[oberlist] Apel de participare: writing workshop and school of viewing

Rusanda Alexandru Curca aliescu90 at gmail.com
Fri Aug 17 12:28:53 CEST 2018


– – – читайте ниже на русском языке – – –
– – – scroll down for english – – –
RO

Apel de participare: writing workshop and school of viewing cu Aljoscha
Begrich (Rimini Protokoll) [DE] și Axel Toepfer [CH]

data limită de înscriere: 28 august 2018

Centrul de proiecte culturale Azart lansează un apel deschis pentru
persoanele interesate și dispuse să participe la atelierul facilitat de
dramaturgul companiei teatrale Rimini Protokoll
<https://www.rimini-protokoll.de/website/en> din Germania, Aljoscha Begrich
și artistul vizual elvețian Axel Toepfer.
Atelierul se adresează atât artiștilor cu diferite profiluri de activitate
(dramaturgi, regizori, artiști vizuali, actori, teatrologi ș.a.m.d.) cât și
persoanelor care vin din alte domenii de activitate, interesate de site
specific art ( urbaniști, arhitecți, activiști, antropologi, cercetători
etc.)

”Teatrul este peste tot. Toate locurile din oraș pot fi văzute ca scene
dintr-un spectacol de teatru: Drame ale vieței noastre cea de toate zilele
în care eroii centrali sunt cetățenii orașului. Haideți să redefinim
realitatea pentru a redefini teatrul. Direct, local și autentic.” Rimini
Protokoll <https://www.rimini-protokoll.de/website/en>

Curator: Sava Cebotari <https://web.facebook.com/savacebotari/?ref=br_rs>

Perioada atelierului: 7 – 10 septembrie, 2018 (Chișinău, Moldova)
Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de participare
<https://goo.gl/forms/lz3C7xXB2K9kSvYC3> până la data de 28 august 2018
Rezultatele selecției vor fi anunțate pe 2 septembrie, 2018
Participarea la atelier este gratuită.
Atenție, locuri limitate!
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați: +37376032494//
cpcazart at gmail.com

Cerințe:
Fiecare participant trebuie să aibă cu el:
– Laptop cu ”Audacity Programme <https://www.audacityteam.org/download/>”
instalat. Descărcarea programului este gratuită.
– Nu e necesară experiență de lucru cu acest program.
– Căști / Headphones
– Limba engleză la nivel conversațional
– Energie, timp și putere pentru toate cele trei zile și jumătate în care
vei descoperi narativitatea spațiilor din Chișinău, vei dezvolta abilități
de scriere și vei învăța în câțiva pași simpli tehnica sunetului alături de
facilitatorii atelierului.

Aljoscha Begrich

Scenarist și dramaturg, născut în 1977 la Bernau bei Berlin (Germania).
După ce a lucrat ca și scenograf în diferite teatre, a început în 2010 să
lucreze continuu în proiecte Site specific pentru renumita companie
teatrală Rimini Protokoll <https://www.rimini-protokoll.de/website/en>, cum
ar fi Remote X
<https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/remote-x>sau Truck
Tracks Ruhr
<https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/truck-tracks-ruhr>. Din
2014 este dramaturg la Teatrul Gorki din Berlin <https://gorki.de/en/>,
împreună cu artiști precum Ersan Mondtag, Oliver Frljic și Marta Gornicka.

Axel Töpfer <https://iscp-nyc.org/resident/axel-topfer>

Artist și regizor născut în 1977, locuiește în Bern (Elveția). Membru al
diferitelor echipe de artiști. A colaborat cu rețeaua Videoklub și
Laboratorul de vizibilitate Hy Brasil <http://www.sirenen.name/>, Songs for
a Pigeon. Ambasadorul european al Societății Inagawa Mukojiki. A realizat
expoziții, ateliere și proiecții în Japonia, SUA, Rusia, Israel. Formele de
expresie artistică abordate: instalații Site specific, Mind movies, Stage
video și sunet.

Acest atelier face parte din proiectul Școala de Dramaturgie Contemporană
<https://cpcazart.wordpress.com/scoala-de-dramaturgie-contemporana/> –
serie de ateliere de scriere dramatică- și este susținut de Centrul
Cultural German Akzente <http://akzente.md/>, Institutul Goethe din
România, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)
<https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/representations/cooperation-office.html>
, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova
<http://mecc.gov.md/>.

Parteneri: Compania Teatrală Sava Cebotari
<https://web.facebook.com/savacebotari/>, Asociația Tinerilor Artiști
Oberliht <http://oberliht.org/>
Parteneri Media: Diez <http://diez.md/>, Locals <http://www.locals.md/>,
PLATZFORMA <http://www.platzforma.md/>

RU

Open Call: Мастерская драматургии + школа присутствия
Крайний срок подачи заявок: 28 августа, 2018 года

Центр культурных проектов Azart объявляет приём заявок для участия в
мастерской Алешы Бегрич (Театральная компания «Rimini Protokoll»), Германия
и Акселя Тёпфера, Швейцария. Мастерская посвящена как молодым артистам
(драматургам, режиссерам, художниками, актерам,театроведам и т. д.), так и
людям других профессий, интересующихся в Site-specific art (урбанисты,
архитекторы, активисты, антропологи, исследователи и т. д.)

«Театр повсюду. Все места города можно рассматривать как сцены театральной
пьесы: Драмы повседневной жизни между жителями нашего города. Давайте
переопределим реальность, чтобы переопределить театр. Прямой, местный и
аутентичный».
Римини Протоколл / Rimini Protokoll

Куратор проекта: Сава Чеботарь

Все участники должны иметь при себе:
– Компьютер с программой «Audacity». * Загрузка бесплатна.
– Не обязательно иметь опыт работы с этой программой.
– Наушники
– Английский язык на разговорном уровне
– Энергия, время и сил для всех трех с половиной дней в рамках которых
участники заново откроют для себя город Кишинев, будут развивать навыки
писания и научаться, в нескольких простых шагов, овладеть техникой звука
вместе с координаторами мастерской.

Период мастерской: 7 – 10 СЕНТЯБРЯ, 2018 (Кишинев, Молдова)
Просим заинтересованных  заполнить анкету для участия
<https://goo.gl/forms/lz3C7xXB2K9kSvYC3> до 28 августа, 2018 года
Результаты отбора будут объявлены 2 сентября, 2018 года
Подробную информацию можно узнать здесь: + 37376032494 // cpcazart at gmail.com
// cpcazart.wordpress.com

** Участие бесплатное.

Алеша Бегрич / Aljoscha Begrich
Сценарист и драматург, родился в 1977 году в Бернау-бей-Берлине (Германия).
После того как Алеша проработал в качестве сценографа в разных театрах, в
2010 году он начал постоянно работать над проектами в жанре Сайт-специфик /
Site specific для известной театральной компании Rimini Protokoll, такие
как Remote X или Truck Tracks Ruhr.
С 2014 года является драматургом в «Горкий Театр» в Берлине, и работает
вместе с такими известными артистами как Ersan Mondtag, Oliver Frljic и
Marta Gornicka.

Axel Töpfer / Аксель Тёпфер
Художник и режиссер, родился в 1977 году, живет в Берне (Швейцария).
Участник различных команд художников. Сотрудничество: Сеть Videoklub и
Лаборатория видимости Hy Brasil, Songs for a Pigeon. Европейский посол
Общества Inagawa Mukojiki. Выставки, семинары и проекции в Японии, США,
России, Израиле.
Инсталляции в жанре Сайт-специфик / Site specific , Mind Movies, Stage
video и Звук.

EN
_ _ _ _
Open call: Writing workshop and school of viewing
facilitators: Aljoscha Begrich (Rimini Protokoll), Germany
Axel Toepfer, Switzerland
dead line: August 28th, 2018

Center for Cultural Projects Azart launches an open call for young people
interested and willing to participate in the writing workshop and school of
viewing, coordinated by the Rimini Protokoll Theatre Company dramaturge,
Aljoscha Begrich and the swiss artist Axel Toepfer.
The workshop addresses both artists with different activity profiles
(playwrights, theatre directors, visual artists, actors, dramaturgs etc.)
as well as people from other fields of activity interested in site-specific
art ( urbanists, architects, activists, anthropologists, researchers etc.)

”Theatre is everywhere. On all places of the city can be seen as scenes of
a theatre play: Dramas of the daily life between the habitants of our city.
Lets redefine the reality to redefine theatre. Direct, local and
authentic.” Rimini Protokoll

The workshop is curated by Sava Cebotari
<https://web.facebook.com/savacebotari/?ref=br_rs>

Requirements:
– Computer with audicity programme, free download
– no experience requiered
– headphones
– basic conversational english
– You should have time and energy for looking around in the city,
developing writing skills and learing easy steps in soundenergeering.

Workshop period: September 7 – 10, 2018, Chișinău
Interested persons are requested to complete the participation form
<https://goo.gl/forms/lz3C7xXB2K9kSvYC3> by August 28, 2018
For further information please contact us at the following
address: +37376032494// cpcazart at gmail.com

Aljoscha Begrich

Dramaturg and Stagedesigner, was Born in Bernau bei Berlin in 1977. After
working as stage designer in different theatres he started in 2010 working
continuously in different site specific projects for Rimini Protokoll like
Remote X or Truck Tracks Ruhr and since 2014 also as dramaturg at Gorki
Theatre Berlin together with artists like Ersan Mondtag, Oliver Frljic and
Marta Gornicka.

Axel Töpfer

Artist and Filmmaker, born 1977, lives in Bern.
Member of different artist groups and collaborations, like Videoklub
network and the Laboratory of Visibility Hy Brasil, Songs for a Pigeon.
European Ambassador of the Inagawa Mukojiki Society. Exhibitions, workshops
and screenings in Japan, USA, Russia, Israel. Site specific installations,
mind movies, stage video and sound.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20180817/fe8ecb4d/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list