[oberlist] Edu-Art 2021: Prezentarea programului / Приглашение на презентацию программы

oberliht info at oberliht.org
Fri Apr 9 15:48:05 CEST 2021


https://arteduct.wordpress.com/2021/03/25/informare/

– читайте ниже на русском –

[RO]

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Prezentarea programului proiectului Edu-Art 2021

Vă invităm să participați în cadrul proiectului de educație artistică Edu-Art 2021 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/> și să vă alăturați la o sesiune de informare în cadrul căreia vom prezenta detalii despre activitățile ce urmează a fi organizate în acest an și unde veți putea alege modulele la care să participați.

Proiectul Edu-Art 2021 propune artiștilor, arhitecților, managerilor culturali, curatorilor și activiștilor culturali să cerceteze tema periferiei și, prin prisma ei, fenomenele migrației, ecologiei și dezvoltării durabile, pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, programul din acest an continuă să cerceteze tema periferiei <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/periferie/> inițiată anul trecut, care presupune analiza transformărilor urbane și sociale din lungul ultimele trei decenii.

Programul proiectului va cuprinde 8 module dedicate educației artistice, la care vor participa mai mulți experți invitați <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> din Republica Moldova / regiunea transnistreană, România, Cehia, Elveția, Rusia etc.:
– Ateliere de lucru practic la tema fotografiei experimentale, artei stradale, urbanismului tactic și artei în spațiul public, de design grafic și tehnici Samizdat, și crearea dosarelor de artist;
– Lecții interactive la tema artei contemporane și curatoriatului;
– Vizită de cercetare de-a lungul Nistrului, prin localități ce se confruntă cu probleme de ordin ecologic, alături de experți din domeniul ecologiei și al transportului alternativ;
– Program public, care va cuprinde, printre altele, expoziții de artă, proiecții de film și discuții publice;
– O publicație finală în format de ziar.

Programul întâlnirilor:

14 aprilie, 19:00 – 20:30 (în română)
22 aprilie, 19:00 – 20:30 (în rusă)

Din cauza restricțiilor severe în legătură cu situația pandemică, întâlnirile vor avea lor online.

Vă rugăm să vă înregistrați, completând acest formular <https://forms.gle/kecBinoY2ZK8RkL28>, până pe 12 aprilie 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>
Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

–

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation <https://www.instagram.com/_ur_transnistria/> space din Rîbnița, Accolada <https://www.facebook.com/accoladaresurs/> și Медики ЗА Экологию <https://www.facebook.com/doctorforecology> (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu <https://zpatiu.wordpress.com/>, B68 <https://bucuresti68.wordpress.com/>, Apartamentul Deschis <http://chiosc.oberliht.org/apartament/>, Parcul Zaikin <https://parculzaikin.wordpress.com/>, Stadionul Republican <https://www.facebook.com/stadionulesterepublican>, cartierul Maria Drăgan <http://chiosc.oberliht.org/2018/07/11/paildcscmd/> din sectorul Ciocana și alte spații <https://chisineu.wordpress.com/>.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link <http://www.cecartslink.org/> (SUA) și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home.html>. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

[РУ]

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Приглашение на презентацию программы Edu-Art 2021

Приглашаем вас принять участие в образовательной художественной программе Edu-Art 2021 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/> и посетить инфо-сессии, на которых вы сможете подробнее ознакомиться с мероприятиями этого года, а также выбрать интересные для Вас модули для дальнейшего участия.

Проект Edu-Art 2021 предлагает художникам, архитекторам, культурным менеджерам, кураторам и культурным активистам исследовать тему периферии, и через ее призму феномены миграции, экологии и устойчивого развития обоих берегов Днестра. Программа этого года призвана продолжать исследование темы периферии <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/periferie/>, инициированной в 2020 году и предусматривающей анализ городских и социальных изменений произошедших за последние три десятилетия.

Она состоит из 8 модулей художественного образования, которые будут проходить с участием приглашенных экспертов <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/experti/> из Республики Молдова / приднестровского региона, Румынии, Чехии, Швейцарии, России и других стран:
– практические мастерские по экспериментальной фотографии, уличному искусству, тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве, графическому дизайну и техникам Самиздата, созданию портфолио для художников;
– интерактивные лекции в области современного искусства и кураторства;
– исследовательскую экспедицию вдоль Днестра, включающую в себя места, сталкивающиеся с экологическими проблемами, с участием экспертов из области экологии и альтернативного транспорта;
– публичную программу, состоящую из культурных мероприятий, художественных выставок, кинопоказов и открытых дискуссий;
– финальную публикацию в формате газеты.

График встреч

14 апреля, 19:00 – 20:30 (на румынском)
22 апреля, 19:00 – 20:30 (на русском)

В случае ужесточения режима в связи с пандемией, встречи произойдут online.

Пожалуйста, заполните регистрационную форму <https://forms.gle/kecBinoY2ZK8RkL28> до 12 апреля 2021 года.

Вы сможете также получить запись встречи online, если свяжетесь с нами.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>
Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

–

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space <https://www.instagram.com/_ur_transnistria/> (Рыбница), Акколада  <https://www.facebook.com/accoladaresurs/>и Медики ЗА Экологию <https://www.facebook.com/doctorforecology> (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство <https://zpatiu.wordpress.com/>, B68 <https://bucuresti68.wordpress.com/>, Открытая Квартира <http://chiosc.oberliht.org/apartament/>, Парк Заикина <https://parculzaikin.wordpress.com/>, Республиканский стадион <https://www.facebook.com/stadionulesterepublican>, район Марии Драган <http://chiosc.oberliht.org/2018/07/11/paildcscmd/> в секторе Чеканы и другие пространства <https://chisineu.wordpress.com/>.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink <http://www.cecartslink.org/> (США) и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home.html>. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

Direcționează 2% din impozitul tău pe venit pentru CULTURA VIE și SPAȚII PUBLICE DESCHISE și ACCESIBILE în Chișinău și regiune!
Направь 2% подоходного налога на ЖИВУЮ КУЛЬТУРУ и ДОСТУПНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА Кишинева!
http://www.oberliht.org/suport/


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210409/b3050585/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list