[oberlist] EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Arta contemporană în contextul Republicii Moldova / Contemporary art in the context of Republic of Moldova

info info at oberliht.com
Tue Sep 8 23:53:48 CEST 2020


 <https://arteduct.files.wordpress.com/2020/09/photo_2020-09-07_17-00-53.jpg>
https://arteduct.wordpress.com/2020/09/08/week-1/

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chisinau (programul integral 05/09/2020 – 12/11/2020 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/>)

Arta contemporană în contextul Republicii Moldova (săpt. 1)

Miercuri, 9 septembrie 2020, 20:30
Apartament Dschis (str. Bucuresti 68/1)
INTERVENȚII3 – un film de Natasa Bodrozic [HR] și Vladimir Us [MD], curatori – proiecție
35 min / limba română / subtitrat în engleză
facebook.com/events/363131274845058/ <https://www.facebook.com/events/363131274845058/>
Joi, 10 septembrie 2020, 19:00 – 20:30
online: meet.jit.si/20200905_M1_tichindeleanu <https://meet.jit.si/20200905_M1_tichindeleanu>
Istoria locală într-un context internațional: strategii decoloniale în arta vizuală și sectoarele culturale – o prezentare de Ovidiu Țichindeleanu [RO], cercetător și critic de artă
în limba în engleză
facebook.com/events/401236107524891/ <https://www.facebook.com/events/401236107524891/>
Vineri, 11 septembrie 2020, 20:30
Apartament Deschis (str. Bucuresti 68/1)
Arhiva de artă contemporană – o proiecție de lucrări de artă video și performance din arhiva Centrului pentru Artă Contemporană [ksa:k] / Alte Arte TV
60 min 
facebook.com/events/321323102440190/ <https://www.facebook.com/events/321323102440190/>
Vă invităm miercuri să vizionați filmul INTERVENȚII3, de Natasa Bodrozic [HR] și Vladimir Us [MD]. În lunile august și septembrie 2008, orașul Chișinău și suburbiile sale a găzduit proiectul de artă contemporană INTERVENTII3 <http://archive.oberliht.com/interventii3.html> – un program de evenimente axate pe arta în spațiul public. Proiectul a implicat peste treizeci de participanți din Moldova, România, Croația, Germania și Franța – invitați, în cadrul unei reședințe de scurtă durată, să-și elaboreze lucrările și să reflecte asupra proceselor ce produc spațiul public al Chișinăului, structura vizuală a orașului, memoria și experiența vieții cotidiene a locuitorilor lui. Șederea și activitatea lor a fost documentată sub forma unui catalog, în revista Stare de Urgență <http://staredeurgenta.blogspot.com/> și în acest film. Proiectul a constat din câteva faze: plimbări exploratorii prin oraș și suburbii, prezentări publice urmate de discuții, elaborarea și crearea lucrărilor artistice, Ghidighici GRAFFITI session și inaugurarea ARThotel <http://arthotel.oberliht.org/>-ului – un spațiu dedicat creației și schimbului artistic. Proiectul a jucat și rolul unei platforme de cercetare a practicilor sub-culturale existente în contextul urban (graffiti și street art, circulația liberă a bunurilor culturale etc.) ca formă de rezistență față de procesul copleșitor de comercializare a spațiului public. 
Proiecția de film face parte din programul atelierului 3rd space studio <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/>, care este în derulare.

Joi, vă invităm la o prezentare cu participarea cercetătorului și criticului de artă Ovidiu Țichindeleanu [RO], la tema „Istoria locală într-un context internațional: strategii decoloniale în arta vizuală și sectoarele culturale”, unde acesta va oferi o introducere despre prezența artiștilor contemporani din Moldova pe scena internațională, și va discuta despre răsturnarea relațiilor de putere centru-periferie prin exemplele lucrărilor unor artiști vizuali. 
Ovidiu Țichindeleanu este filosof, traducător şi teoretician al culturii, coordinator de colecţii, IDEA Design & Print, Editură (ideaeditura.ro <http://www.ideaeditura.ro/>); Editor, IDEA artă + societate. Scrie despre teorie critică socială, gîndire decolonială, filosofie interculturală, teorii istorice ale simţurilor şi percepţiei, istoria filosofiei, Europa de Est şi istoria culturală a postcomunismului. 

Iar vineri, vă invităm la Apartamentul Deschis, la o proiecție video a Arhivei de artă contemporană oferită de Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k] / Alte Arte TV. În anul 2004 Centrul pentru Artă Contemporană din Chişinău în colaborare cu Relations (proiect iniţiat de Kulturstiftung des Bundes – Federal Cultural Foundation, Germany) din Germania, a lansat un proiect unic care avea drept scop producerea şi difuzarea pe întreg teritoriul țării a unui ciclu de emisiuni televizate despre Arta Contemporană. Emisiunea venea să familiarizeze publicul cu diverse instituţii culturale, galerii de artă, evenimente, interviuri cu artiştii ș.a. Emisiunea era difuzată de două ori pe lună la TV Moldova 1, în perioada 2003-2007. Proiectul însă nu a avut continuitate din cauza lipsei de resurse financiare, totuși autorii au reușit să creeze publicului o bază în ale artei și ale frumosului, arătându-le importanța culturală a acesteia.

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/periferie/>, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/curs/experti/> puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info at oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu <https://zpatiu.wordpress.com/>, Apartamentul Deschis <http://chiosc.oberliht.com/apartament/>, Parcul Zaikin <https://parculzaikin.wordpress.com/>, Stadionul Republican <https://www.facebook.com/stadionulesterepublican/>, Cartierul Maria Drăgan <http://chiosc.oberliht.org/2018/07/11/paildcscmd/> din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAM / Chisinau (entire program 05/09/2020 – 12/11/2020 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/>)

Contemporary art in the context of Republic of Moldova (1st week) 

Wednesday, September 9, 2020, 8:30 pm
Flat Space (68/1, Bucuresti str.)
INTERVENTIONS3 – a film by Natasa Bodrozic [HR] and Vladimir Us [MD], curators – screening
35 min / Romanian language / English subtitles
facebook.com/events/363131274845058/ <https://www.facebook.com/events/363131274845058/>
Thursday, September 10, 2020, 7 pm – 8:30 pm
online: https://meet.jit.si/20200905_M1_tichindeleanu <https://meet.jit.si/20200905_M1_tichindeleanu>
Local history in the international context: decolonial strategies in the visual art and culture sectors – a presentation by Ovidiu Țichindeleanu [RO], researcher and art critic 
English language
facebook.com/events/401236107524891/ <https://www.facebook.com/events/401236107524891/>
Friday, September 11, 2020, 8:30 pm
Flat space (68/1 Bucuresti street)
Contemporary art archive – screening of video & performance art from the archives of the Centre of Contemporary Art [ksa:k] / Alte Arte TV
60 min
facebook.com/events/321323102440190/ <https://www.facebook.com/events/321323102440190/>
On Wednesday, we invite you to see INTERVENȚII3 film by Natasa Bodrozic [HR] and Vladimir Us [MD]. The INTERVENTIONS3 <http://archive.oberliht.com/interventii3.html> (curators: Vladimir Us, Natasa Bodrozic), art project dealing with public space took place in the city of Chisinau and its surroundings throughout August 2008, thus anticipating the KIOSK <http://chiosc.oberliht.com/> project. It gathered more than thirty participants from Moldova, Romania, Croatia, Germany and France who stayed in the city for a short term residency creating art works and reflecting over the processes producing Chisinau’s public space, the city’s visual structure, the hidden histories and experience of its inhabitants’ everyday life. Their stay and the results of the project is documented in the catalogue, in two different issues of State of Emergency <http://staredeurgenta.blogspot.com/> magazine / Oberliht Supplement and in this film. The project consisted of several phases: city walks, artists’ projects, public presentations and discussions, Ghidighici GRAFFITI session and opening to the public of ARThotel <http://arthotel.oberliht.org/> – a space for artistic production and exchange.
The screening is part of the 3rd space studio <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/ateliere/3rd-space-studio/> workshop programme, which is ongoing at the moment.

On Thursday, we invite you to attend the presentation „Local history in the international context: decolonial strategies in the visual art and culture sectors” by Ovidiu Țichindeleanu [RO], researcher and art critique. Starting with an introduction about the presence of contemporary artists from Moldova on the international scene, we will discuss some examples of visual artist practices that overturn the center-periphery power relations.
Ovidiu Țichindeleanu is a philosopher, translator and theoretician of culture. Coordinator of collections, IDEA Design & Print, Publishing (ideaeditura.ro <http://www.ideaeditura.ro/>); Editor, IDEA art + society. He writes on social critic theory, decolonial thinking, intercultural philosophy, historic theories of perception senses, history of philosophy, Eastern Europe and cultural history of post-communism.

And on Friday, we welcome you to attend the Contemporary art archive – a screening of performance & video art from the archives of the Centre for Contemporary Art [ksa:k] / Alte Arte TV. In 2004, Centre for Contemporary Art in Chișinău, in collaboration with Relations (project by Kulturstiftung des Bundes – Federal Cultural Foundation, Germany), launched a unique project that aimed to produce and broadcast a TV show on Contemporary Art across Moldova. The show had to introduce to the public various cultural institutions, art galleries, events, artist interviews etc. The show was being broadcasted twice a month on Moldova 1 TV channel, during 2003-2007. However, the project stopped due to lack of financial resources, but the authors managed to create for the public a base on the arts and aesthetics, showing its cultural value.

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/periferie/>, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/curs/experti/> you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace <https://zpatiu.wordpress.com/>, Flat Space <http://chiosc.oberliht.com/apartament/>, Zaikin Park <https://parculzaikin.wordpress.com/>, Republican Stadium <https://www.facebook.com/stadionulesterepublican/>, Maria Dragan Neighborhood <http://chiosc.oberliht.org/2018/07/11/paildcscmd/> from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN <https://www.afcn.ro/>), Czech Cultural Centre in Bucharest <http://bucharest.czechcentres.cz/>, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.


oberliht
022 286317
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20200909/9a73d7d7/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list