[oberlist] Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise (7-8 octombrie 2022) / Re-public of culture workers – open doors (7-8 October 2022)

Asociația Oberliht info at oberliht.org
Thu Oct 6 05:35:48 CEST 2022


https://arteduct.wordpress.com/2022/10/05/re-publica-3/
– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul
Deschis <https://bucuresti68.wordpress.com/> și la Casa Zemstvei
<https://zpatiu.wordpress.com/>

În lunile septembrie și octombrie curent, Casa Zemstvei a găzduit un grup
de artiștii locali emergenți și din rețeaua Art Prospect
<https://www.artprospect.org/main> / programul Fondul Noii Democrații
<https://www.newdemocracyfund.org/about-us/>, invitați de a lua parte la
laboratorul de artă Re-publica lucrătorilor culturii
<https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/> cu tema
*Auto-organizarea
pe timp de criză*. Activitatea are scopul de a experimenta cu un model de
societate bazat pe infrastructuri culturale alternative, pentru a împărtăși
experiențe de conviețuire și co-creație și de a crește reziliența
comunității culturale internaționale în fața unor crize. Timp de 3
săptămâni participanții au reflectat asupra metodelor de auto-organizare și
la tema spațiilor culturale alternative, au dezvoltat relații, au produs
lucrări și proiecte noi și au creat un program public de evenimente
culturale.

În acest weekend, pe 7 și 8 octombrie 2022, Apartamentul Deschis și Casa
Zemstvei își deschid larg ușile pentru publicul larg. Vă invităm să
cunoașteți și să participați la programul de evenimente culturale ce vine
să finalizeze lucrările laboratorului de artă Re-publica lucrătorilor
culturii.

Vineri, 7 octombrie 2022: Apartamentul Deschis (vezi programul detaliat)
<https://bucuresti68.wordpress.com/>

15:00 / Ritual urban de Iulia Pînzari [MD]
16:00 / Pregătirea supei + instalație de Anna Albagli [US]
17:00 / Lectură în ceașcă de cafea de Anna Kamay [AM]
17:00 – 19:00 / Muzică de Shohin Qurbonov [TJ]
19:30 / *Autopcit*y – un film de Ștefan Rusu [MD] / 73 min / limba: română
cu subtitrare în engleză / urmat de un panel de discuție cu Ana Popa [MD]
 și Anetta Dabija [MD] / discuția va fi în limba engleză și va fi moderată
de Katerina Fuksova [CZ]

Sâmbătă, 8 octombrie 2022: Casa Zemstvei (vezi programul detaliat)
<https://zpatiu.wordpress.com/>

ATELIERE și DISCUȚII

13:00 – 15:00 / Atelier de artă / *Teatrul de umbre* – un atelier creativ
pentru copii cu AynurMammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD]
14:00 – 14:15 / Coridor / *Geopolitical map of South Caucasus *–
monolog de Melikset
Panosyan [AM]
14:00 – 18:00 / CicloCultura / *Repară-ți bicicleta *– sesiune de instruire
cu Eugen Țurcan [MD]
15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zine și discuții cu Temirtas Iskakov [KZ]
, Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton și Maxim Poleacov [MD]
15:00 – 18:00 / Atelier de artă / Workshop de creat colaje cu Maria Guțu
[MD]
16:00 – 18:00 / Coridor / o discuție cu curatori organizată în cadrul
expoziției *Coridor*

EXPOZIȚII

13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / o instalație sonoră de Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Camera cu tobe / *Living in the End Times / we the
civilized* – o expoziție de Mihai Moldovanu [MD]
13:00 – 20:00 / Coridor / *Coridor* – o expoziție curatoriată de Tatiana
Fiodorova [MD]
13:00 – 20:00 / Club / *Chișinău: fragilitatea apartenenței* – o instalație
de Katerina Fuksova [CZ] și Temirtas Iskakov [KZ]
13:00 – 20:00 / Cămara / *O compoziție poetică în 3 părți* – o instalație
audio-vizuală de Aliona Makhnach [BY] realizată în colaborare cu
Shohin Qurbonov
[TJ]
13:00 – 20:00 / Atelier de artă / *Ce spune animalul tău de companie *– o
expoziție de Aynur Mammadova [AZ] și Iulia Pînzari [MD]
13:00 – 20:00 / Coworking / *Calendarul teoriei corzilor 2023* – o
expoziție de Sviatlana Volchak [BY]
16:00 – 20:00 / Coworking / *Gumka* – o instalație video de Maria Guțu [MD]
16:00 – 20:00 / Zpațiu / *Spațiu rezidual: Nimic nu ne blochează trecerea* –
expoziție fotografică de Ruben Hollinger [CH]:
https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/

PROIECȚII de FILM

18:00 – 18:15 / Coridor / *Râul Camenca *– film de animație stop
motion de Ghenadie
Popescu [AM] / 11 min, limba română cu subtitrări în engleză
18:15 – 18:45 / Coridor / *Appele* – un film al regizoarei Louise Martin
Papasian [AM] urmat de o discuție cu producătoarea Anna Kamay [AM] / 11
min, limba armeană cu subtitrări în engleză
18:45 – 20:00 / Coridor / *Mesh-film* – o proiecție de film urmată de o
discuție cu Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min / limba: belarusă, rusă,
engleză

PETRECERE

20:00 – 22:00 / Coridor

Vă invităm să urmăriți programul public al laboratorului *Edu-Art 2022 /
Re-publica lucrătorilor culturii / Auto-organizare pe timp de criză* prin
intermediul canalului telegram <https://t.me/oberliht> și paginii facebook
<https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>.

–

Centrul Cultural Casa Zemstvei <https://zpatiu.wordpress.com/> a apărut în
2012. Acesta funcționează ca o platformă independentă bazată pe principiile
incluziunii, deschiderii, accesibilității și autoorganizării. Acesta
contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă
înțelegere a rolului pe care cultura și implicarea civică îl pot îndeplini
în Moldova.

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY],
Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry
ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA
[CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna
KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA
[UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur
MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO
[RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD],
Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA],
Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD],
Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana
VOLCHAK [BY].

CHIOȘC AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/> / Re-publica lucrătorilor
culturii <https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> – un
proiect organizat de Asociația Oberliht
<https://ro-ro.facebook.com/asociatia.oberliht/>în parteneriat cu Open Place
<https://www.openplace.org.au/> și susținut de CEC Arts Link
<https://www.cecartslink.org/> în cadrul programului Rețeaua Art Prospect
<https://www.artprospect.org/main>, de Institutul Cultural Danez în cadrul
programului Fondul Noii Democrații
<https://www.newdemocracyfund.org/about-us/>, de Fundația Culturală
Europeană <https://culturalfoundation.eu/> și de Ambasada Republicii Cehe
din <https://www.facebook.com/EmbassyCzechRepublicChisinau>
<https://www.facebook.com/EmbassyCzechRepublicChisinau>Chișinău
<https://www.facebook.com/EmbassyCzechRepublicChisinau>.
<https://arteduct.files.wordpress.com/2022/10/m-ovcharenko-00904.jpg>

EN

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at Flat Space
<https://bucuresti68.wordpress.com/> and at the House of Zemstvo

This September and October, the House of Zemstvo is hosting a group of
emerging local artists and artists from the Art Prospect
<https://www.artprospect.org/main> network / New Democracy Fund
<https://www.newdemocracyfund.org/about-us/> programme, invited to take
part in the Re-public of culture workers
<https://arteduct.wordpress.com/2022/09/25/re-publica-2/> art lab with the
topic of *Self-Organisation in Times of Crisis*. The activity aims to
experiment with a model of society based on alternative cultural
infrastructures, to share experiences of co-living and co-creation and to
increase the resilience of the international cultural community in the face
of crises. For 3 weeks participants reflected on self-organisation methods
and the theme of alternative cultural spaces, developed relationships,
produced new works and projects and created a public programme of cultural
events.

This weekend, on 7 and 8 October 2022, the Flat Space and the House of
Zemstvo open their doors wide to the general public. We invite you to take
part in the programme of cultural events that finalises the activity of the
art lab *Re-public of cultural workers*.

Friday, 7 October 2022, Flat Space (see the detailed programme)
<https://bucuresti68.wordpress.com/>

15:00 / City rituals by Iulia Pînzari [MD] – practice and performing
16:00 / Soup cooking + Installation by Annie Albagli [US]
17:00 / Coffee reading by Anna Kamay [AM]
17:00 – 19:00 / Music by Shohin Qurbonov [TJ]
19:30 / *Autopcity* – a film by Ștefan Rusu [MD] – screening* / *73 min /
language: romanian with english subtitles / followed by a panel discussion
 with Ana Popa [MD] and Anetta Dabija [MD] / the discussion will be
moderated in English by Katerina Fuksova [CZ]

Saturday, 8 October 2022, The House of Zemstvo (see the detailed program)
<https://zpatiu.wordpress.com/>

WORKSHOPS & TALKS

13:00 – 15:00 / Art studio / *Shadow theater* – workshop for children
with AynurMammadova
[AZ] and Iulia Pînzari [MD]
14:00 – 14:15 / Corridor / *Geopolitical map of South Caucasus *– a
monologue by Melikset Panosyan [AM]
14:00 – 18:00 / CicloCultura / *Fix your bike *– training session with Eugen
Țurcan [MD]
15:00 – 16:00 / 3rd Space studio / Zines and discussions with Temirtas
Iskakov [KZ], Margo Ovcharenko [RU/UA], Anton and Maxim Poleacov [MD]
15:00 – 18:00 / Art studio / Collage workshop with Maria Guțu [MD]
14:00 – 14:15  / Corridor/ *Geopolitical map of South Caucasus *– a
monologue by Melikset Panosyan [AM]
16:00 – 18:00 / Corridor / a discussion with curators organised within the
exhibition *Corridor*

EXHIBITIONS

13:00 – 20:00 / Drums room / audio installation by Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Drums room / exhibition by Mihai Moldovanu [MD]
13:00 – 20:00 / Corridor / *Coridor* – an exhibition curated by Tatiana
Fiodorova [MD]
13:00 – 20:00 / Club / *Chisinau: Fragility of Belonging * – an
installation by Katerina Fuksova [CZ] and Temirtas Iskakov [KZ]
13:00 – 20:00 / Storage room / *Poetic composition in 3 parts* –
audio-visual installation by Aliona Makhnach [BY] in collaboration with
Shohin Qurbonov [TJ]
13:00 – 20:00 / Art workshop / *Your pet says *– an exhibition by Aynur
Mammadova [AZ] and Iulia Pînzari [MD]
13:00 – 20:00 / Coworking / *Strings theory calendar 2023 *– an exhibition
by Sviatlana Volchak [BY]
16:00 – 20:00 / Coworking / *Gumka* – video installation by Maria Guțu [MD]
16:00 – 20:00 / Zpace / *Residual space: Nothing blocks our way* – a
photographic exhibition by Ruben Hollinger [CH]:
https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/28/residual-space/

FILM SCREENINGS

18:00 – 18:15 / Corridor / *The Camenca river *– stop motion animation film
by Ghenadie Popescu [AM] / 11 min, Romanian language with English subtitles
18:15 – 18:45 / Corridor / *The conscript* – a film by Louise Martin
Papasian [AM] followed by a discussion with the producer Anna Kamay [AM] / 11
min, Armenian language with English subtitles
18:45 – 20:00 / Corridor /  *Mesh-film* – a film screening followed by a
discussion with Sviatlana Volchak [BY] / 1h 14 min, Belarusian, Russian,
English languages

PARTY

20:00 – 22:00 / Corridor / Party

We invite you to follow the public program of the laboratory *Edu-Art 2022
/ Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of
crisis* through our telegram <https://t.me/oberliht> channel and the
facebook <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht> page.

–

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD],
Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY
[BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD],
Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ
[US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK
[UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ],
Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA],
Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA
[MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin
QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu
ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK
[BY].

The House of Zemstvo <https://zpatiu.wordpress.com/> Cultural Center
appeared in 2012. It works as an independent platform based on the
principles of inclusion, openness, accessibility and self-organization. It
contributes to the diversification of cultural life in Chisinau and offers
a new understanding of the role that culture and civic engagement can have
in Moldova.

–

CHIOȘC AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/> / Re-publica culture workers
<https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> is a project
organized by the Oberliht Association <https://www.facebook.com/Oberliht/> in
partnership with Open Place <https://openplace.com.ua/ru/> and supported by CEC
Arts Link <https://www.cecartslink.org/> within the Art Prospect Network
<https://www.artprospect.org/main>program, by the Danish Cultural Institute
<https://www.danishculture.com/> within the New Democracy Fund
<https://www.newdemocracyfund.org/> program, by the European Cultural
Foundation <https://culturalfoundation.eu/> and by the Embass
<https://www.mzv.cz/chisinau>y <https://www.mzv.cz/chisinau> of the Czech
Republic in Chisinau <https://www.mzv.cz/chisinau>.

-- 
Asociația Oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org/suport/

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20221006/1bc68018/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list