[oberlist] FILMCHIOȘC: Burkinabè Bounty: Agroecologia în Burkina Faso, 25.04.2019, 20:00

oberliht info at oberliht.org
Tue Apr 23 12:01:43 CEST 2019


https://bucuresti68.wordpress.com/2019/04/23/burkinabe-bounty/ <https://bucuresti68.wordpress.com/2019/04/23/burkinabe-bounty/>
ФИЛЬМКИОСК: Дары Буркинабской Земли: Агроэкология в Буркина-Фасо, 25 апреля 2019, 20:00 / FILMKIOSK: Burkinabè Bounty: Agroecology in Burkina Faso, April 25, 2019, 8 pm

– – – ниже на русском / scroll down for English version – – –

RO
——
Burkinabè Bounty. Agroecologia în Burkina Faso
un film documentar de Iara Lee
37′ / 2018 / Burkina Faso/SUA/Bulgaria
filmul va fi prezentat în limba franceză cu subtitrări în engleză și rusă

25 aprilie 2019, ora 20:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Burkinabè Bounty, un documentar al Cultures of Resistance Films, prezintă rezistența agricolă și lupta pentru suveranitatea alimentară în Burkina Faso – o țară mică din Africa de Vest. Invitând fermierii activiști, studenți, artiști și lideri în mișcarea locală Slow Food, filmul analizează modul în care oamenii Burkinabè își recuperează pământul și își apără tradițiile împotriva impunerii agriculturii corporative.

De la femeile care dobândesc independență economică prin vânzarea berii “dolo”, tinerilor care mărșăluiesc pe străzi împotriva unor companii precum Monsanto, muzicienilor hip-hop care revigorează spiritul revoluționar al lui Thomas Sankara, filmul arată tactica creativă pe care o folosesc oamenii pentru a prelua controlul asupra alimentelor, semințelor și viitorului lor.

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema>, și beneficiază de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC <http://chiosc.oberliht.org/>.

 <https://bucuresti68.files.wordpress.com/2019/04/screen-shot-2019-04-16-at-9.15.09-pm.png>
RU
——
Дары Буркинабской Земли: Агроэкология в Буркина-Фасо
короткометражный документальный фильм Иары Ли
37 ‘/ 2018 / Буркина-Фасо / Италия / Болгария
фильм на французском языке с английскими и русскими субтитрами

25 апреля 2019 | 20:00
Открытая Квартира
ул. Букурешть 68/1, Кишинев

Дары Буркинабской земли – документальный фильм «Cultures of Resistance Films», рассказывает о сельскохозяйственном сопротивлении и борьбе за продовольственный суверенитет в Буркина-Фасо – маленькой, не имеющей выхода к морю стране в Западной Африке. В фильме показаны активисты-фермеры, студенты, художники и лидеры местного движения «Slow Food», рассказывающие о том, как жители Буркинабе осваивают свою землю и защищают свои традиции от посягательств на корпоративное сельское хозяйство.

От женщин, обретающих экономическую независимость, продавая пиво “dolo”, до молодежи, идущей по улицам против таких компаний, как Monsanto, и хип-хоп музыкантов, возрождающих революционный дух Томаса Шанкары, фильм демонстрирует творческую тактику, которую люди используют, чтобы вернуть себе контроль над своей едой, семенами и будущим.

Этот показ организован в рамках Кишиневского Гражданского Центра – проекта кинотеатра под открытым небом  <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema>, и поддерживается Министерством культуры Республики Молдова в рамках проекта КИОСК <http://chiosc.oberliht.org/>.

 <https://bucuresti68.files.wordpress.com/2019/04/29.47_screen-shot-2019-04-16-at-9.12.48-pm.png>
EN
——

Burkinabè Bounty: Agroecology in Burkina Faso
a documentary movie by Iara Lee
37 ‘/ 2018 / Burkina Faso/USA/Bulgaria
the film is in French, with English and Russian subtitles

April 25, 2019, 8 pm
Flat Space
68/1 Bucuresti str., Chișinău

Burkinabè Bounty, a documentary from Cultures of Resistance Films, chronicles agricultural resistance and the fight for food sovereignty in Burkina Faso—a small, landlocked country in West Africa. Showcasing activist farmers, students, artists, and leaders in the local Slow Food movement, the film looks at how the Burkinabè people are reclaiming their land and defending their traditions against the encroachment of corporate agriculture.

From women gaining economic independence by selling “dolo” beer, to youth marching in the streets against companies like Monsanto, to hip-hop musicians reviving the revolutionary spirit of Thomas Sankara, Burkinabè Bounty shows the creative tactics people are using to take back control of their food, seeds, and future.

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project <https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema> and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK <http://chiosc.oberliht.org/> project.


Direcționează 2% din impozitul tău pe venit pentru CULTURA VIE și SPAȚII PUBLICE DESCHISE și ACCESIBILE în Chișinău și regiune!
Направь 2% подоходного налога на ЖИВУЮ КУЛЬТУРУ и ДОСТУПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА Кишинева!
http://www.oberliht.com/suport/

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20190423/a3edb557/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list