[oberlist] VIDEOCHIOŞC - selecție de artă video / VIDEOKIOSK - selection of video-art, 17.04.2018, 20:30

info info at oberliht.com
Sat Apr 14 02:30:35 CEST 2018


 <https://bucuresti68.files.wordpress.com/2018/04/thumbnailimage.png>
https://bucuresti68.wordpress.com/2018/04/10/arta-video/ <https://bucuresti68.wordpress.com/2018/04/10/arta-video/>

VIDEOKIOSK: selection of video art, April 17, 2018, 8:30 pm

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Suntem bucuroși să anunțăm deschiderea unui nou sezon de proiecții în aer liber la Apartamentul Deschis <http://chiosc.oberliht.org/apartament/>cu o selecție de artă video dedicată un spectru larg de teme și subiecte sociale. Firul roșu care le unește oscilează între diversele procese de globalizare exprimate în lucrări și coloanele sonore excepționale create de fiecare autor în parte – vizionare plăcută!

17 aprilie 2018, ora 20:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Da şi NU
Tatiana FIODOROVA
3´/ 2007 / Moldova

Filmul investighează rolul pe care televiziunea l-a exercitat şi îl exercită asupra omului, atât în societatea sovietică, cât şi în cea postsovietică. Mass-media sunt percepute ca o a patra autoritate, capabilă să ajusteze comportamentul individului şi al grupurilor sociale (şi) în ce priveşte acceptarea şi decizia de a susţine (sau abroga) o reprezentaţii particulare, valori sau norme. Structura filmului s-a axat pe ideea unui video-remix după cântecul „DA şi NU”, interpretat de o formaţie sovietică, din filmul „Lichnaya zhizn’ Valentina Kuzeaeva”, produs în 1970. Dacă anterior autorităţile sovietice şi-au etalat forţa prin violenţă şi execuţii (imagini ale evenimentelor din anii ‘60-’80: Ungaria − 1956, Polonia − 1956, Cehoslovacia − 1968, Afganistan − 1980), astăzi autorităţile operează prin „forţa fină”, etalată sub forma unor sugestii şi recomandări (imagini refolosite din publicitate şi showbiz-ul de astăzi). Chestionând problema autodeterminării individului în societate, artista îşi propune o reconsiderare a acesteia, începând cu anii ‘60 și până în prezent.

Mark You Make Believe My Dear, Yes
John DAVIS
12 ´/ 2006 / SUA

Filmul a fost elaborat în baza unei benzi sovietice deteriorate din anii ‘80, pe care am obţinut-o în 2006, pe când eram în rezidenţă în Moldova, la Centrul pentru Artă Contemporană din Chişinău, KSA:K. Deşi a fost scurtată, filmarea nu a fost modificată prea mult şi ceea ce vedeţi sunt, în principiu, montările originale. Prima dată când am văzut filmul, mi-am dat seama repede că nu era cu nimic mai puţin decât o deturnare (detournément) a presei şi a politicii americane (din epoca Reagan) care nu avea nevoie de modificări; era un montaj subversiv, făcut profesionist, care reprezenta în mod satiric manipularea imperialistă în afacerile mondiale. În ultimă instanţă, am lăsat majoritatea montajelor aşa cum erau, şi pur şi simplu am adăugat propria coloană sonoră, bazândumă pe calitatea proastă a filmului pentru a consolida elementele de stabilitate în mijlocul decăderii. La sfârşitul epocii sovietice, filme obligatorii, precum cel pe care l-am utilizat aici, mergeau din cinema în cinema, ca suplimente la filmele de divertisment popular, promovau ideologia sovietică şi susţineau naţionalismul. Concentrându-se asupra Pentagonului, filmul exploata tendinţa sionistă, ameninţarea cu războiul şi lăcomia Statelor Unite, evidenţiind o istorie de violenţă, corupţie şi amestec în afacerile interne ale ţărilor lumii. Ceea ce mi s-a părut cel mai interesat la film a fost modul jucăuş în care au fost utilizate materialele de arhivă şi strategia lui de reportaj aparent obiectiv care, privit printr-o lentilă contemporană, apare mai curând ca o critică artistică.

Portretul lui L. I. Brejnev
Veaceslav DRUȚĂ
4’ / 2002 / Moldova

Acest film este spectacolul filmat al unui portret în care artistul joacă o muzică populară festivă din anii ’70 și ’80 cu acordeonul aceleiași perioade. Muzica este jucaică, expresia feței este trează. Acest film se referă la situația politică a țărilor din Europa de Est și, în special, a celor din fosta URSS unde dictaturile nu au dispărut într-adevăr, o situație datorită nostalgiei unei mari părți a populației pentru perioada de timp când “a fost promis viitorul luminos al comunismului”. Astăzi, aceste dictaturi se ascund în spatele bufonului, ca și în trecut, un spectacol de “mari lideri”. Acest spectacol, difuzat de toate mass-media, arată ca o sesiune de hipnoză colectivă. Perioada Brejnev a fost relativ calmă, care a fost înscrisă în memoria oamenilor ca o perioadă prosperă. În 2001, Partidul Comunist a câștigat victoria electorală în Moldova. Speranța redobândirii sentimentului unui viitor sigur a făcut ca populația să voteze pentru acest partid (în special grupul de vârstă 50/70). Dar acești comuniști nu au nimic de-a face cu idealurile care puteau fi găsite în cărțile, ziarele și filmele sovietice, în care comuniștii erau reprezentați drept luptători pentru drepturile celor săraci și oprimați.

Azan în Dresden
Martin ZET
4´ / 2005 / Cehia

video de la spectacolul din apropierea unei moschei

Inuaki Reptilianul Din Mine
Cinty IONESCU
5´ / 2010 / România

Instalaţia videoInuaki the Reptilian inside Me (Inuaki, reptilianul din mine) este realizată în cadrul proiectului Eclectic Telescope, pe textul lui Ioan Pupila (aka Pupila Creştină) şi muzica lui Cătălin Văstagu. Lucrarea explorează vizual şi textual, la cel mai ironic mod, „moştenirea” ortodoxă gestuală, vestimentară şi de mentalitate. Instalaţia video Inuaki, reptilianul din mine a fost prezentată la ediţia de anul trecut a AVmotional Bucureşti, „festival de muzică electronică și electroacustică experimentală alternativă, proiecţie video și atitudine contemporană din România”

Ore ușoare
David MOZNY
3’ / 2015 / Cehia

Filmul este bazat pe ilustrații din revista ”Do it yourself / Urob si sam”, care a constituit un fenomen social în țările estice din anii ’70, fiind imprimate 250 000 de reviste / ediție. Oamenii își împărtășeau ideile despre cum să faci diferite lucruri imaginabile în propria casă. Video-ul acompaniat de muzica electronică contemporană a trupei franceze ”HNN”. Ore liniștite pentru toți meșterii amatori fericiți.

Rahova
David MOZNY
7’ 30’’ / Cehia

Acest video este bazat pe înregistrările realizate în Rahova: un cartier de locuințe și imobile din București, România. A fost ales ca și loc situat la sfîrșitul utopiei. Video-ul reciclează și deconstruiește peisajul familiar transformîndu-l în distragere. Arhitectura prefabricată a anilor ’70 – luptă cu propria-i decădere, confruntîndu-se cu dezintegrarea digitală. Aparatul de fotografiat curge încet prin blocurile de case, locul este gol, există doar suprafața din beton a mașinăriei de locuit. Prin digitalizarea locului, care-și are rădăcinile atît de adînc ancorate în propria-i realitate rațională, aceasta se transformă într-o construcție fragilă de vis.

Mașină de scris a analfabeților
Janos SUGAR
7’ / 2001 / Ungaria

Diferite țări, culturi și conflicte, toate au această armă în comun. Puțin exagerat, aceasta este esperanto agresivității. Agresivitatea este un simbol al statutului, chiar și în țările cele mai sărace. Somalia are un proverb familiar: “Eu și Somalia împotriva lumii, eu și clanul meu împotriva Somaliei, eu și familia mea împotriva clanului, eu și fratele meu împotriva familiei, eu împotriva fratelui meu”. Barry Sanders spune: Arma este mașina de scris a analfabeților. Dezvoltarea sistemelor sofisticate de arme hitech a avut un impact enorm asupra economiilor și politicii lumii, dar (Slavă Domnului!) acestea nu au fost niciodată folosite cu adevărat. În locul acestor arme costisitoare, ceea ce s-a folosit în mod constant de la sfârșitul anilor ’40 este mitraliera Kalashnikov.

O lume frumoasă
Mieke GERRITZEN
20’ / 2006 / Olanda

“Lume frumoasă” este un film pe care să-l citiți sau o tipografie pe care să o priviți, deoarece conține doar text: citate scrise de gânditori cunoscuți și mai puțin cunoscuți care modelează o imagine a lumii. Tema principală a filmului este globalizarea, încercând să arate starea de “alterare” a unei lumi în care totul se reduce la interesele economice. Repetarea și familiaritatea redau imaginea erei noastre, accentuând caracterul estetic al industriei de consum. Urmărind limbajul vizual al semnelor, codurilor și tendințelor cu scopul de a dezvolta produse, viziuni, afirmații, politici, subculturi și tot ce este posibil în numele creșterii economice vizibile, lucrarea dată este de asemenea despre o cultură vizuală în care forma și conținutul nu mai sunt prezentate separat, iar limitele dintre divertisment și cultura elevată sunt neclare. Filmul arată realitatea mijloacelor de informare, a materiei și a cuvintelor. ”Lume frumoasă” devine o mașină vizuală pentru sensul, manipularea și seducția cuvântului.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este organizată în parteneriat cu Revista la Plic <http://plic.oberliht.org/> și artiștii / curatorii participanți drept parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema/>, și beneficiză de suținerea Ministerului Culturii al RM <http://www.mc.gov.md/> în cadrul proiectului CHIOȘC <http://chiosc.oberliht.org/>.EN
– – – – –

We are happy to open a new season of open air screenings at Flat Space <http://chiosc.oberliht.org/apartament/> with a selection of video art works that offer a broad view on various social topics. The red line connecting these works oscillates between various processes of globalization represented through the works and exceptional sound tracks created by each author – enjoy the screening!

April 17, 2018, 8:30 pm
Flat Space
68/1 Bucuresti str., Chisinau

YES & NO
Tatiana FIODOROVA
3´/ 2007 / Moldova

The film investigates the effect that television had and still has on man both in the Soviet and the post-Soviet society. Media is seen as a fourth power, able to adjust the behaviour of individuals and social groups and with regard to the acceptance and the decision to support or repeal a particular representation, values or norms. The film structure was based on the idea of a video-remix after the song “YES and NO” played by a Soviet band in the film “Lichnaya Zhizn’ Valentina Kuzeaeva” made in 1970. If the Soviet authorities have previously exhibited their power in violence and executions (images of the events during 1960 – 1980: Hungary 1956, Poland 1956, Czechoslovakia 1968, Afghanistan 1980), the authorities are now operating on “soft power”, displayed in the form of suggestions and recommendations (reused images from advertising and nowadays showbiz). Questioning the issue of self-determination of the individual in society, the artist attempts a reconsideration of selfdetermination in the ‘60 to the present

Mark You Make Believe My Dear, Yes
John DAVIS
12 ´/ 2006 / USA

This video was constructed from a decayed Soviet film from the 1980’s I acquired while on residency at the KSA:K Center for Contemporary Art in Chisinau, Moldova in 2006. Although shortened, the bulk of the footage is largely unaltered, and what you see are mostly original edits. When I first saw the film, I quickly realized it was nothing short of a detournément of American media and (Reagan-era) politics that needed no alteration; it was an expertly made subversive montage satirically portraying imperialist manipulation of world affairs. In the end I left most of the edits as they were, and simply added my own soundtrack, relying on the poor quality of the film to reinforce elements of persistence amidst decay. During the latter part of the Soviet era, compulsory films like the one used here toured cinema houses, appearing as supplements to popular entertainment films, promoting Soviet ideology while bolstering nationalism. Focusing on the Pentagon, the film exploited the Zionist leaning, war mongering, and greedy tendencies of the United States, highlighting a history of violence, corruption, and meddling in world affairs. What I find most interesting about the film is its wanton use of archival resources, and its seemingly objective reportage strategy, that when viewed through a contemporary lens, reads more like an artist’s critique.

Portrait of L. I. Brezhnev
Veaceslav DRUTA
4’ / 2002 / Moldova

This film is the filmed performance of a portrait in which the artist plays a festive folk music of the 1970s and 1980s with the accordion of the same period. The music is playful, the expression of the face is sober. This film refers to the political situation of the countries of Eastern Europe and particularly those of the former USSR where dictatorships have not really disappeared, a situation due to the nostalgia of a large part of the population for the times when “the bright future of communism was promised”. Today these dictatorships hide behind buffoonery, as in the past, a show of “great leaders”. This show, broadcast by all the media, looks like a collective hypnosis session. The Brezhnev period was relatively calm, which was inscribed in the memory of the people as a prosperous period. In 2001, the Communist Party won the election victory in Moldova. The hope of regaining the feeling of a secure future made the population vote for this party (mainly the 50/70 age group). But these Communists have nothing to do with the ideals that could be found in Soviet books, newspapers and films where the Communist was represented as a fighter for the rights of the poor and the oppressed.

Azan in Dresen
Martin Zet
4´ / 2005 / Czech Republic

video from performance near the mosque

Inuaki the Reptilian inside Me
Cinty IONESCU
5´ / 2010 / Romania

The video installation Inuaki the Reptilian inside Me was made within the project Eclectic Telescope, on a text by Ioan Pupila (aka the Christian Pupila) and music by Cătălin Văstagu. The work explores visually and textually, most ironically, the orthodox gestual, clothing and mentality „legacy”. The video installation Inuaki the Reptilian inside Me was presented at the last year’s edition of the AVmotional Bucharest – „first festival of electronic and electro-acoustic alternative experimental music, video projections and contemporary attitude in Romania”.

Easy hours
David MOZNY
3’ / 2015 / Czech Republic

The video is based on the illustrations in the magazine “Do it yourself / Urob si sam”, which was the social phenomena in the 70’s in former eastern countries: 250 000 prints per issue. People were sharing their ideas how to make all imaginable things on their own at home. In the video it is paired with the contemporary electro music from the French Band “HNN”. Easy hours for all the merry bricoleurs!

Rahova
David MOZNY
7’ 30’’ / Czech Republic

This video is based on records taken in Rahova housing estate in Bucharest, Romania. It was chosen as the place at the end of utopia. The video recycles and deconstructs the familiar scenery turning it into the distraction. The pre-cast 70s architecture – fighting with its own decay – is facing the digital disintegration. Camera slowly flows through the blocks of houses, the place is empty, just the surface of the concrete housing machine. Through the digitalasing the place, which so deeply roots in its own heavyweight rational reality, it turns into the fragile dreamy construction.

Typewriter Of The Illiterate
Janos SUGAR
7’ / 2001 / Hungary

Different countries, cultures and conflicts, all have this weapon in common. Slightly exaggerated, it is the esperanto of agressivity. Agressivity is a status symbol even in the poorest countries. Somalians have a familiar proverb: “I and Somalia against the world, I and my clan against Somalia, I and my family against the clan, I and my brother against the family, I against my brother.” Barry Sanders says: The gun is the typewriter of the illiterate. The development of sophisticated hitech weapons systems has had an enormous impact on the economies and politics of the world, but (thank god) they have never been really used. Instead of these expensive weapons, what has actually been in constant use since the late 40’s is the Kalashnikov machine gun.

Beautiful World
Mieke GERRITZEN
20’ / 2006 / Netherlands

Beautiful World’ is a film to read or typography to look at, as it contains text only: quotes by well-known and less well-known thinkers who are shaping an image of the world. Its main topic is globalization, as it seeks to demonstrate that the world is being ‘dumbed down’ because practically everything has been linked to economic interests. Repetition and familiarity render a picture of our era, emphasizing the aesthetic character of the consumer industry. Tracing the visual language of signs, codes and trends with the goal of deploying products, visions, statements, politics, subcultures and everything possible in the name of the visible economic growth, the work is also about a visual culture in which form and content are no longer presented separately an the boundaries of entertainment and high culture are unclear. It shows the reality of media, matter and words. ‘Beautiful World’ becomes a visual machine for the meaning, manipulation and seduction of the word.

free ‘entrance’

This screening is organized in partnership with POSTBOX magazine <http://plic.oberliht.org/> and the artists / curators, as part of Chisinau Civic Center – open air cinema <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema/> project and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova <http://www.mc.gov.md/> in the frame of KIOSK <http://chiosc.oberliht.org/> project.

oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20180414/d476f02f/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list