[oberlist] APEL ZPAȚIU / CALL for ZPACE (2017)

info info at oberliht.com
Fri Feb 17 05:08:52 CET 2017


 <https://zpatiu.files.wordpress.com/2016/01/zpatiu_omul-merge-dupa-soare_2015_web_800px.jpg>
https://zpatiu.wordpress.com/apel/ <https://zpatiu.wordpress.com/apel/>
– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO

Asociația Oberliht <http://www.oberliht.com/>, Centrul pentru Artă Contemporană KSAK <http://art.md/>, Centru de Proiecte Culturale AZART <http://cpcazart.wordpress.com/> și Asociația Art Platforma <https://artplatforma.wordpress.com/> vă propune platforma de activitate culturală – Zpațiu.

Dacă doriți să organizați un eveniment cultural și nu dispuneți de spațiu, vă punem la dispoziție o sală (50 m2) în incinta Casei Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău).

Zpațiu este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale. Pentru mai multe informații: https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/ <https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/>
Dacă activitatea dvstră se potrivește sau are tangențe cu specificul acestei platforme, îndrăzniți!
Aici <https://calendar.google.com/calendar/embed?src=r8p8o2gmlasusdoofjjtjo194g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Chisinau> puteți urmări calendarul activităților culturale la Zpațiu.

Vă rugăm să ne expediați propunerile voastre însoțite de o scurtă descriere (mentionați tipul de activitate, obiectivele și grupul țintă, denumirea și datele de contact ale organizației / inițiativei artistice) pînă la data de 15 a lunii pentru evenimentele programate în luna următoare la adresa: vladimir(a)oberliht.org.md

Sala este conectată la electricitate, puteți aduce și instala lumini, boxe, microfoane, scaune, etc.

РУ

Ассоциация Oberliht <http://www.oberliht.com/>, Центр Современного Искусства KSAK <http://art.md/>, Центр Культурных Проектов AZART <http://cpcazart.wordpress.com/> и Ассоциация Art Platforma <https://artplatforma.wordpress.com/> предлагает вам площадку для творческой и культурной деятельности – Zpațiu.

Если вы решили организовать культурное мероприятие и у вас нет для этого места, мы предлагаем вам воспользоваться залом (50м2), который находится в здании Casa Zemstvei Guberniale (Кишинев, ул. А. Щусев, 103).

Zpațiu – это платформа для реализации и развития творческих практик и различных форм современного искусства, а также место для исследования, теоретизации и критики этих форм и методов, способствующее их интеграции в обществе. Детали и информация: https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/ <https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/>
Если Ваша деятельность отвечает вышеперечисленным требованиям, или смежна со спецификой платформы, присоединяйтесь!
Здеcь <https://calendar.google.com/calendar/embed?src=r8p8o2gmlasusdoofjjtjo194g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Chisinau> вы можете ознакомиться с календарем культурной деятельности Zpațiu.

Просьба присылать ваши предложения вместе с коротким описанием (укажите вид деятельности, преследуемые цели и задачи, название и контактные данные вашей творческой организации/инициативы) до 15 числа для всех событий, которые вы планируете провести в каждом последующем месяце, сюда: vladimir(a)oberliht.org.md

Зал Zpațiu подключен к электричеству, вы можете приносить и устанавливать свет, микрофоны, аудиотехнику, необходимую аппаратуру.

EN

Oberliht <http://www.oberliht.com/> Association, Center for Contemporary Art KSAK <http://art.md/>, Center for Cultural Projects AZART <http://cpcazart.wordpress.com/> and Art Platforma <https://artplatforma.wordpress.com/> Association is offering a new platform for cultural events – Zpace.

If you would like to organize a cultural event but dont have a space, we can provide you a room (50 m2) inside Zemstvei House (Al. Sciusev str., 103, Chisinau).

Zpace is a platform for production and development of contemporary artistic practices and cultural forms / a space for research, theoretical analyses and critical approach towards these practices and forms, towards their development and their social relevance. For additional information please visit: https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/ <https://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/>
If your activities fit or are related to the objectives of the platform, please send us your project proposals to this email: vladimir(a)oberliht.org.md
You can see here <https://calendar.google.com/calendar/embed?src=r8p8o2gmlasusdoofjjtjo194g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Chisinau> the culture program at Zpace.

The proposals should be accompanied by a description of the activities (mention the type of the activity, the target groups, include additional information about your organization / initiative), and should be presented 1 month before the activity is planned to take place.

The room is connected to electricity, you can bring and instal additional lights, speakers, microphones, chairs, etc.


oberliht
info at oberliht.com <mailto:info at oberliht.com>
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>

ne puteti urmari / follow us
https://www.telegram.me/oberliht <https://www.telegram.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20170217/b1290a7f/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list