Parisi – Arhitecturi Contagioase: Control Digital 
și Estetică - 25 iunie, 17:00 - 20:00, CNDB, sala Stere Popescu

Workshop-ul și lecture-ul sunt parte din cursul “Afecte mediatice, 
patos biologic și psihotehnologie feministă” susținut de Biroul de 
Cercetări Melodramatice (2012/2013) la Universitatea Națională de 
Arte București, finanțat prin programul Patterns Lectures al Erste 
Foundation. Mai multe informații despre curs: http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.ro 
/

 - Bezna #4 - o serie de lecture-performance din/despre Lumea 
Cealaltă [the Netherworld] + lansarea zine-ului, 29 iunie 22:00, CNDB, 
sala Stere Popescu

http://bezzzna.blogspot.ro/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viralitate, haos și problema creierului - workshop cu Tony Sampson

Viralitate - sâmbătă 22 iunie, 17:00 - 20:00

Prima parte a prezentării va introduce conceptele care stau la baza 
cărții Virality: Contagion Theory in the Age of Networks [Viralitate: 
Teoria contagiunii în era rețelelor] (2012). Este vorba de o 
discuție despre contagiunea socială pe baza textelor lui Gabriel 
Tarde și Gilles Deleuze. Prezentarea va explora două stratageme ale 
viralității în rețea. Prima, cea imunologică, este formată dintr- 
o serie de propoziții analogice legate de răspândirea fricii din 
contexte biologice în contexte nonbiologice. A doua, dragostea 
virală, este exemplificată de iubirea-Obama și pare să fie mult mai 
atractivă. Ea rezonează cu modulații nediscursive și cu atmosfere 
afective. Vorbește despre eveniment și nu despre esențe. Scopul 
explorării acestor stratageme este acela de a face evidente relațiile 
de putere cognitive și afective în societatea de control, altfel 
subtile și imateriale.

Workshopul care urmează va căuta diverse stratageme care pot fi 
dezvoltate pentru a devia contagiunea fricii și a dragostei.

Haos și problema creierului - duminică 23 iunie, 17:00 - 20:00

A doua prezentare va discuta interesul deosebit al lui Gilles Deleuze 
pentru neurofilozofie și va re-pune în discuție confruntarea 
creierului cu haosul. Prezentarea va urmări în continuare două 
problematici principale: ce poate fi făcut unui creier și ce poate 
să facă un creier? Prima se referă la apariția și dezvoltarea așa- 
numitei neuroculturi și acordă atenție în mod particular 
invențiilor neuromarketing-ului ca extensie a muncii cognitive. Aceste 
noi tehnici de persuasiune și absorbție au ca scop capturarea 
legăturilor chimice ale neuronului și punerea lui la lucru în noi 
moduri. Cea de a doua examinează potențialul unui creier nomadic care 
confruntă haosul și rămâne în afara obiectificării impuse de 
neurocultura actuală. Interesul lui Deleuze pentru relația dintre 
știință, artă și filozofie ajută la formularea unor idei 
importante pentru problematicile expuse.

Workshopul care urmează pune în discuție felul în care creierele 
comune ale artiștilor/elor, oamenilor de știință și filozofilor 
pot reacționa la haos și, în principal, cum ele pot deveni nomade.

Tony D. Sampson este teoretician și scriitor, profesor la University 
of East London. A scris pe tema viralității și a rețelelor, a 
editat împreună cu Jussi Parikka Spam Book: On Viruses, Porn and 
Other Anomalous Objects from the Dark Side of Digital Culture [Cartea 
spamului: despre viruși, porno și alte anomalii din zona întunecată 
a culturii digitale] (2009). Ultima lui carte este Virality. Contagion 
Theory in the Age of Networks [Viralitate. Teoria contagiunii in era 
rețelelor] (2012). Spre deosebire de teoria memelor și a contagiunii 
microbiale, Virality nu se limitează la analogii biologice și 
metafore medicale, construind în schimb o teorie a asamblajelor, 
evenimentelor și afectelor contagioase. Pentru Sampson contagiunea nu 
e neapărat o forță negativă sau pozitivă, este principiul de bază 
al interacțiunilor sociale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhitecturi Contagioase: Control Digital și Estetică - lecture 
Luciana Parisi

marți 25 iunie, 17:00 - 20:00

Prezentarea adresează automatizarea algoritmică ca nouă formă 
estetică de putere. Computația algoritmică în designul arhitectural 
și interactiv nu este doar un instrument matematic abstract ci 
constitute un mod de gândire în sine, care operează cu 
abstractizări situate dincolo de cogniția și controlul uman. 
Principala referință filozofică a proiectului este Alfred North 
Whitehead, a cărui filozofie procesuală oferă un vocabular pentru 
"moduri de gândire" care manifestă diferite grade de autonomie față 
de uman, chiar dacă sunt mobilizate de acesta. Deoarece procesarea 
algoritmică stă la baza practicilor de design care reconfigurează 
lumea în care trăim - de la spațiile fizice pe care le folosim la 
spațiile virtuale ale rețelelor digitale - natura gândirii 
algoritmice este o temă de o importanță presantă care readuce în 
discuție probleme ale controlului și, în cele din urmă, ale puterii.

Luciana Parisi este Senior Lecturer și conduce programul de doctorat 
la Centrul pentru Studii Culturale la Goldsmiths University of London 
(UK). Cercetarea ei chestionează relațiile între știință și 
filozofie, cibernetică și teoria informației, tehnologie și 
politică într-o încercare de a formula o critică a capitalismului 
și în același timp de a investiga posibilități de schimbare. În 
anii 90 a lucrat în cadrul celebrului Cybernetic Culture Research Unit 
[Centrul de Cercetare a Culturii Cibernetice]. În 2004 a publicat 
Abstract Sex: Philosophy, Biotechnology and the Mutations of Desire 
[Sexul abstract: filozofie, biotehnologie şi mutaţiile dorinţei] 
lucrare care reușește să depășească impasul critic generat de 
aparenta contradicție între noțiuni cum sunt corp, sexualitate, 
gender pe de o parte, și rezultatele unor studii actuale din 
știință și tehnologie pe de altă parte. Recent cercetarea ei s-a 
concentrat pe computație și modele arhitecturale, în cartea 
Contagious Architecture. Computation, Aesthetics and the Control of 
Space [Arhitecturi contagioase: computație, estetică și controlul 
spațiului] (2013).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezna #4 - serie de lecture-performance din/despre cealaltă lume + 
lansarea zine-ului

sâmbătă 29 iunie, începând cu ora 21:00

Second Body and the Multiple Outside - Alina Popa

Cât timp suntem prinși în corpul prezent disponibil într-adevăr nu 
există nici o ieșire, nici un alt exterior. Problema nu este că nu 
există o ieșire, ci că suntem prinși în același exterior fără 
să lucrăm cu el. Există exterioare multiple care pot fi produse. 
Chiar și unul lipsit de uman și fără conștiință.

Shadow Body (or Second Body) - Florin Flueras

Corpul-umbră nu are mare legătură cu ce există sau cu ce e posibil 
nici cu ce poți înțelege sau valida. Corpul-umbră nu e un corp pe 
care îl ai, e mai degrabă un corp care te contine, e un concept prin 
care necunoscutul te poate înghiți. Corpul-umbră e un concept dar 
poate fi și un concret corp nevizual, necunoscut, întunecat, o a doua 
natură sau chiar corpul ce zboară în visele tale.

 Povestea Căderii - Veda Popovici

„În general, un corp relaxat duce la mai puține accidentări în 
timpul căderilor” fragment din ICT (Instrucțiunile pentru Cădere 
Totală)

Toată lumea este binevenită la a asculta Povestea Căderii. Această 
poveste, spusă astăzi, contează ca act de rememorare și re- 
învățare a Noii Frici. Apărută din hibridizarea întunecimii 
banale cu întunecimea excepțională, este această Nouă Frică 
emoția ce va declanșa Căderea Totală.

Plăcerea de a ronțăi în urgența vieții de apoi - Mihai Lukacs + 
Arnold Șlahter

În acest moment, nu există o cale cu adevărat autentică de a vă 
spune la cine sau la ce să vă așteptați sau de cine sau de ce să 
vă feriți. Reacția reprezentanților legii este una de consternare. 
Nu vă aventurați afară din orice motiv până când natura crizei nu 
a fost constatată sau până când vă putem sfătui ce să faceți. 
Cea mai sigură acțiune este să rămâneți unde sunteți. Până 
acum, cel mai bun sfat pe care l-au putut da publicului a fost acesta: 
"Spuneți-le oamenilor, pentru Dumnezeu, să părăsească străzile! 
Spuneți-le să se ducă acasă și să își închidă bine ușile și 
ferestrele!" (George A. Romero)

Black Lol - Iuliana Stoianescu

O blondă stătea pe canapea la televizor, când aude ciocănit la 
ușă. Se duce la ușă și întreabă: "Cine este?" "Eu!" "Eu?!?" :))))

The Outernational Condition - Ion Dumitrescu

Pentru cineva aflat în fața Cortinei de Fier (privind peste ruinele 
proaspete ale zidului), estul părea un teritoriu fără formă, cu 
subiecți îndărătnici trăind într-un umbrar geo-politic, niște 
siluete umanoide agitându-se în obscuritate, ființe nu pe deplin 
dezvoltate râvnind la fructele habitusului internațional. Păreau de 
neînțeles și nedezvoltați pe prea multe planuri. Abia mai târziu 
acești subiecți “externi” au fost îmblânziți și transformați 
în consumatori vorace.

Microbificare şi politica zgomotului - Irina Gheorghe

În construcțiile utopice ale unei alte lumi, granița cu lumea deja 
existentă e clar delimitată și fortificată. Sub teroarea 
invaziilor, infiltrațiilor, infecțiilor, autonomia și imunizarea par 
a fi singurele promisiuni alternative. Când însă exteriorul și 
interiorul sunt deja contaminate reciproc, separarea devine imposibilă 
iar rezistența se autoanihilează.

Centrul de Calcul Bucuresti - Ștefan Tiron + Claudiu Cobilanschi 
(eveniment conex, miercuri 27 iunie, 11:00, tur ghidat în Muzeul 
Universității Politehnica București)

Centrul de Calcul este interesat de forme perimate de cunoaștere, 
retro-futurism, goana naționalistă scandaloasă după inventatori dar 
și de descoperirile accidentale ale savoir-faire-ului naiv care, cel 
puțin după noi, are nevoie de o reevaluare radicală.


Sala Stere Popescu – B-dul Mărășești 80-82.

Intrarea la toate evenimentele mai sus menționate este liberă.


English //


Affective Virality + First Bezna Congress
(Tony Sampson and Luciana Parisi first time in Bucharest)

The National Dance Center (CNDB) hosts between 22 – 29 Jun the series 
of events Affective Virality + First Bezna Congress

Detailed information below:

 - workshop with Tony Sampson - Virality, Chaos and the Brain - 22 
Jun 17h00 - 20h00, 23 Jun 17h00 - 20h00, CNDB, studio Stere Popescu

 - lecture Luciana Parisi - Contagious Architecture: Digital Control 
and Aesthetics - 25 Jun, 17h00 - 20h00, CNDB, studio Stere Popescu

The workshop and lecture are part of the course “Mediatic Affects, 
Biological Pathos and the Psychotechnology of Gender” by the Bureau 
of Melodramatic Research (2012/2013) at the National University of 
Arts, Bucharest, supported by Patterns Lectures, Erste Foundation - 
More information about the course: http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.se/

- Bezna #4 - a series of lecture-performances on/from the Netherworld 
+ zine launch, 29 Jun, 20h00, CNDB, studio Stere Popescu

http://bezzzna.blogspot.ro/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virality, Chaos and the Brain - workshop with Tony Sampson

Virality - Saturday, 22 Jun, 17h00 - 20h00

The first discussion will begin by introducing the conceptual approach 
behind the book Virality: Contagion Theory in the Age of Network 
(2012). This is a diagrammatic rendering of social contagion drawing 
on the work of Gabriel Tarde and Gilles Deleuze. The lectures will 
then explore two stratagems of networked virality. The first, the 
immunologic, is a discursive formation or series of analogical 
propositions relating to the spreading of fear from biological to 
nonbiological contexts. The second, viral love, is typified by Obama- 
love and appears to be far more catching. It works according to 
nondiscursive resonances and affective atmospheres. It speaks of the 
event, not the essence. The aim of exploring these two stratagems is 
to tease out the subtlety and softness of cognitive and affective 
power relations in the control society.

The workshop that follows this lecture asks how stratagems can be 
developed to counter the contagions of fear and love.

Chaos and the Brain - Sunday, 23 Jun, 17h00 - 20h00

The second lecture will open up Deleuze’s long standing interest in 
neurophilosophy and look again at the brain’s confrontation with 
chaos. By doing so two main questions are posed: what can be done to a 
brain and what can a brain do? The first looks at the rise of so- 
called neuroculture, and focuses particular attention on the 
inventions of neuromarketing as an extension of cognitive labour. 
These new techniques of persuasion and absorption are intended to 
capture the chemical firings of the neuron and put it to work in new 
ways. The latter explores the potential of a nomadic brain that can 
confront chaos and escape the objectified brains of neuroculture. Here 
Deleuze’s interest in the relation between science, art and 
philosophy helps to prompt important questions for this event.

The workshop that follows this lecture asks how the common brains of 
artists, scientists and philosophers can respond to chaos, each other, 
and more significantly, how do they become nomadic.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contagious Architecture: Digital Control and Aesthetics - lecture 
Luciana Parisi

Tuesday, 25 Jun, 17h00 - 20h00

The talk will address the question of algorithmic automation as a new 
aesthetic form of power. Algorithmic computation in architectural and 
interaction design is not simply an abstract mathematical tool but 
constitutes a mode of thought in its own right, in that its operation 
extends into forms of abstraction that lie beyond direct human 
cognition and control. The main philosophical source for the project 
is Alfred North Whitehead, whose process philosophy provides a 
vocabulary for “modes of thought” exhibiting various degrees of 
autonomy from human agency even as they are mobilized by it. Because 
algorithmic processing lies at the heart of the design practices now 
reshaping our world—from the physical spaces of our built environment 
to the networked spaces of digital culture—the nature of algorithmic 
thought is a topic of pressing importance that reraises questions of 
control and, ultimately, power.

Luciana Parisi is a Senior Lecturer and runs the PhD programme at the 
Centre for Cultural Studies at Goldsmiths University of London (UK). 
Her research looks at the relations between science and philosophy, 
cybernetics and information, technology and politics to formulate a 
critique of capitalism and at the same time investigate possibilities 
for change. During the late 90s she worked with the Cybernetic Culture 
Research Unit at Warwick and has since written with Steve Goodman (aka 
kode 9). In 2004, she published Abstract Sex: Philosophy, 
Biotechnology and the Mutations of Desire, where she departed from the 
critical impasse between notions of the body, sexuality, gender on the 
one hand, and studies of science and technologies on the other. 
Recently her research has engaged with computation, cognition, and 
algorithmic aesthetics. Her latest book on architectural modeling is 
Contagious Architecture. Computation, Aesthetics and the Control of 
Space (2013).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezna #4 - a series of lecture-performances on/from the Netherworld + 
zine launch

Saturday, 29 Jun, 22h00

The Second Body and The Multiple Outside - Alina Popa

As long as we are caught in the present available body, there is 
indeed no outside. The problem is not that there is no outside, but it 
lies precisely in the fact that we are caught in the same outside 
without working with it. There are multiple outsides to be produced. 
Even an outside devoid of human and without thought.

Shadow Body (or Second Body) - Florin Flueras

Shadow Body is not so much about what exists or what is possible, or 
about what you can comprehend or validate, Shadow Body is not a body 
that you have, it is rather a body that has you, it is a concept 
through which the unknown can abduct you. Shadow Body is a concept but 
it can be also a concrete unvisual, ungrounded, unknown body, a second 
nature or even the body that flies in your dreams.

 The Story of the Fall - Veda Popovici

"Generally a relaxed body results in fewer injuries in falls." excerpt 
from the FFI (Full Fall Instructions)

We welcome all to the lecture of the Story of the Fall. This story, 
told today, after it happened, counts as an act of remembrance and re- 
learning the New Fear. Springing out of the hybridization of banal 
darkness with exceptional darkness, it is this New Fear the emotion to 
trigger the Full Fall.

The pleasure of nibbling in case of afterlife emergency - Mihai Lukacs 
+ Arnold Șlahter

"At this point, there's no really authentic way for us to say who or 
what to look for and guard yourself against. Reaction of law 
enforcement officials is one of complete bewilderment at this hour. Do 
not venture outside for any reason until the nature of this crisis has 
been determined, and until we can advise what course of action to 
take. The safest course of action at this time is simply to stay where 
you are. So far, the best advice they are able to give the public is 
this: "Tell the people for God's sake to get off the streets! Tell 
them to go home and lock their windows and doors up tight!" (George A. 
Romero)

Black Lol - Iuliana Stoianescu

A blonde was sitting on a couch in front of the TV, when suddenly she 
hears knocking at the door. She goes to the door and askes: “Who is 
it?” “Me!” “Me?!?” :))))

The Outernational Condition - Ion Dumitrescu

For someone in front of the Iron Curtain (looking over the fresh ruins 
of the wall) the east seemed an unmolded territory with resilient 
subjects living in geo-political dim light, humanoid silhouettes 
agitating in obscurity, apparently not fully developed, too weird to 
live too rare to die, craving to break in the international habitus. 
They appeared incomprehensible and unevolved on too many levels. It 
was only later that these outer-subjects were tamed and transformed in 
voracious consumers.

Microbification and the Politics of Noise - Irina Gheorghe

In the utopian construction of a new world, the borders with the 
already existing one is clearly marked and fortified. Under the terror 
of invasions, infiltrations, infections, autonomy and immunity seem to 
be the only alternative promises. But when interior and exterior are 
already contaminated by one another separation becomes impossible and 
resistance annihilates itself.

Centrul de Calcul Bucuresti - Ștefan Tiron + Claudiu Cobilanschi (side 
event, Wednesday, 26 Jun, 11h00, guided tour in the Museum of 
Politehnica University, Bucharest)

Centrul de Calcul is interested in obsolete forms of knowledge, in 
retro-futurisms, in the bulky, outrageous and unwarranted 
nationalistic craze about inventors but also the accidental 
rediscovery of naive savoir-faire that, to us at least, is in need of 
radical reappraisal.


-- 
Biroul de Cercetari Melodramatice // The Bureau of Melodramatic Research
http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130618/dc6b6e9f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Affective Virality Bezna.jpg
Type: image/jpeg
Size: 154967 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130618/dc6b6e9f/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list