[oberlist] ODD newsletter #12 _ Hot Streets

ODD info at oddweb.org
Fri Aug 12 15:19:44 CEST 2016



A huge rugby field surrounded by steel fences. Blue tin tribunes, ragged by the years. Sunburn grass. This setting has been chosen by the intergalactic council as meeting point for the congress taking place in 2021 in Bucharest.
On the other side of the fence, some tin statues which sometimes act as swings - or which were used as such many years ago - are the only witnesses to the events.
The blazing heat favours paranormal activity.
Divided into 2 groups, we will simulate a 3rd degree meeting, in the larger scheme of a film that could be a documentary.

Hosted by Cristina Bogdan & Vasile Leac.
Event starts Thursday 18.8.2016 at 19.00 in Parcul Cireșarii <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=8c8159aa5e&e=2ca14297a6>.

Congres2021 <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=cb12f7cd1e&e=2ca14297a6> is part of Hot Streets <http://oddweb.us11.list-manage1.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=130dd0e670&e=2ca14297a6>, a venture between ODD and Șușanele <http://oddweb.us11.list-manage2.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=dff136e750&e=2ca14297a6>, part of #acceleratordeidei <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=fd81feed7f&e=2ca14297a6>#bucuresti2021 <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=da45de3b25&e=2ca14297a6> supported by ARCUB <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=f6201db57c&e=2ca14297a6>.
Hot Streets is based on the complementary approaches of curator Cristina Bogdan, who since 2014 leads ODD, and Mihnea Mihalache-Fiastru, author of the web series of docu-fiction and urban storytelling Şuşanele. Together, we want to lay the foundations of artistic and educational initiatives outside the limited space of the gallery through which to test live, in urban residential areas, ideas and formats that we have experimented with in our artistic approach.

Through this project, we intend to go to the public in a more organized manner, targeting specifically the residential neighborhoods Domenii and Văcăreşti-Berceni. We intend to coagulate a working group in each of these neighborhoods through artistic interventions, a series of screenings that should work as inspiration for a collective film, and discussions around these projections and the entire production process. Our goal is for young people to become producers in the process of making a docu-fiction experimental film that tells, from their own perspective, the story of a city during one long, hot summer.

Un teren imens de rugby înconjurat de garduri de oțel. Tribune din tablă albastre, scorojite de vreme. Iarbă arsă de soare. Acest loc a fost ales de către consiliul intergalactic ca punct de întâlnire pentru congresul care va avea loc în 2021 la București.
De cealaltă parte a gardului, câteva statui din tablă, care uneori funcționează ca leagăne - sau au funcționat acum câțiva zeci de ani - sunt singurii martori ai întâmplării.
Canicula este propice fenomenelor paranormale.
Împărțiți în 2 grupe, vom simula o întâlnire de gradul 3, în marea schemă a unui film care poate fi documentar.

Evenimentul este găzduit de Cristina Bogdan și Vasile Leac, joi 18 august 2016, la ora 7 seara în Parcul Cireșarii <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=fadd653619&e=2ca14297a6>.

Hot Streets <http://oddweb.us11.list-manage1.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=be2ad7b7fc&e=2ca14297a6> este un eveniment în cadrul Hot Streets <http://oddweb.us11.list-manage2.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=a8a165a589&e=2ca14297a6>, o colaborare între ODD și Șușanele <http://oddweb.us11.list-manage1.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=62c32c00f6&e=2ca14297a6>, parte din #acceleratordeidei <http://oddweb.us11.list-manage2.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=7261316f0e&e=2ca14297a6> #bucuresti2021 <http://oddweb.us11.list-manage.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=b250900468&e=2ca14297a6> sprijinit de ARCUB <http://oddweb.us11.list-manage2.com/track/click?u=5c8fa24225389d3209bc8a496&id=29305f0fa2&e=2ca14297a6>.

Proiectul Hot Streets pleacă de la 2 demersuri complementare: cel al curatoarei Cristina Bogdan, care din 2014 conduce ODD și cel al lui Mihnea Mihalache-Fiastru, autorul web-serialului de docu-ficțiune și urban storytelling Șușanele. Împreună, ne dorim să punem bazele unei inițiative artistice și educaționale în afara spațiului limitat al galeriei, prin intermediul căreia să testăm direct în spațiul urban, rezidențial, idei și formate pe care le-am experimentat în demersul nostru artistic.

Prin prezentul proiect, ne propunem să mergem spre public într-un mod mai organizat, targetând în mod specific cartierele rezidențiale Văcărești-Berceni și Domenii și să coagulăm un grup de lucru în fiecare din aceste cartiere, prin intermediul intervențiilor artistice, a unor proiecții de film care să funcționeze ca sursă de inspirație pentru realizarea unui film colectiv, și discuții în marginea acestor proiecții și despre întreg procesul de producție. Scopul nostru este ca tinerii din aceste cartiere să devină producători în procesul de realizare a unui film experimental de docu-ficțiune, care să spună, din perspectiva lor, povestea orașului într-o vară toridă. 
 

A space for theoretical discussion and social gatherings of all kinds, ODD welcomes to Bucharest artists, writers, critics, philosophers, performers, scientists, activists. Through residencies and informal events such as discussions, workshops, reading groups, performances, ODD provides for a combination of intimacy and playfulness, dialogue and resistance, from which to act upon the world.

ODD is made possible thanks to the generous support of the Romanian Artists Union (Uniunea Artiștilor Plastici din România).
Șelari 13
Sector 3, București

Mon-Fri   11-19

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20160812/26c6bbc7/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list