[oberlist] Fwd: FW: CNDB - Selecție evaluatori proiecte coregrafice 2016

Igor Mocanu igor.mocanu at gmail.com
Mon Aug 22 13:44:44 CEST 2016


*Sala Stere Popescu,*

*Centrul **Na**ț**ional** al Dansului Bucure**ș**ti,*

*B-dul Mără**ș**e**ș**ti 80-82*

*www.cndb.ro* <http://www.cndb.ro>*CNDB caută evaluatori pentru selec**ț**ia de programe **ș**i proiecte 2016*

11 august 2016Centrul Național al Dansului București (CNDB) organizează anual selecţii
pentru programele şi proiectele coregrafice produse sau coproduse de
Centru, în limita bugetului propriu aprobat. În 2016, selecția de proiecte
coregrafice se va desfășura în perioada august – septembrie.Selecţiile pentru proiecte coregrafice le sunt adresate profesioniştilor
care activează în domeniul dansului contemporan, persoane fizice autorizate
sau persoane juridice: coregrafi, dansatori, profesori, teoreticieni,
critici, fundaţii şi asociaţii de profil, alte entităţi cu activitate în
domeniul dansului contemporan.*În acest context, CNDB dore**ș**te constituirea unui grup de evaluatori
independenț**i pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre
finanț**are,
alcătuit din coregrafi, dansatori, manageri, profesori, teoreticieni,
reprezentan**ţ**i ai asocia**ţ**iilor, funda**ţ**iilor, grupurilor **ş**i
companiilor cu activitate în domeniul dansului contemporan, personalităț**i
ale lumii culturale române**ş**ti sau reprezentanț**i ai societă**ţ**ii
civile cu activitate în sfera culturală,  cu o experien**ţ**ă de minimum 3
ani în domeniul artelor performative **ș**i/sau în categoriile pentru care
se pot depune proiecte coregrafice:**A. Producț**ia **ș**i difuzarea de spectacol de dans contemporan* la nivel
național și internațional*B. Dezvoltarea artistică **ș**i profesional**ă** a arti**ș**tilor*, susţinerea
mobilităţii artistice pe teritoriul național și international*C. Cercetarea **ș**i documentarea **î**n domeniul coregrafic* - rezidențe,
editoriale, alte forme de materializare a activității de cercetare și
documentare.Propunerile pentru calitatea de evaluator de proiecte coregrafice vor fi
analizate și avizate de către Consiliul Administrativ și de către managerul
CNDB.

Procesul de evaluare se va desfășura la sediul CNDB și va avea o durată
estimată de 7 zile lucrătoare. Evaluarea proiectelor este o activitate
remunerată.Candidatura constă într-un CV în limba română, pe care persoanele
interesate sunt invitate să îl trimită prin e-mail la adresa
cristiana.vlad at cndb.ro*, până cel târziu la data de 10.09.2016.*Precizăm că experții evaluatori independenți sau organizațiile din care
provin nu vor putea depune proiecte în selecția care urmează, pentru a
evita conflictul de interese.

-- 
Igor Mocanu | art critic, curator

(+40) 725 79 68 60
igor.mocanu at gmail.com
http://igormocanu.wordpress.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20160822/a89dd11f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 12692 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20160822/a89dd11f/attachment-0001.png>


More information about the oberlist mailing list