[oberlist] BE* evnt: HOTEL CHARLEROI - a winter school

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Nov 13 02:49:52 CET 2014


http://chiosc.oberliht.com/2014/11/13/hotel-charleroi/

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

14-16 noiembrie 2014
HOTEL CHARLEROI- o școală de iarnă
14-16 noiembrie 2014
Ville Basse

HOTEL CHARLEROI 2014 va avea loc pe data de 14-16 noiembrie în Ville 
Basse, partea de jos a centrului orașului Charleroi. Această zonă 
trece prin transformări radicale de cîțiva ani datorită executării 
planificate a proiectelor de reînnoire ale orașului, Phénix si Rive 
Gauche. În timp ce Phénix, cel mai mult finanțat din fondurile UE, s- 
a axat pe crearea unei infrastructuri publice și culturale, 
aproximativ o cincime din zonă a fost achiziționată de un investitor 
privat și este în prezent demolată pentru a se construi un centru 
comercial. Dincolo de deziluzie și speranță, starea actuală în 
partea de jos a orașului reprezintă o suprafață de moloz.

Văzute de la distanță, proiectele Phénix și Rive Gauche se 
regăsesc între dinamica capitalismului în distrugere / 
reconstrucție a orașului în secolul XX. Centrul comercial răspunde 
unei nevoi imediate și pragmatice: se pare să nu există o altă cale 
pentru a aduce înapoi activitatea comercială în centrul orașului. 
Ținînd cont de un proiect atît de agresiv noi dorim să ne 
concentrăm pe ceea ce credem că e cel mai important pentru oameni: 
promisiunea schimbării și orientarea mai degrabă spre un viitor 
decît spre un trecut.

În acest context, ne vom folosi de locația fizică a șantierului de 
construcție în calitate de un declanșator gândindu-ne la un 
viitorul pe termen lung pentru Charleroi în schimbul unei reacții 
directe asupra acestuia. Noi vedem orașul schimbîndu-se din moment ce 
am dat start în 2010 pentru hotelul CHARLEROI, însă oamenii rămîn 
la fel. Planuri mărețe sînt făcute pentru cultură fără a se 
ține cont de populație și nevoile ei culturale. Fără o 
universitate și școli de creație, Charleroi este nevoit să 
identifice căi noi de transmitere a cunoștințelor, și să propună 
noi politici culturale ce ar rezona cu gîndurile locuitorilor. Este 
evident că schimbările sunt indispensabile unui oraș, noi însă ne 
întrebăm mai curînd “cum” decît “ce”.

Răspunzînd la aceste întrebări și ținînd cont de natura 
experimentală a structurii noastre, ne imaginăm un sfirșit de 
săptămînă în care publicul alături de oaspeții nostrii să joace 
un rol activ. Inspirati fiind de inițiative cum sînt academiile 
gratuite, provocînd conceptul academic al cunoașterii, hotelul 
CHARLEROI se va prezenta pe sine însuși ca o școală de iarnă în 
spațiul public, cu un program artistic dens conceput pentru și de 
oameni interesanți din Charleroi, într-un dialog cu noi. Avem drept 
scop să creem un eveniment în care lumea artei și locuitorii din 
Charleroi să se întîlnească și să învețe unul de la altul, 
într-un schimb de idei și timp plăcut petrecut împreună, dar în 
același timp printr-un posibil conflict.

program: http://hotelcharleroi.com/2014-2/a-winter-school/EN
- – - – -

November 14-16, 2014
HOTEL CHARLEROI- a winter school
Ville Basse

HOTEL CHARLEROI 2014 will take place November 14 – 16 in Ville Basse, 
the lower part of Charleroi’s city centre. This area experiences 
heavy transformations since a couple of years through the planned 
execution of the city’s latter renewal projects, Phénix and Rive 
Gauche. While Phénix, mostly financed through EU-fundings, focused on 
creating public and cultural infrastructure, approximately a fifth of 
the area was acquired by a private investor and is currently 
demolished to give way to a shopping mall. Between desillusion and 
hope, the present state of Ville Basse is a field of rubble.

Seen with a bit of distance, the Phenix and Rive Gauche projects fall 
within the capitalist dynamic of destruction / reconstruction that 
Charleroi followed throughout the 20th century. The shopping mall 
responds to an immediate and pragmatic need: there seem to be no other 
way to bring back commercial activity in the city centre. As 
aggressive as this project is, we want to focus on what we believe is 
the most important for the people: the promise of a change, and the 
gaze towards the future rather than the past.

In this perspective, we will take the physical location of the 
construction site as a trigger to think about longer-term futures for 
Charleroi instead of reacting directly on it. We see the city changing 
since we started HOTEL CHARLEROI in 2010, but the people stay the 
same. Big plans for culture are made with little account of the 
population, its own idea of culture and its own needs. With neither 
university nor creative high schools, Charleroi has to find new ways 
to transmit knowledge, and define exciting cultural politics that can 
also match the actual concerns of the people. It is obvious that 
changes are indispensable in the city; we wonder about the “how” 
more than the “what”.

Responding to these questions and to the experimental nature of our 
structure, we imagine a weekend in which the public as well as our 
guests can play an active role. Inspired by initiatives like free 
academies, challenging the academic conception of knowledge, HOTEL 
CHARLEROI 2014 will present itself as a Winter School in public space, 
with a dense artistic program conceived by interesting people for and 
from Charleroi in dialog with us. We aim to create an event in which 
the art world and people from Charleroi can meet and learn from each 
other, through exchange and fun but also possibly through conflict.

à;GRUMH // Anna Witt // Annabel Lange // Astrid Seme // 
[bæk’steɪdʒ] // Baptiste Elbaz // Benoit Félix // Dan 
Perjovschi // Emmanuel Van der Auwera // Eva Seiler // 
InterfacultyGROUP // Jean-Philippe De Visscher //Johanna Tinzl // 
Jozef Wouters // Ha Za Vu Zu // Joep Van Lieshout // Kit Hammonds // 
Klasse Skulptur und Raum (Hans Schabus) // Konrad Kager // Lia 
Perjovschi // Manfred Hubmann // The Mental Masonry Lab // Montegnet 
Street Quintet // Nicolas Belayew // NO FUTURE Komplex // Oberliht // 
Paul Hendrikse // The Public School for Architecture // Raumte (Pieter 
Jennes & Maxime Peeters) // Renzo Martens // Robin Vanbesien // 
Sandrine Verstraete & Jean de Lacoste // Serge Stephan // Simona 
Denicolai & Ivo Provoost // Sophie Thun & Maria Giovanna Drago // 
Stijn Van Dorpe with Romain Ladrière, Guillaume Theys, Filka Sekulova, 
Florence Scialom a.o. // Thomas Geiger & Pierre Silverberg // …

program: http://hotelcharleroi.com/2014-2/a-winter-school/Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141113/4c01fa7f/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list