[oberlist] Fundaţia Soros-Moldova anunță concurs pentru selectarea echipei de creație pentru laboratorul de creație video și TV

Adrian Bivol abivol at soros.md
Fri Aug 2 14:04:36 CEST 2019


Fundaţia Soros-Moldova anunță concurs pentru selectarea echipei de creație pentru laboratorul de creație video și TV

Context:
Unul din obiectivele Fundației Soros-Moldova este să sprijine jurnalismul de calitate în scopul asigurării unei oferte mediatice diversificate, inclusiv prin încurajarea realizării de produse mediatice novatoare în spațiul on-line.
Pentru atingerea acestui obiectiv, de rând cu alte activități, Fundația își propune să lanseze, în baza studioului TV gestionat de FSM, un laborator de creație și inovație video și TV sub egida căruia vor fi organizate sesiuni de instruire, activități de consultanță continuă și mentorat, explorarea unor formate video moderne și producerea unui conținut media de calitate.
Laboratorul va oferi spațiu de lucru dotat cu echipamente video și audio și va susține startup-uri pentru a diversifica discursul public și a promova noi abordări tehnologice.
Spectrul de produse la care vor putea lucra participanții în proiectele laboratorului va fi divers și incitant,
de la podcasturi audio la animație flash și la clipuri de animație de tip explainer sau video production creative brief etc.
 
Obiectivul concursului:
Concursul public anunțat de Fundația Soros-Moldova urmărește completarea echipei de creație, cu un vast domeniu de expertiză, care va asigura activitatea laboratorului video și TV și atingerea obiectivelor pe care ni le propunem.
Invităm persoanele interesate să aplice pentru unul, sau – cumulativ – pentru mai multe din următoarele domeniile de activitate: 

Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV,
Producător,
Director de imagine, 
Regizor,
Scenarist,
Editor video,
Cameraman de platou/cameraman filmări,
Regizor sunet, 
Specialist în grafică video, 
Inginer studio TV
 
Perioada de executare a contractului: septembrie – decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire în anul 2020.
 
Termenul limită de prezentare a dosarului: 9 august 2019, ora 16:00.

Ofertele vor fi prezentate în format tipărit sau electronic. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară.
Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta conform cerinţelor specificate în „Termenii de referință pentru concurs”.

Pentru informaţii suplimentare tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Victoria Miron, Director de Departament, e-mail: vmiron at soros.md 

Anexele de mai jos pot fi descărcate accesând următorul link: www.soros.md/event/2019-07-24
Termenii de referință pentru concurs
Formular Ofertă financiară
---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirusMore information about the oberlist mailing list