[oberlist] RO* cfA: Atelier 35 este evacuat pentru a face loc Pavilion / Atelier 35 is being evacuated

US Vladimir us_v at hotmail.com
Tue Nov 25 21:22:14 CET 2014


UAP din RO dă afară tinerii artiști : (
cam tot așa a procedat și UAP din MD, acum cîțiva ani (nemaivorbind de faptul că în Galeria David de la Chișinău se vinde pizza deja de prin 2005).
să fie oare o coincidență, să însemne oare acest lucru că UAP-urile nu mai sînt capabile nici măcar să dea dovadă de susținere către tinăra generație?
în acest caz concret rugăm UAP-urile din toate republicile să-și asume un alt statut decît cel de organizație profesionistă și solidară cu tinerii artiști, și să-și atribuie un titlu de reprezentant al intereselor corporative sau celor de gașcă!
petiția poate fi semnată aici: http://www.petitieonline.com/atelier_35_evacuat_atelier_35_evacuated

> Date: Mon, 24 Nov 2014 00:15:56 +0200
> From: ober at emdash.org
> To: oberlist at lists.idash.org
> Subject: [oberlist] RO* cfA: Atelier 35 este evacuat pentru a face loc Pavilion / Atelier 35 is being evacuated
> 
> http://www.petitieonline.com/atelier_35_evacuat_atelier_35_evacuated
> 
> Atelier 35 este evacuat pentru a face loc Pavilion
> 
> 
> 
> (for English please scroll down)
> 
> 
> Atelier 35 este evacuat pentru a face loc Pavilion
> 
> Solicităm Uniunii Artiștilor Plastici din România să nu
> cedeze organizației Pavilion spațiul în care își
> desfășoară în prezent activitatea colectivul Atelier 35.
> 
> Actualul Atelier 35 se situează în continuarea unui concept
> apărut în 1969, dedicat experimentului și artiștilor
> aflați la început de carieră, numărul 35 sugerând limita
> convențională a tinereții. În ultimii ani Atelier 35 a
> constituit un bastion de rezistență pentru arta
> contemporană românească auto-gestionată. Mai multe despre
> Atelier 35 puteți afla accesând www.atelier35.eu.
> 
> În noiembrie 2014, conducerea U.A.P.R. a decis mutarea Atelier 35 în
> subsolul galeriei Orizont din București, invocând argumentul
> continuității istorice. Considerăm că acest argument
> nu este valabil și constituie un pretext pentru retrogradarea
> practicilor artistice contemporane.
> 
> Colectivul Atelier 35 nu a fost consultat sau informat în timp util asupra
> deciziei. Acest mod de a opera ignoră specificul
> activității unui spațiu de proiecte, în care programarea
> și discuțiile cu artiștii pot începe cu până la un an
> înainte.
> 
> Programarea din perioada următoare a Atelier 35 include proiecte
> site-specific care adresează procesul de gentrificare din Centrul
> Vechi, de acum compromise.
> 
> Considerăm că înlocuirea arbitrară a Atelier 35 cu Pavilion
> reprezintă un mod de a retrograda în mod simbolic arta care își
> asumă riscuri și pune întrebări, în favoarea culturii de
> vitrină.
> 
> Larisa Crunțeanu și Xandra Popescu
> 
> 
> ****
> Atelier 35 is being evacuated to make room for Pavilion
> 
> We appeal to the Romanian Union of Artists not to concede the space in
> which Atelier 35 is currently running their program to the Pavilion
> Organization.
> 
> The profile of the space can be traced back to a concept dating back to
> 1969, dedicated to experimental art and young artists. The figure 35
> suggests what at the time would have been considered the conventional
> limit of youth. In the last years, Atelier 35 has represented one of the
> last halls of resistance for self-organized Romanian contemporary art. You
> can find out more about Atelier 35 visiting www.atelier35.eu.
> 
> November 2014, the board of the Romanian Artists’ Union decided on the
> displacement of Atelier 35 to the basement of Orizont Gallery in
> Bucharest, invoking the argument of historic historical continuity.
> Atelier 35 had actually functioned in this space from 1973 to 1993.
> 
> We think that the argument is not valid and is actually a pretext for the
> reduction of contemporary artistic practices.
> 
> The Atelier 35 collective was not consulted nor informed in due time about
> this  decision. Moreover, this way of operating ignores the specificity of
> an art space - where programing or discussions with artists may begin even
> one year in advance.
> 
> Atelier 35’s future programing includes site-specific projects which
> address the gentrification process in the old city center, by now
> compromised.
> 
> We consider that the substitution of Atelier 35 with Pavilion represents a
> minimization of artistic practices which assume risks and dare ask
> questions, in favor of showcase culture.
> 
> Larisa Crunțeanu and Xandra Popescu
> 
> 
> -- 
> Oberliht, Young Artists Association
> http://oberliht.com
> . . . . . . . . . . .
> https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
> portal informational pentru arta si cultura din Moldova
> information gateway for arts and culture from Moldova
> 
> _______________________________________________
> oberlist mailing list
> oberlist at lists.idash.org
> https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141126/84c3ef57/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list