[oberlist] Zpațiu: Clasa de mijloc în România. Imagini ale succesului și frustrării ideologice / Middle Class in Romania. Images of ideological success and frustration – cu Ovidiu GHERASIM-PROCA, 26.09.2017, 18:00

oberliht info at oberliht.org
Mon Sep 25 19:29:06 CEST 2017


 <https://zpatiu.files.wordpress.com/2017/09/edit1.jpg>
https://zpatiu.wordpress.com/2017/09/25/clasa-de-mijloc/ <https://zpatiu.wordpress.com/2017/09/25/clasa-de-mijloc/>
– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Ovidiu GHERASIM-PROCA: “Clasa de mijloc în România. Imagini ale succesului și frustrării ideologice”
26 septembrie 2017, ora 18:00

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

“Proiectul “Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene” continuă în luna septembrie cu contribuţia lui Ovidiu GHERASIM-PROCA. De data aceasta vom fi la Chişinău unde, împreună cu partenerii noştri din proiect – Oberliht <http://www.oberliht.org/> – vă vom aştepta la Zpațiu <https://zpatiu.wordpress.com/>pentru o prezentare şi o discuţie cu invitatul nostru.” (Tranzit.ro/Iași)

“Răspunzând programului cultural «Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene», care explorează şi situaţia şi aşteptările claselor de mijloc est europene contemporane, prezentarea publică va examina o selecţie de exemple vizuale şi textuale, pornind de la propriile cercetări de analiză a discursului. Această selecție este capabilă să ilustreze ambivalenţa şi ambiguitatea politică a rolului pe care clasa de mijloc din România, cu aspiraţiile sale globale, îl are în formarea imaginarului post-socialist. Prezentarea va avea loc în limba română, iar conţinutul și interpretarea lui vor fi în întregime deschise dezbaterii.” (Ovidiu GHERASIM-PROCA, septembrie 2017)

Ovidiu GHERASIM-PROCA este lector, membru al Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Printre domeniile de interes în cercetare se regăsesc studiul ideologiilor politice, tranziţiile politice şi procesele de democratizare, antropologia politică şi studiile culturale. Co-editor al unui volum despre politica digitalizată (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), este preocupat de studiul revizuirii tehnologice a practicilor democratice și îngrijorat de confuzia intelectuală care o însoțește. Cele mai recente proiecte ale sale urmăresc să dezvolte mijloace teoretice și colaborativ-conversaționale de a înțelege tendințele curente în planul mobilizării politice („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures <http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/20162017-2/selected-%20courses/#eindeutiger-bezeichnerVI>), construcția și deconstrucția discursului politic („Cadre discursive: cultură – politică”, Tranzit.ro/Iași <http://ro.tranzit.org/en/workshop/iasi/2016-04-2009/discursive-frames-culture-politics>) sau reexaminarea critică a „sferei publice burgheze” („Retracing the subject”,  <http://ro.tranzit.org/en/project/iasi/2016-11-%2008/public-presentation-%20of-the-%20project-retracing-%20the-subject>Tranzit.ro/Iași <http://ro.tranzit.org/en/project/iasi/2016-11-%2008/public-presentation-%20of-the-%20project-retracing-%20the-subject>).

STRĂLUCIREA ŞI NEFERICIREA CLASELOR DE MIJLOC EUROPENE este un proiect organizat de către tranzit.ro/ Iaşi între iunie şi noiembrie 2017.

Dintre participanţi: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM & Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska şi Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich şi Smaranda Ursuleanu.

Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.

Parteneri: Asociaţia Oberliht, Chişinău, Centrul Cultural Rex, Belgrad și Centrul Cultural German din Iaşi.EN

Ovidiu GHERASIM-PROCA: Middle Class in Romania. Images of ideological success and frustration
Tuesday, 26th of September 2017, 6 p.m.

Zpace (Zemstvei Gubernial House)
103, Al. Șciusev Street, Chisinau

”The project “The Glitter(Y) And The Misery Of The European Middle Classes” is continuing in September with the contribution of Ovidiu GHERASIM-PROCA. This time we will be in Chişinău where, together with our project partners – Oberliht <http://www.oberliht.org/> – we will be waiting for you at Zpace <https://zpatiu.wordpress.com/> for a presentation and a discussion with our guest.” (Tranzit.ro/Iași)

“Replaying to the «The Glitter(Y) And The Misery Of The European Middle Classes» proposal, a program that is exploring both the state and prospects of the contemporary Eastern European middle classes, the public presentation will examine a selection of visual and textual examples, drawing on my discourse analysis research. This selection is able to illustrate the political ambivalence/ambiguity of the role played by the Romanian middle class, with its global aspirations, in the formation of the post-socialist imaginary. The talk will be given in Romanian. The content and its interpretation will be fully open to discussion.” (Ovidiu GHERASIM-PROCA, September 2017)

Ovidiu GHERASIM-PROCA is lecturer, member of the Political Science Department, International Relations and European Studies (Al.I.Cuza University, Iasi). Among researched domains one can name: the study of political ideologies, political transitions and democratization precesses, political anthropology and cultural studies. Co-editor of one volume on digitalized politics (Electronic Governance. From Theoretical Promisses to Empirical Realities, University “Al. I. Cuza” Printing House, Iaşi, 2014) Gherasim-Proca is concerned about the study of the technological review of democratic practices and worried about the intellectual confusion accompanying it. The most recent projects attempt to develop theoretical or collaborative-conversational means to understand the current trends in political mobilization („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures <http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/20162017-2/selected-%20courses/#eindeutiger-bezeichnerVI>), political discourse („Discursive frames: culture – politics”,  <http://ro.tranzit.org/en/workshop/iasi/2016-04-2009/discursive-frames-culture-politics>Tranzit.ro/Iași <http://ro.tranzit.org/en/workshop/iasi/2016-04-%2009/discursive-frames-%20culture-politics>) and the critical reexamination of the „bourgeois public sphere” („Retracing the subject”, Tranzit.ro/Iași).

THE GLITTER(Y) AND THE MISERY OF THE EUROPEAN MIDDLE CLASSES is a project organized by tranzit.ro/ Iasi between June and November 2017.

Among Participants: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM & Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska & Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich and Smaranda Ursuleanu.

Co-curators of the project are Nebojša Milikić, Livia Pancu and Florin Bobu.

Project Partners: Oberliht Association, Chisinau, Cultural Center Rex Belgrade and German Cultural Center in Iasi.

oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20170925/0b0faea3/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list