[oberlist] MD* SPACES: ACUA*PARC – Atelier de Intervenţii în Spaţiul Public coordonat de URBalance [PL] / AQUA*PARK – Workshop for Interventions in the Public Space, 2-6.09.2014

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Mon Sep 1 04:11:47 CEST 2014


http://chisineu.wordpress.com/2014/09/01/atelier/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate

ACUA*PARC – Atelier de Intervenţii în Spaţiul Public – apel de 
participare
coordonat de URBalance (Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH şi Grzegorz 
MLYNARSKI) [PL]
Chişinău, 2-6 septembrie 2014
în parc (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin)

Asociația Oberliht vă invită să luaţi parte la programul de 
ateliere artistice, de design și grădinărit urban ce va avea loc în 
perioada 2-6 septembrie 2014 în parcul aflat la intersecția 
străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin din Chişinău (http://goo.gl/maps/z 
l8Pd).
descrierea locației: http://chisineu.files.wordpress.com/2013/04/atelier_cartografiere_triunghiul_3.pd 
f

Atelierul condus de URBalance are drept scop să accentuieze 
potențialul parcului în care se va desfășura, și cum, în calitate 
de locuitori putem influența mediul urban care ne înconjoară.
Unul din scopurile atelierului este ca prin grădinărit urban să 
accentuăm problema dispariției apei potabile – Varșovia, 
Chișinău, Berlin sau Madrid, vom duce toți lipsă de apă.
Celălalt obiectiv al atelierului este ca prin intermediul unor lumini 
să transformăm parcul dintr-un loc de tranzit într-un loc de 
interacțiune socială.

Atelierul se va desfășura în perioada 2-5 septembrie 2014, urmînd 
ca pe 6 septembrie 2014 să fie inaugurate rezultatele lui.
Doritorii de a lua parte la activități sînt invitați în parcul 
aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin, zilnic, 
între orele 11:00 – 17:00
Pentru detalii expediați un mesaj prin email la 
vladimir(a)oberliht.org.md sau contactați-ne prin telefon la 022 
286317, 079237925

Acest atelier vine în continuarea cercetărilor realizate în 2012, 
în zona istorică a Chișinăului, în cadrul aterlierului de 
cartografiere a spațiului public (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere 
/), la care au participat tineri arhitecți, sociologi, istorici, 
urbaniști, artiști.

Participarea în cadrul atelierului vă oferă ocazia să 
împărtăşiţi experiență practică şi de lucru cu o echipă 
pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se 
desfăşoară într-un caz real, devenind în acelaşi timp 
familiarizaţi cu abordarea autorităţilor publice locale dar și 
exersând comunicarea cu comunitatea.

participarea este liberă

Ewa RUDNICKA (1982) absolveşte în 2009 Şcoala Naţională 
Superioară de Arhitectură din Paris la Villette. În teza sa de 
Master ea se preocupă de revitalizarea porturilor navale, zonelor post- 
industriale şi a spaţiilor urbane abandonate. Începând cu 2010 ea 
lucrează asupra unor proiecte ce abordează simultan arta, arhitectura 
şi spaţiul public şi noi metode de educaţie în cultură.

Marlena HAPPACH – arhitect, animatoare şi educatoare. A absolvit 
studiile la facultatea de arhitectură a Universitatii de Tehnologie 
din Varşovia şi Şcoala de arhitectură Paris La Vilette.
A obţinut o bursă a fundaţiei germane DAAD (TU Berlin Department of 
Urban and Regional Planning, 2003). Asistentă a facultăţii de 
Geodezie şi Cartografie a Universităţii de Tehnologie din Varşovia. 
Fondatoare şi preşedinte a Asociaţiei pentru îmbunătăţirea 
mediului rezidenţial Unlock. Câştigătoarea a premiilor pentru 
arhitectură şi diverse competiţii (incluzând Premiul Erhard Busk, 
stop contest pentru Varşovia). Conduce workshop- uri arhitecturale 
pentru copii archiTEKTURKI (în cooperare cu SARP).

Grzegorz MLYNARSKI (1982) este sociolog, cercetător, designer de 
servicii și procese. Îl preocupă tendințele și mișcările sociale 
asociate cu întrepătrunderea mediilor și identității diferitor 
spații. El explorează percepția socială a locurilor și 
evenimentelor, analizează comportamentul în spațiul virtual și cel 
real. Este co-proprietar al atelierului de transformări urbane 
Sociopolis, unde conduce studioul de grădinărit urban Kwiatkibratki, 
Struktura360 (design aplicat) și URBalance (design de procese în 
așteptare).

Acest atelier este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI 
– un parc pentru comunitate:http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/, și este sprijinit de Culture.plEN
- – – – -

SPACES: CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park
AQUA*PARK – Workshop for Interventions in the Public Space – call 
for participation
coordinated by URBalance (Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH and Grzegorz 
MLYNARSKI) [PL]
Chisinau, September 2-6, 2014
in the park (crossroad of Sf. Andrei and I. Zaikin streets, Chisinau)

Oberliht Association invites you to take part in the program of 
artistic workshops and workshops for urban design and urban gardening 
that will take place between 2-5 of September 2014 in the park 
situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets in 
Chisinau (http://goo.gl/maps/zl8Pd).
description of the location:http://chisineu.files.wordpress.com/2013/04/atelier_cartografiere_triunghiul_3_en1.pdf

The workshop led by URBalance aims to to show the potential of the 
park and how, as inhabitants, we may have influence on the urban 
environment that surrounds us.
One of the objectives of the workshop is to use urban gardening as a 
pretext to talk about the water problem, to make people aware of the 
global issue of disappearing of drinkable water – Warsaw, Chisinau, 
Berlin, Madrid – we will all face the lack of water.
The other objective is to work with light and to transform the area of 
the park from a transit zone into a place for social interaction.

The workshop will take place from September 2 to September 5, 2014 and 
will be followed by a picnic on September 6, 2014, during which we 
will inaugurate its results.
If you wish to take part in the workshop please join us from 11 am to 
5 pm in the park situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. 
Zaikin streets in Chisinau.
For questions you may contact us at 022 286317, 079237925 or by 
sending an email to vladimir(a)oberliht.org.md

This workshop continues the research conducted in 2012, in the 
historical area of Chisinau, as part of the Mapping of public space in 
Chisinau workshop (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/atelier-cartografiere/ 
), in which took part young architects, sociologists, historians, 
urban planners and artists.

The participation in the workshop offers you the opportunity to share 
practical working experience with the multidisciplinary team, 
contributing with ideas and proposals, which develop in a real case, 
becoming at the same time familiar with the approach of local public 
authorities, and also exercising communication with the community.

the participation is free

Ewa RUDNICKA, born in 1982, graduated at Ecole Nationale Superieure 
d’Architecture Paris la Villette in 2009. Her master thesis concerned 
the revitailzation of ports and post industrial sites and forgotten 
urban spaces. Since 2010 she works on projects that relate art and 
architecture in public spaces and on new ways of cultural education.

Marlena HAPPACH – architect, animator and educator. Graduated studies 
at the Faculty of Architecture of Warsaw at Warsaw University of 
Technology and the Ecole de l’Architecture de Paris La Villette. She 
was a scholar of the German foundation DAAD (TU Berlin Department of 
Urban and Regional Planning, 2003). Assistant at the Faculty of 
Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology. Founder 
and president of the Association for improving the residential 
environment Unlock (Odblokuj.org). The winner of architectural awards 
and competitions (including the Prize of Erhard Busk, stop contest for 
Warsaw). Leads architectural workshops for children archiTEKTURKI.

Grzegorz MLYNARSKI, born in 1982, sociologist, market researcher, 
services and process designer. Observes and analyzes trends and social 
movements associated with the convergence of media and the identity of 
places. He explores social perception of places and events, analyzes 
behavior in the virtual and the real space. He co-owns urban 
transformation studio Sociopolis, where he is a chief of 
Kwiatkibratki(urban gardening studio), Struktura360 (service design 
thinking) and URBalance (waiting process design).

This workshop is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park 
program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate/, 
and is being supported by Culture.pl

Vladimir US


CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140901/02765297/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list