[oberlist] MD* SPACES: Picnic cu locuitorii și participanții la programul de rezidență CHIOȘC / Picnic with inhabitants and participants in KIOSK AIR, 27.08.2014, 15:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Wed Aug 27 11:01:07 CEST 2014


http://chisineu.wordpress.com/2014/08/27/picnic-2/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

Picnic cu locuitorii și participanții la programul de rezidență 
artistică
27 august 2014, ora 15:00
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin)

Invităm locuitorii și participanții la programul de rezidență 
artistică în Parcul Comunitar pentru a lua parte la un program de 
evenimente și întîlniri artistice

Program

15:00
picnic cu locuitorii și participanții la programul CHIOȘC de 
rezidență artistică
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

15:00
inaugurarea proiectului de studioBASAR [RO]: La scena

16:00
intervenție de Maxim CUZMENCO și Tatiana MIRON [MD]

17:00
prezentare de Anna WITT [AT]: Instrucțiuni pentru subversiunea 
realității / Hacking reality instruction

17:30
proiectul: Orașul Social

Proiectul comunitar de artă publică Orașul Social își propune să 
marcheze posibilitățile ascunse ale parcului și să genereze 
comunitatea cu o serie de proiecte mici, care vor fi prezentate în 
parc. Intervențiile participanților vor reflecta asupra parcului în 
prezent și vor propune posibile schimbări pentru viitor.

Prezentare de Alfonso GARCIA [ES], Tatiana POPADIUC [MD], Victoria 
MOLDOVANU [MD]

Parcul copiilor de Viorel URSU [MD], Victoria STOICA [MD]

Revolta sau acțiune. Care e soluția? de Cristina MĂGUREAN [MD]

18:00

Alexandra SOȘNICOVA [MD], Serghei GOLOVNEA [MD], Ina FALIKOVA [UA], 
SOLIANYK Roman [UA] și grupul de Improvizație de contact: Cînd 
încep să mă exprim – începe conversația

20:00
Marie LUKAČOVA și Jakub ROČEK [CZ]: Die Brucke

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI 
– un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/EN
– – – – -

Picnic with Chisinau inhabitants and participants in artist in 
residency program
August 27, 2014, 3 pm
in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

We invite Chisinau inhabitants and the participants in artist in 
residency program to join us at People’s Park for a program of events 
and artistic encounters

Program

3 pm
Picnic with Chisinau inhabitants and participants in the artist in 
residency program
in the park (crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

15:00
innauguration of the project by studioBASAR [RO]: La scena

16:00
intervention by Maxim CUZMENCO and Tatiana MIRON [MD]

17:00
presentation by Anna WITT [AT]: Hacking reality instruction

17:30
the project: Social City

The community based public art project Social City would like to 
highlight the hidden possibilities of the park and to generate a 
community with small projects which will be presented in the park. The 
interventions of the participants reflect on the every day of the park 
and propose possible changing for the future.

Presentation of Alfonso GARCIA [ES], Tatiana POPADIUC [MD], Victoria 
MOLDOVANU [MD]

Kids parc by Viorel URSU [MD], Victoria STOICA [MD]

The revolt or the action. What’s the solution? by Cristina MĂGUREAN 
[MD]

18:00
Alexandra SOȘNICOVA [MD], Serghei GOLOVNEA [MD], Ina FALIKOVA [UA], 
SOLIANYK Roman [UA] and Contact Improvisation Group: When I start to 
express myself – the conversation begins

20:00
Marie LUKAČOVA and Jakub ROČEK [CZ]: Die Brucke

This event is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – 
people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/
Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140827/bbe03514/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list