[Oberlist] [Fwd: [Info_Culture] Comunicat de presa]

oberlist mailing list ober la emdash.org
Mie Mar 14 19:13:51 CET 2007


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
skype ID: us.vladimir
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [Info_Culture] Comunicat de presa
From:  "CIC EUROINFO" <eurocic la yahoo.com>
Date:  Wed, March 14, 2007 15:07
To:   info_culture la yahoogroups.com
     romania_eu_list la yahoogroups.com
--------------------------------------------------------------------------

INSTITUTUL EUROREGIONAL DE COOPERARE CULTURALA IASIC (I.E.C.C. IASI)
 persoanã juridicã românã, neguvernamentalã, de drept privat, apoliticã
ºi fãrã scop lucrativ, constituitã sub Înaltul Patronaj al
 Alteþei Sale, Pricipele Radu de Hohenzollern - Veringen

comunicat de presã

  La Palatul Culturii din Iaºi, pe data de 14 martie 2007, cu începere de
la ora 16.30, va avea loc festivitatea de inaugurare a asociaþiei
”Institutul Euroregional de Cooperare Culturalã” (I.E.C.C.). Institutul
se aflã sub Înaltul Patronaj al Alteþei Sale, Principele Radu de
Hohenzollern - Veringen, care va participa la inaugurare.
 Scopul principal al I.E.C.C. este acela de a promova ºi dezvolta
cooperarea cultural-educaþionalã din Euroregiunile ”Siret-Prut-Nistru”
ºi ”Prutul de Sus”, prin intensificarea raporturilor de colaborare între
creatori, cercetãtori, manageri, formatori culturali ºi instituþiile
culturale, cu accent pe dezvoltarea identitãþii europene. De asemenea,
I.E.C.C. îºi propune sã încurajeze ºi sã promoveze circulaþia
transnaþionalã a persoanelor, lucrãrilor ºi produselor ce vizeazã
domeniul cultural-educaþional din Euroregiunile amintite, în spiritul
unui autentic dialog intercultural.
 Institutul Euroregional de Cooperare Culturalã invitã toþi actorii
publici ºi privaþi, care acþioneazã în Regiunea Nord Est, sã se
constituie în ”CONSORTIUL NORD-EST”, în vederea stabilirii unor
parteneriate active ºi realizarea în comun a unor proiecte ºi acþiuni
reciproc avantajoase de mare amploare. Misiunea acestui consorþiu este
de a a stimula ºi impulsiona dezvoltarea Regiunii Nord-Est prin acþiuni
intersectoriale, în scopul promovãrii ofertei locale privind integrarea
sectoarelor economice rãmase în urmã în teritoriu ºi pãstrarea
identitãþii culturale locale.
 La evenimentul de pe 14 martie vor participa, alãturi de Alteþa Sa
Principele Radu de Hohenzollern-Veringen ºi de membrii fondatori ai
Institutului, personalitãþi ale vieþii publice, politice ºi culturale
din judeþele Moldovei ºi din Republica Moldova, ambasadori ºi ataºaþi
culturali. Dupã prezentarea Institutului ºi discursurile inaugurale va
avea loc un cocktail.
 Având în vedere însemnãtatea evenimentului, vã rugãm sã confirmaþi
participarea unui redactor (eventual a unui tehnician/operator) delegat
de Instituþia dumneavostrã. Vã facem cunoscut faptul cã în finalul
manifestãrii vor putea fi intervievate urmãtoarele persoane:

  Dorel Zaharia – Preºedinte I.E.C.C. Iaºi
  Aurica Dvoracic – Vicepreºedinte I.E.C.C. Iaºi
  Adrian Zvoriºteanu – Vicepreºedinte I.E.C.C. Iaºi

Vã mulþumim ºi vã aºteptãm cu interes.
 Departamentul PR al I.E.C.C. Iaºi
 Director Bogdan Neculau
 tel. 0742 – 392.605
 e-mail: bogdanneculau la iecc.ro

I.E.C.C.  Iaºi , 700141, str. C. A. Rosetti, nr.12-14, tel/fax: 0232 –
212.807************************************************

Aurica Dvoracic - Sef Birou CIC&MK

Elena Zanet - bibliograf-informatician documentarist

Centrul de Informare Comunitara & Marketing (CIC&MK)
Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi Str. Palat 1, 700019 IASI-RO
tel.0232/213353/int.119  fax 0232/212170

e-mail eurocic la yahoo.com

website http://cic.cryo.ro  http://www.bjiasi.ro  http://albastru.free.fr
-------------- next part --------------
Un ata?ament HTML a fost eliminat  
URL: http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20070314/73cfb463/untitled-2-0001.html


Mai multe informații despre lista de discuții oberlist