[oberlist] MD* SPACES: Afacerea Roșia Montană. Mecanisme de lobby corporatist. Studiu de caz - prezentare de Mihai GOȚIU / Rosia Montana affaire. Mechanisms of corporatist lobby. Case study, 21.08.2014, 17:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Aug 20 14:04:22 CEST 2014


http://zpatiu.wordpress.com/2014/08/20/conferinta-gotiu/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

SPACES: Afacerea Roșia Montană. Mecanisme de lobby corporatist. 
Studiu de caz – prezentare de Mihai GOȚIU [RO]
21 august 2014, ora 17:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

Roșia Montană reprezintă nu doar un caz de corupție a 
autorităților centrale și locale (deși a existat și aceasta!) ci 
și un joc subtil de lobbying făcut de corporații care au încercat 
să influențeze opinia publică din România pentru a crea o atitudine 
favorabilă pentru procesul de exploatare a aurului. În prezentarea 
sa, Mihai Goțiu va scoate la iveală diversele mecanisme de 
convingere, manipulare și lobby ce au fost puse în practică de 
interesul corporatist.

Această conferință este parte a programului CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunit 
ate/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii 
Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este 
susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.

http://www.spacesproject.netEN
– – – – -

Rosia Montana affaire. Mechanisms of corporatist lobby. Case study – 
presentation by Mihai GOȚIU [RO]

August 21 2014, 5 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

Rosia Montana represents not only a case of corruption of central and 
local authorities, but also a subtle game of lobbying by corporations 
who have tried to influence the public opinion in Romania in order to 
create a favorable attitude towards their project of gold mining. In 
his presentation, Mihai Goțiu will uncover the various mechanisms of 
persuasion, manipulations, lobbying that were put in practice by 
corporate interests.

This conference is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park 
program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The 
SPACES project is financed by the European Union through the Eastern 
Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from 
European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.netVladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140820/d8deac7a/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list