[oberlist] MD* ZPAȚIU: Comercializarea Orașului / ZPACE: Commercialization of the City – prezentare publică, 08.12.2014, 18:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun Dec 7 18:04:58 CET 2014


foto: Ramin MAZUR

http://zpatiu.wordpress.com/2014/12/07/comercializarea-orasului/

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Revendicarea spațiului public prin practici artistice
Comercializarea Orașului. Cazurile Pieței Centrale și ale 
Bulevardului Cantemir – prezentare publică
8 decembrie 2014, ora 18:00
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

În cadrul proiectului KunsTraume. Chișinău – oraș în 
transformare vă invităm la o prezentare publică cu participarea lui 
Vitalie Sprînceană (sociolog) și Vladimir Us (curator) întitulată: 
Comercializarea Orașului

Întîlnirea are drept scop scoaterea în evidență a diferitor 
modalitați de comercializare a spațiului public în Chișinău 
practicate atît de agenții economici cît și de locuitori. Fenomenul 
comercializării pe care-l urmărim în ultimii ani poate fi explicat 
prin substituirea unui spațiu de menire socială destinat odihnei, 
socializării, practicării sportului sau de culturalizare și 
educație prin activități orientate exclusive spre profit.

Chișinăul a pierdut numeroase spații publice în ultimele două 
decenii: o parte dintre acestea au trecut în mîini private, o altă 
parte au degradat atît de mult încît nu mai pot fi folosite de 
către locuitori. Acest fenomen lasă din ce în ce mai puține 
oportunități pentru chișinăuieni pentru a petrece calitativ și 
creativ timpul, de a se întruni și socializa, a practica un mod 
sănătos de viață, sau a participa la activități culturale, 
transformînd locuitorii orașului din cetățeni activi în 
consumatori.

În cadrul întîlnirii vom discuta subiectul Pieței Centrale și a 
proiectului Bd. Cantemir (un proiect controversat, datorită căruia ar 
fi demolate un șir întreg de monumente de arhitectură, ar dispărea 
trama stradală veche și ar fi dislocați grupuri întregi de 
locuitori din centrul orașului). Deasemnea vor fi prezentate unele 
proiecte ale artiștilor din Moldova și din alte țări, participanți 
la programul de rezidențe artistice CHIOȘC, care prin lucrările lor 
au reflectat acest fenomen. Tot aici se înscrie și expoziția de 
fotografie Omul merge după soare (curator: Tatiana Fiodorova), care 
poate fi vizitată pînă la data de 19 decembrie 2014 la Zpatiu (str. 
Al. Șciusev 103, Chișinău).

Alături de artiști la proiectele organizate de Asociația Oberliht 
participă arhitecți, sociologi, activiști și alți actori 
interesați de transformările prin care trece spațiul urban 
chișinăuian și care urma să devină, în urma acțiunii culturale, 
un spațiu cu adevărat public.

- – -

Asociația Oberliht prin proiectele sale susține procese de auto- 
organizare și auto-educare, avînd ca scop să dezvolte o nouă 
infrastructură informativă și culturală ce ar răspunde mai bine 
nevoilor actorilor culturali independenți din Moldova, oferind astfel 
o alternativă mediului instituționalizat pe care l-am moștenit și 
propunînd noi spații de întîlnire cu publicul. În egală măsură 
simțim nevoia de a conceptualiza o rețea de spații publice 
alternative pentru Chișinău.

partenerii proiectului:

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala
Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

finanțatori:
Institutul Goethe din București
Ministerul Afacerilor Externe din Germania
Fundația Culturală Europeană


foto: Eugeniu SCLIFOS

EN
– – – – -

Reclaiming public space through artistic practices
Commercialization of the City. The cases of the Central Market and 
Cantemir Boulevard – public presentation
December 8, 2014, 6 pm
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

As part of project KunsTraume. Chisinau – a city under transformation 
we invite you to a public presentation with the participation of 
Vitalie Sprinceana (sociologist) and Vladimir Us (curator) entitled 
Commercialization of the City.

The meeting aims to emphasize various means of commercialization of 
the public space in Chisinau practiced both by the economic agents and 
the city residents. The phenomenon of the commercialization which we 
are witnessing over the last few years can be explained by the 
substitution of the social space designated for recreation, 
socializing, sports practices or for cultural activities and 
education, by practices intended instead exclusively for profit.

Chisinau has lost many public spaces within the last two decades, some 
of them passed into private hands, others have degraded so much that 
they cannot be used by the people any more. This phenomenon leaves 
less and less opportunities to the inhabitants of Chisinau for a 
qualitative and creative time passing, to gather together and 
socialize, to practice a healthy way of life, or to participate in 
cultural activities, therefore transforming the city residents from 
active citizens into consumers.

During the meeting we will discuss the issue of the Central Market and 
the Cantemir Boulevard project (a controversial project that would 
involve the demolition of many monuments of architecture, would make 
disappear the old streets network and by which entire groups of 
inhabitants from the center of the city would be dislocated). Also 
there will be presented some projects made by artists from Moldova and 
from other countries, participants in the KIOSK AIR, who in their 
works have reflected this phenomenon. This would include as well the 
exhibition of photography Man goes after the sun (curator: Tatiana 
Fiodorova), which can be visited until 19th of December 2014 at Zpace 
(Al. Sciusev street 103, Chisinau).

Beside the artists, the projects organized by Oberliht Association 
drew together artists, architects, sociologists, activists and other 
participants expressing interest in the transformations undergone by 
the public space in Chisinau, the goal being that of creating, through 
such cultural interventions, a truly public space.

- – -

Oberliht Association supports through its projects processes of self- 
organizing and self-education, aiming to develop a new cultural and 
digital infrastructure which is better suited to the needs of 
independent cultural actors of Moldova, offering therefore an 
alternative to the institutional environment and proposing new ways of 
engaging with the public. Equally we feel the need to conceptualize a 
network of alternative public spaces for Chisinau.

Partners:
National Museum of Ethnography and Natural History
Centre for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

Financial support:
Goethe Institute, Bucharest
German Ministry of Foreign Affairs
European Cultural Foundation








Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141207/e491f6f0/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list