[oberlist] CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – „Auto-organizare pe timp de criză” - program public cu Anne Beth Albagli [US] / KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – „Self-organizing in times of crises”

Asociația Oberliht info at oberliht.org
Fri Sep 23 03:09:09 CEST 2022


 <https://zpatiu.files.wordpress.com/2022/09/we-become-vessels-1_tm.jpg>

https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/22/re-publica-4/

– scroll down for English –

*RO*

*CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii*
*Auto-organizare pe timp de criză – *program public

Artist talk de *Anne Beth Albagli [US], *urmată de o discuție
*Vineri, 23 septembrie 2022, ora 19:00*
*Zpațiu *(Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Această prezentare se va concentra pe ecranizarea unor lucrări video
selectate, proiecte comunitare și instalații care rezonează cu timpul
petrecut în cadrul programului KIOSK AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/>.

Întâlnirea va avea loc în limba engleză

*Anne Beth Albagli [US]* explorează noi modalități de a asista la un peisaj
și relația acestuia cu lumile umane și non-umane, examinând contextele
culturale din care se nasc acestea și straturile de manipulare care le
modelează. Instalațiile sale recente bazate pe video acordă o atenție
deosebită transcorporealității care se găsesc în peisajele modelate de
factorul puterii – fie că este vorba de guvern, armată sau industrie. Prin
cercetare de arhivă și de teren, joc și proiecte implicate în comunitate,
ea explorează percepția cuiva despre sine că existând dincolo de corp prin
relațiile cu lumea vie, să vedem porozitatea corpului nostru și să
construim reverență pentru o existență colaborativă.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht
<https://ro-ro.facebook.com/asociatia.oberliht/> în parteneriat cu Open
Place <https://www.openplace.org.au/>, în cadrul programului *CHIOȘC AIR*
<http://chiosc.oberliht.org/air/> / *Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor
culturii* <https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> și este
susținut de CEC Arts Link <https://www.cecartslink.org/> în cadrul
programului Rețeaua Art Prospect <https://www.artprospect.org/main> / Fondul
Noii Democrații <https://www.newdemocracyfund.org/about-us/>.
<https://zpatiu.files.wordpress.com/2022/09/albagli-image-2.jpg>

*EN*

*KIOSK AIR / Edu-Art 2022 /* *Re-public of culture workers*
*Self-organizing in times of crises* – public program

Artist talk by *Anne Beth Albagli [US]*, followed by a discussion
*Friday, September 23*,* 2022, 19:00*
*Zpace* (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

This talk will focus on screening of selected video works, community
engaged projects, and installations that resonate with her time in
residence with KIOSK AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/>.

The meeting will be held in English

*Anne Beth Albagli [US] *work explores new ways to witness a landscape and
its relationship to human and nonhuman worlds by examining the cultural
contexts from which they are born and the layers of manipulation that shape
them. Her recent video based installations pay particular attention to
trans-corporeality found within landscapes molded by power—be it
government, military, or industry. Through archival and field research,
play, and community engaged projects she explores one’s perception of self
as existing beyond the body through relationships with the living world; to
see our bodies’ porosity and build reverence for a collaborative existence.

This event is organized by Oberliht Association <http://oberliht.org/> in
partnership with Open Place <https://openplace.com.ua/>, in the frame of *KIOSK
AIR* <http://chiosc.oberliht.org/air/> / *Edu-Art 2022 / Re-public of
culture workers*
<https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> laboratory
and is supported by CEC Arts Link <https://www.cecartslink.org/> in the
frame of Art Prospect <https://www.artprospect.org/> network / New
Democracy Fund <https://www.newdemocracyfund.org/about-us/> program.

-- 
Asociația Oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org/suport/

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20220923/7c85fae1/attachment.htm>


More information about the oberlist mailing list