[oberlist] Instituții culturale „des/închise” comunității I CMA22 / Cultural institution „open/closed” to the community, 21.10.2022, 19:00

Asociația Oberliht info at oberliht.org
Fri Oct 21 10:48:31 CEST 2022


<https://zpatiu.files.wordpress.com/2022/10/311427608_568261025098332_5923255697387867532_n.jpg>

https://zpatiu.wordpress.com/2022/10/21/institutii-culturale-deschise/

– scroll down for English –

*RO*


*Vineri, 21 octombrie 2022, ora 19:00Zpațiu* (Casa Zemstvei, str. Al.
Șciusev 103, Chișinău)

Scopul acestei mesei rotunde este să facă vizibile instituțiile și
programele culturale din orașele București, Chișinău și Lublin, create
într-un mod participativ și cu implicarea activă a comunităților locale,
dar și unele practici mai puțin recomandate de instituționalizare și
birocratizare excesivă a activităților desfășurate în domeniul culturii. La
întâlnire sunt invitați să participe Dariusz Figura (Fundația pentru
Creativitate, Educație și Animare a Tinerilor) din Lublin, Alex Axinte
(Studio Basar / Garaj Deschis) din București, Rusanda Curcă (Arta Azi /
Artă în Mahala) din Hîrtop, Nora Dorogan (Teatru Spălătorie) și Vladimir Us
(Asociația Oberliht / Chioșc) din Chișinău. Prezentarea studiilor de caz va
fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu participarea
publicului.

*Prezentatori*

*Darek Figura* este trainer, activist al comunităților non-guvernamentale
și de tineret. A absolvit filologie ucraineană la Universitatea „Maria
Curie-Skłodowska” din Lublin, Polonia și Școala de Formatori ai
Organizațiilor Non-guvernamentale. Absolvent al Incubatorului de Animare
Culturală, Academiei Nonformale pentru Calitatea Proiectelor și NGO Master.
De peste 15 ani lucrează în mod activ cu tinerii, animând activități
datorită cărora tinerii rezolvă în mod independent problemele comunităților
lor locale.
În 2013 și 2014 a coordonat unul dintre cele mai mari festivaluri din
Lublin – Noaptea Culturii. Este unul dintre fondatorii Centrului comunitar
non-formal „Narnia”. Coordonator al Campionatelor poloneze de studenți
pentru creatori de jocuri. Din 2010 este președintele Consiliului de
Administrație al Fundației pentru Creativitate, Educație și Animare a
Tineretului „Teatrikon” și este vicepreședinte al Fundației Castelul
Bełżyce.La locul lui de muncă se concentrează pe aplicarea metodologiei de
proiectare a serviciilor în activități sociale și culturale. În prezent
este responsabil pentru conducerea spațiului de tineret din Lublin „Hej”.

*Alex Axinte* este arhitect, cercetător și educator care locuiește și
lucrează în București. Este interesat de documentarea și susținerea
practicilor colective informale de gestionare a spațiilor comune, în
contextul locuințelor colective în oraș post-socialist. Alex este implicat
în proiecte de cercetare-acțiune, educație aplicată, design participativ și
activități culturale și civice. Este co-fondator al studioului de practică
a spațiului public BASAR (2006). În prezent, este doctorand la
Universitatea din Sheffield, Sheffield School of Architecture (SSoA) și
coordonator al proiectului de cercetare și activare Garaj Deschis (2020).

*Nora Dorogran* este lucrătoare culturală care locuiește și lucrează în
Chișinău, Rep. Moldova. A studiat Sociologie la Universitatea din
București, iar în anii 2007/2008 a fost membru al programului Managerii
Culturali din Europa Centrală și de Est.În 2010, împreună cu un grup de
artiști locali, a co-înființat Teatru-Spălătorie – un colectiv de teatru
politic, unde lucrează până în prezent.

*Rusanda Curcă* este lucrătoare culturală și comunitară, activistă de mediu
și civică stabilită în satul Hîrtop, Republica Moldova. Este co-directoare
a Centrului de Proiecte Culturale Arta Azi și directoare a Coaliției
Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, organizație umbrelă
care reunește reprezentanții scenei culturale independente în vederea
consolidării acesteia și care urmărește îmbunătățirea legislației din
domeniul cultural prin acțiuni de tip advocacy.

*Vladimir Us*, artist și curator stabilit în Chișinău, Rep. Moldova, membru
fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă,
curatoriat, management cultural si politică culturala la Chișinău, Grenoble
și Belgrad. În 2000, sub umbrela Asociației Oberliht, a inițiat și
coordonează până în prezent mai multe platforme culturale în colaborare cu
artiști, arhitecți, curatori, activiști, cercetători și lucrători culturali
din întreagă regiune. Prin activitatea sa curatorială, el își propune să
îmbunătățească accesul la artă și cultură critică pentru diferite
comunități, subliniind nevoia de justiție a spațiului și un mediu urban
incluziv în orașele post-sovietice. Invitând artiștii să reutilizeze
diverse zone din oraș, a început să se înființeze o rețea alternativă de
spații publice din Chișinău. Activitatea sa de activism cultural se
concentrează pe dezvoltarea spațiilor publice ca parte a infrastructurii
democratice a orașului, dar și pe dezvoltarea curriculei de educație
artistică prin introducerea noilor practici artistice și module teoretice,
precum și pe construire a unei scene culturale independente sustenabile din
Rep. Moldova și regiune. De câțiva ani este pasionat de cultura ciclismului
și ciclismul pe distanțe lungi și susține activ dezvoltarea mișcării
bicicliștilor ca alternativă la mijloacele de transport motorizate din
mediul urban.

Această masă rotundă este organizată de Asociația Oberliht
<http://oberliht.org/> în parteneriat cu EUNIC Moldova
<https://www.eunicglobal.eu/projects/moldova> în cadrul Academiei de
Management Cultural 2022: „Infrastructuri Sustenabile pentru un Sector
Cultural Rezilient <https://www.facebook.com/cmabucharest>”, care este
găzduită de Zpațiu <https://zpatiu.wordpress.com/>.

*EN*


*Friday, October 21, 2022, 19:00Zpace* (The House of Zemstvo, 103, Al.
Șciusev Str., Chisinau)

The aim of this round table is to make visible cultural institutions and
programmes in Bucharest, Chișinău and Lublin, created in a participatory
way and with the active involvement of local communities, but also some
less recommended practices of institutionalisation and excessive
bureaucratisation of cultural activities. Dariusz Figura (Foundation for
Creativity, Education and Youth Animation) from Lublin, Alex Axinte
(studioBasar / Open Garage) from Bucharest, Rusanda Curcă (Arta Azi / Artă
în Mahala) from Hirtop, Nora Dorogan (Laundry Theatre) and Vladimir Us
(Oberliht Association / Kiosk project) from Chisinau are invited to
participate in the meeting. The presentation of the case studies will be
followed by a question and answer session with participation of the
audiences.

*Speakers*

*Darek Figura* is a trainer and activist of non-governmental and youth
communities. He graduated in Ukrainian philology at the Maria
Curie-Skłodowska University in Lublin and the School for Trainers of
Non-governmental Organizations, he is a a graduate of the Culture Animation
Incubator, Non-formal Academy for Project Quality and NGO Master. For over
15 years he has been actively working with young people, animating
activities thanks to which young people independently solve the problems of
their local communities.In 2013 and 2014 he coordinated one of the largest
festivals in Lublin – the Night of Culture. He is one of the founders of
the non-formal “Narnia” Community Center. Coordinator of the Polish
Championships for university undergraduates game makers. From 2010 he is
the President of the Board of the Teatrikon Foundation for Creativity,
Education and Animation of Youth. Vice-president of the Bełżyce Castle
Foundation.At work, he focuses on the application of service design
methodology in social and cultural activities. Currently, he is responsible
for running the Lublin youth space “Hej”.

*Alex Axinte* is an architect, researcher and educator who lives and works
in Bucharest. He is interested in documenting and supporting informal
collective practices of managing common spaces, in the context of
collective housing in the post-socialist city. Alex is involved in action
research projects, applied education, participatory design and cultural and
civic activation. Alex is co-founder of the spatial practice studioBASAR
(2006). He is currently a PhD student at the University of Sheffield,
Sheffield School of Architecture (SSoA) and coordinator of the Open Garage
(2020) research and activation project.

*Nora Dorogan* is a cultural worker who lives and works in Chișinău,
Moldova. She studied Sociology at Bucharest State University and in
2007/2008 she was a fellow of the Cultural Managers from Central and
Eastern Europe program. In 2010 together with a collective of local artists
she co-initiated Teatru-Spălătorie – a political theater collective, where
she works until now.

*Ruxanda Curcă* is a cultural and community worker, environmental and civic
activist based in Hîrtop village, Republic of Moldova. She is the
co-directrice of the Centre for Cultural Projects Arta Azi and the
directrice of the Coalition of the Independent Cultural Sector from the
Republic of Moldova, an umbrella organisation that unites the
representatives of the independent cultural scene in order to consolidate
it and which aims to improve the legislation in the field of culture
through advocacy activities.

*Vladimir Us* is an artist and curator based in Chișinău, Moldova, founding
member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating,
cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade.
In 2000, under the umbrella of Oberliht Association, he initiated and is
coordinating several cultural platforms in collaboration with artists,
architects, curators, activists, researchers and cultural workers from
across the region.Through his curatorial work he aims to improve the access
to critical art and culture for different communities, stressing the need
for spatial justice and an inclusive urban environment in post-soviet
cities. By inviting artists to repurpose various areas in the city, an
alternative network of public spaces in Chișinău is being
conceptualised.His cultural activism work is focused on development of the
public spaces as part of democratic infrastructure of the city, but also on
development of the art education curricula through introduction of the new
art practices and theoretical modules, as well as on building a resilient
independent culture scene in Moldova and in the region.For a few years now
he has been passionate about cycling culture and long-distance cycling, and
he is actively supporting the growth of the bicycle movement as an
alternative to the motorised means of transportation in urban areas.

This round table is organized by Oberliht Association <http://oberliht.org/> in
partnership with EUNIC Moldova <https://www.eunicglobal.eu/projects/moldova> in
the frame of the Culture Management Academy
<https://www.facebook.com/cmabucharest> 2022: ”Sustainable Infrastructures
for a Resilient Cultural Sector <https://www.facebook.com/cmabucharest>”,
which is hosted by Zpace <https://zpatiu.wordpress.com/>.

-- 
Asociația Oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org/suport/

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20221021/e001cf45/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list