[oberlist] Concurs „Proiecte Culturale 2015” al Ministerului Culturii RM

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Nov 6 11:38:41 CET 2014


Concurs „Proiecte Culturale 2015”

http://www.mc.gov.md/ro/content/concurs-proiecte-culturale-2015

   Ministerul Culturii anunţă concurs pentru finanţarea din 
bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti 
pentru anul 2015.
  Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs 
constituie 2.000.000,0 lei.
  Elaborarea proiectelor. Proiectele culturale se elaborează în 
corespundere cu prevederile „Regulamentului cu privire la modul de 
finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de 
asociaţiile obşteşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 
30.09.2014
   Regulamentul poate fi accesat pe pagina Web a Ministerului 
Culturii la adresa:http://mc.gov.md/ro/advanced-page-type/activitate-concursuri 
 .
   Data limită de prezentare a dosarelor la concurs a proiectelor 
este 8 decembrie 2014.
   Dosarele pentru participare la concurs se depun pe adresa:
Ministerul Culturii, MD-2033 Chişinău, Piaţa Marii Adunări 
Naţionale 1, etajul III, cab. 326, tel. 022 23-35-60.
   Data limită de desfășurare a concursului este 25 decembrie 
2014.
   Informații suplimentare: la tel. 022 232289.
   Condiții și criterii de participare la concurs:
Extrase din „Regulamentul cu privire la modul de finanţare din 
bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile 
obşteşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 30.09.2014.
…………………….
„11. Documentele de solicitare a finanţării se înaintează, în 
pachet închis, Ministerului Culturii, unde este înregistrat, cu 
eliberarea documentului confirmativ.
12. Documentele solicitanţilor pentru fiecare proiect separat vor 
conţine următoarele:
1)    solicitarea de participare la concurs (anexa nr. 1);
2)    proiectul cultural (anexa nr.2);
3)    bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (anexa nr. 
3);
4)    datele privind persoana juridică (anexa nr. 4);
5)    CV-ul directorului de proiect;
6)    copia statutului organizaţiei;
7)    copia deciziei de înregistrare a organizației;
8)    dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite 
de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme 
de sprijin financiar);
9)    copiile situațiilor financiare anuale pe 3 ani consecutivi, 
prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, 
subordonat Biroului Naţional de Statistică ;
10) certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget;
11) certificatul organului de conducere al asociaţiei privind lipsa 
obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori 
bunuri urmărite în vederea executării silite.
……………………..
26. …Cuantumul finanțării unui proiect cultural se stabilește 
pînă la 50 % din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei 
pentru un proiect.

27. Proiectele sînt selectate pe bază de punctaj, conform anexei nr. 
6, în urma analizei următoarelor criterii:
1)    capacitatea asociației de a realiza proiectul;
2)    fundamentarea obiectivelor;
3)    motivarea bugetului;
4)    capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și 
parteneri;
5)    importanţa culturală a proiectului;
6)    importanţa socială a proiectului;
7)    actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele și 
acțiunile strategiei de dezvoltare a culturii naționale;
8)    impactul proiectului;
9)    durabilitatea proiectului;
10) calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

28. În cadrul proiectelor nu pot fi finanţate:
1)    ajutorul umanitar sau activităţile de caritate;
2)    activităţile politice şi de partid;
3)    cercetările strict academice, inclusiv conferinţele şi/sau 
călătoriile individuale în străinătate;
4)    activităţile comerciale;
5)    proiectele ce presupun dezvoltarea instituţională primară a 
organizaţiilor.

29. Nu sînt selectate proiectele asociaţiilor obşteşti care:
1) au prezentat documentaţie incompletă și nu au reacționat la 
solicitarea Ministerului Culturii de a suplini aceste lipse în termen 
de 5 zile;
2) au conturile bancare blocate;
3) nu au respectat un contract de finanţare în ultimii doi ani sau au 
prezentat în aceeași perioadă declaraţii inexacte la o participare 
anterioară.”


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from MoldovaMore information about the oberlist mailing list