[oberlist] Edu-Art: A vedea / a descrie / a gândi, cu Alex COSMESCU [MD] / Seeing / describing / thinking, 02.05.2018, 15:00-17:30

oberliht info at oberliht.org
Mon Apr 30 10:33:29 CEST 2018


 <http://www.oberliht.org/edu-art-3/>
http://www.oberliht.org/edu-art-3/ <http://www.oberliht.org/edu-art-3/>
– – – scroll down for English version – – –
– – – читайте ниже на русском – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

BUNKER – Facultatea Arte Plastice / AMTAP
blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

program:

A vedea / a descrie / a gândi, cu Alex COSMESCU [MD]
2 may 2018, ora 15:00-17:30

Atelierul pornește de la presupoziția că receptarea obiectului artistic și interpretarea lui reprezintă un praxis comunitar – sau cel puțin educabil în cadrul unei comunități. Respectiv, vom exersa, în formatul de dialog socratic, o serie de abilități, precum capacitatea de a descrie succint apariția perceptuală a obiectului artistic, exprimarea unei interpretări plauzibile a obiectului, ancorată în experiența perceptuală, formularea de obiecții la alte interpretări propuse, identificarea conceptului central ce dă seama de experiența întrupată a acestui obiect.

– – –

Alex COSMESCU [MD], cercetător științific la Academia de Științe a Moldovei. Lucrează în câmpul fenomenologiei și al analizei discursului. Autor al unui volum de poezie (un spațiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrățișa, Cartier, 2013). Colaborări în cadrul proiectelor Oberliht și [ksa:k].

– – –

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht <http://www.oberliht.org/> în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice <http://amtap.md/>, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova <http://mecc.gov.md/>. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

 <http://www.oberliht.org/wp-content/uploads/2018/04/yoko-ono-photographer-unknown.jpg>
EN

Edu-Art – non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation

The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development.

BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP
3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau

program:

Seeing / describing / thinking, with Alex COSMESCU [MD]
May 2, 2018, 3-5:30 pm

This workshop starts from the presupposition that the reception and interpretation of an artistic object are a community praxis – or at least one that is cultivated as part of a community. Consequently, we will exercise, in the format of a Socratic dialogue, several abilities, e.g. the concise description of the perceptual appearance of the artistic object, expressing a plausible interpretation of it (anchored in the perceptual experience), objecting to other interpretations that are offered, identifying the central concept that accounts for the embodied experience of that object.

– – –

Alex COSMESCU [MD], research fellow at the Academy of Sciences of Moldova. He works in the fields of phenomenology and discourse analysis. Author of a poetry collection (a kind space, that receives me as if embracing me, Cartier, 2013). Collaborations as part of Oberliht and ksa:k projects.

– – –

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association <http://www.oberliht.org/> in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts <http://amtap.md/>, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova <http://mecc.gov.md/>. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20180430/adc54f8f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: yoko-ono-photographer-unknown.jpg
Type: image/jpeg
Size: 54957 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20180430/adc54f8f/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list