[oberlist] ARTCHIOȘC: MULTIcolor – intervenție de Anastasia PALII / intervention, 01.06.2015, 15:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun May 31 16:44:24 CEST 2015


http://chiosc.oberliht.com/2015/05/28/multicolor/

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

ARTCHIOȘC: MULTIcolor – intervenție de Anastasia PALII

1 iunie 2015, ora 15:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Cîteodată evităm să ne cunoaștem unii pe alții, ferm convinși de 
aparențele care ne înșeală. Ceea ce urmăresc prin această 
intervenție este o apropiere virtuală între indivizii diferitor 
comunități și o încercare de a regîndi conceptul de identitate 
națională. Acest termen, în multitudinea formelor sale de exprimare 
este atît de uzat în ultimul timp, încît înțelesul său devine 
din ce în ce mai ambiguu și opac.

În cadrul acestui eveniment mi-am propus să inițiez un 
dialog”multicolor” și să invit toți doritorii să intervină în 
spațiul public prin intermediul unui schimb de cadouri. Conținutul 
acestora va fi o provocare la cît de receptivi suntem ca să ne 
cunoaștem unii pe alții.

“am nevoie să închiriez o locuință
straniu că nu e de culoarea pielii
chiar și statul nefiind de acord cu unele lucruri
atîtea stereotipuri ne înconjoară
numele meu nu e rusesc, ci britanic
de ce să desenez o caricatură despre asta, se vede cu ochiul liber:
sunt mai multe tipuri de relații în dragoste,
nu se va schimba nimic, vreau să fiu dus în celulă, am devenit 
pagîn,
am încercat să mă angajez dar m-au refuzat,
nu sunt originar de-aici dar nici criminal,
părinții,
de 23 de ani trăiesc fericiți împreună.
au nevoie de o copie
nu e nici o suspiciune, de fapt.”

Anastasia Palii este studentă la Facultatea de Arte Plastice si 
Design, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. În 2014 a 
activat în calitate de voluntar în cadrul Asociaței Tinerilor 
Artiști Oberliht. Anastasia este în căutarea unor modalități 
alternative de interacțiune în societate.

Apartamentul Deschis pentru Comunitate este un program destinat 
tinerilor artiști și inițiativelor culturale locale, și are drept 
scop încurajarea producției artistice în spații neconvenționale / 
spații publice din Chișinău. Acest eveniment beneficiză de 
suținerea Fundației Culturale Europeane în cadrul programului 
Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune și al Ministerului Culturii 
al Republicii Moldova.EN
– – – – -

MULTIcolor – intervention by Anastasia Palii

June 1, 2015, 3 pm
FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Sometimes we ignore each other, influenced by the appearances that 
deceive us. Through this intervention I would like to encourage 
individual people who are coming from different communities to start a 
virtual dialogue with each other as an attempt to rethink the concept 
of the national identity. In the past this term was used so often and 
expressed in various forms so that its meaning became more and more 
empty and ambiguous.

In the frame of this event I invite everyone who is interested in this 
issue to have an exchange of gifts. The content of the gifts will be a 
challenge for everybody to help us see how opened we are in getting to 
know each other.

“I need to rent a house
it’s strange that it doesn’t have a skin like colour
even the state does not agree with some things
so many stereotypes that encircle us
my name is not Russian, but British
why to make a caricature about it, it can be seen with naked eyes:
there are many types of love relationships,
nothing will change, I want to go into the cell, I became eretic,
I tried to get a job but I was refused,
I am not from here, neither criminal,
my parents,
have been living together happily for 23 years.
I need a copy
there is no doubt, actually.”

Palli Anastasia is a student at the Faculty of Fine Arts and Design, 
State Pedagogical University Ion Creanga. In 2014 she did volunteering 
at Oberliht Young Artists Association. Anastasia is looking for 
alternative ways of interacting in society.

Flat Space for the Community is a program designed for young artists 
and local cultural initiatives. It aims to encourage artistic 
production making use of unconventional / public spaces in Chisinau. 
This event is supported by the European Cultural Foundation in the 
frame of the Connected Action for the Commons program and by the 
Ministry of Culture of Republic of Moldova.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20150531/4c52489f/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list