[oberlist] MD* CHIOȘC AIR: Până la urmă va trebui să lucrezi pentru noi (Bulevardul Viselor viitorului). Intervenţie în Parcul Comunității de Hannes ZEBEDIN [AT] / KIOSK AIR: In the end you have to work for us (Boulevard of Future dreams). Intervention at People s Park, 14.08.2014, 16:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Aug 14 14:58:51 CEST 2014


http://chiosc.oberliht.com/2014/08/14/hannes-zebedin/

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

Până la urmă va trebui să lucrezi pentru noi (Bulevardul Viselor 
viitorului), Intervenţie în Parcul Comunității
14 august 2014, ora 16:00
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

1 – 15 august 2014
CHIOȘC AIR: Hannes ZEBEDIN în rezidență

Parcul Comunității este divizat de un drum ilegal creat de maşinile 
care trec prin acest spaţiu. Deoarcere drumul are un caracter foarte 
accentuat şi este expus la diverse condiţii climaterice, în acest 
drum s-au creat multe gropi.

Copii care folosesc zona ca loc de joacă sunt întrebaţi în 
legătură cu imaginaţia şi visele lor asupra viitorului oraşului 
Chişinău şi în special al parcului. Copii îşi vor ciopli 
imaginaţia în panouri de lemn, cu ajutorul cărora vor fi realizate 
sculpturi în lemn.

Panourile de lemn vor acoperi unele dintre gropile din stradă şi, 
prin aceasta, automobilele vor fi folosite ca presă dec tipar pentru 
viitoarele sculpturi în lemn, circulând peste ele. În final, 
sculpturile în lemn vor fi prezentate de-a lungul şi pe drumul 
respectiv. Ceea ce la început pare a fi un gest de asistenţă, se va 
transforma într-un protest împotriva situaţiei curente.

Intervenţia va fi realizată în prima săptămână de septembrie. O 
primă încercare va fi întreprinsă în după-amiaza zilei de 14 
august.

Hannes ZEBEDIN un călător experimentat, este deseori invitat la 
spații și instituții internaționale pentru a crea intervenții 
temporare care răspund la un anumit context politic, redefinite și 
interpretate prin ochiul pătrunzător a unui “străin” sau 
“necunoscut”.

- – -

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul de rezidență pentru artiști CHIOȘC încurajează crearea 
unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile 
locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se 
referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele 
care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.
http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

Acest eveniment este parte a programului de rezidență CHIOȘC 
organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul 
SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al 
Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația 
Culturală Europeană și de Forumul Cultural Austriac din București.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.
http://www.spacesproject.net

EN
- – - – -

In the end you have to work for us (Boulevard of Future dreams), 
Intervention at People s Park by Hannez ZEBEDIN [AT]
August 14, 2014, 4 pm
in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

August 1 – 15, 2014
KIOSK AIR: Hannes ZEBEDIN in residency

The People s Park is divided by an illegal road created by cars 
driving through. As the road has an improved charakter and is exposed 
to different weather conditions, there are many holes along its way.

Children who use the area as a playground are asked about their future 
imagination and dreams of the city of Chisinau and the park in 
special. The children will carve their imagination onto wooden panels, 
with which woodcuts will be produced.

The wooden panels will cover some of the holes in the street, and, by 
doing so, the cars are used as a printing press for the future 
woodcuts, by driving over them. In the end, the finished woodcuts will 
be presented along and on the road. What seems to be first an 
assisting gesture, will turn to a protest against the current situation.

The intervention will be realized within the first week of September. 
A first attempt will be made in the afternoon of 14th August.

Hannes ZEBEDIN a seasoned traveler, is often invited to international 
spaces and institutions to create temporary interventions that respond 
to particular political contexts, redefined and interpreted through 
the discerning eye of the ‘foreigner’ or ‘stranger’.

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in 
relation to the local context and reality. It offers the opportunity 
to explore various issues that relate to Moldova’s situation in 
general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public 
space today.
http://chiosc.oberliht.com/air

- – -

This event is part of KIOSK artist in residency program organized in 
the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by 
the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. 
Additionally, it receives support from European Cultural Foundation 
and Austrian Cultural Forum in Bucharest.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.
http://www.spacesproject.net

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140814/1af4e7cf/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list