[oberlist] 2nd Conference CULTURE AND DEVELOPMENT, 25th November 2014, Warsaw

Joanna Tokarz-Haertig joanna.tokarz at krytykapolityczna.pl
Wed Nov 5 15:59:55 CET 2014


2nd Conference CULTURE AND DEVELOPMENT
November 25, 2014
Warsaw


"The map is not the territory" wrote Edwin Bendyk in the text opening 
1st Conference “Culture and Development” in 2013. If we identify 
modern culture through well-recognized institutions and approved forms 
of activities, and the word ‘development’ evokes mainly economic 
growth associations, it means that a large part of the territory of 
culture disappears from our sight. One of the objectives of the 
Culture and Development programme is to unveil practices and cultural 
activities overlooked in mainstream descriptions of cultural space and 
to show the relationship between culture and development, which have 
positive impact on the socio-economic system, affecting our quality of 
life.

Culture and Development programme is aimed at creating maps of new 
cultural practices and characterizing them in terms of their pro- 
developmental impact. The programme consists of analysis of case 
studies carried out under the supervision of prof. Jerzy Hausner at 
the Institute for Advanced Studies in Warsaw, and of the results of 
the research programme led by Edwin Bendyk at the National Cultural 
Centre.

During the 2nd Conference “Culture and Development” we will 
present the results of these researches. We will discuss 6 case 
studies: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin), Fundacja 
Cohabitat (Łódź), Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska 
Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa), Stowarzyszenie De-novo (Dynów) and 
Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta), and will be presented with 
results and conclusions from Edwin Bendzkąs Fraktale project. The 
participants will answer the question: how can new cultural practices 
focused on empowerment, communities, participation and social 
sustainability contribute to improving the quality of life, that is – 
to socio-economic development. The invited panelists include: prof. 
Monika Kostera, Edwin Bendyk, prof. Jerzy Hausner.

The Conference will end with the theatre performance „Lepiej tam nie 
idź. Zmiany” directed by Michał Borczuch, created as a part of the 
“Wielkopolska: Rewolucje 2014” project.

The conference is addressed to managers of culture, employees of 
cultural institutions, organizations and social initiatives working in 
the field of ​​culture, animators, trainers, creators, and students 
of cultural animation and culture management. The conference is also 
addressed to the representatives of the government responsible for 
developing cultural strategies and programmes. The organizers of the 
conference are open to different perspectives of the debate on 
culture, therefore we encourage the participation of people not 
related to culture professionally but interested in the issue.


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Instytut Studiów Zaawansowanych <info at instytut-studiow.pl>
Data: 5 listopada 2014 15:20
Temat: 2. Konferencja "Kultura i rozwój" 25 listopada | Zapisy
Do: joanna.tokarz at krytykapolityczna.pl


Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.2. KONFERENCJA
"KULTURA I ROZWÓJ"


25 LISTOPADA 2014
WARSZAWA
Program "Kultura i rozwój" stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych 
praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem 
oddziaływania pro-rozwojowego. Na program składają się analizy case 
studies realizowane pod opieką prof. Jerzego Hausnera w Instytucie 
Studiów Zaawansowanych, a także wyniki programu badawczo- 
konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka w 
Narodowym Centrum Kultury.

Podczas 2. Konferencji Kultura i rozwój zaprezentujemy wyniki tych 
badań. Omówionych zostanie 6 studiów przypadku: Autonomiczne Centrum 
Społeczne Cicha 4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź), Koło 
Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka 
(Warszawa), Stowarzyszenie De-novo (Dynów) i Teatr Łaźnia Nowa 
(Kraków/Nowa Huta) oraz poznamy konkluzje płynące z konwersatoriów 
programu Fraktale. Do grona panelistów zaprosiliśmy m.in. prof. 
Monikę Kosterę, Edwina Bendyka, prof. Jerzego Hausnera.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do menedżerow kultury, 
pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych 
działających w przestrzeni kultury, animatorów, instruktorów, 
twórców, a także studentów kierunków związanych z animacją, 
kulturą i zarządzaniem w kulturze. Zapraszamy też przedstawicieli 
struktur rządowych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za 
tworzenie strategii i programów kultury.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy online przez www.instytut-studiow. 
pl do 16 listopada.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

	
Instytut Studiów Zaawansowanych | ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa | 
tel. 22 505 6690 | www.instytut-studiow.pl

-- 
Joanna Tokarz-Haertig
Krytyka Polityczna / Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

ul. Foksal 16, p. II, 00-372 Warszawa
KRS 0000242083, REGON 140369159, NIP 701-000-25-99

tel. 22 505 66 96
faks 22 505 66 84
e-mail: joanna.tokarz at krytykapolityczna.pl
www.krytykapolityczna.pl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141105/b74cba79/attachment-0002.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Culture and Development 2014.doc
Type: application/msword
Size: 35840 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141105/b74cba79/attachment-0001.doc>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141105/b74cba79/attachment-0003.html>


More information about the oberlist mailing list