[Oberlist] LV* prof. Dzozefa Tabi (Cikaga) lekcija par elektronisko literaturu 29.nov. @ e-t+t

oberlist mailing list ober la emdash.org
Dum Noi 25 22:34:33 CET 2007


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [Rezone] prof. Dzozefa Tabi (Cikaga) lekcija par elektronisko
literaturu 29.nov. @ e-t+t
From:  "anda klavina" <aklavina la yahoo.co.uk>
Date:  Sun, November 25, 2007 17:27
To:   rezone la lists.rixc.lv
--------------------------------------------------------------------------

Visas virsmas rakstnieciba: Attela, teksta un
datubazes tehnologiju ausana elektroniskaja literatura

Dzozefa Tabi lekcija

Norises vieta: e-text+textiles, Ausekla iela 11 - 222,
Riga
Laiks: Ceturtdien, 2007. gada 29. novembri plkst.
18:30 – 20:30
Lekcija saksies plkst. 19:00


Elektroniska literatura nav tikai "lieta" vai
''medijs'' vai pat dazados "zanros" istenotu "darbu"
kopums. Ta nav dzeja, proza, hiperteksts, datorspele,
kodejums vai kads jauns so izpausmes veidu sajaukums.
E-literatura ir jauna kulturas forma, kas top
vienlaikus ar jauniem jedzieniem, zanriem, strukturam
un institucijam, tapat ka jauniem literariem
veidojumiem.

Manas lekcijas uzdevums ir iepazistinat ar jaunu
kreativitates formu - elektronisko literaturu, kas ir
rakstisanas un dizaina, attela un narativa, teksta un
teksturas sajaukums. Jedzienu "visas virsmas
rakstnieciba'' esmu aizguvis no abstrakta
ekspresionisma jedziena "visas virsmas gleznieciba"
(''All-Over Paiting''). Kas reiz bija melnbalta un
tika lasita no sakuma lidz beigam - drukata gramata,
tagad tiek skatita, anoteta, navigeta un parveidota
pieaugosa elektronisko tekstu tikla ietvaros.

Ka piemeru es izmantoju erb, the electronic book
review. Pieturoties pie valodas, kas radas "tikla"
agrinaja stadija, esmu izveidojis vardnicu ar
“plustosiem pavedieniem”, "ielocem" un "teksturam",
nevis "saitem" un "atslegvardiem". Ausanas tels, ko
erb agriras kontakvirsmas dizaina ka vizualu metaforu
ieviesa Anne Burdika (EBR 2.0), laika gaita ir
attistijies, ietekmejot zurnala formu un saturu, lidz
pat situacijai, ka neviens no zanriem - kritika,
proza, dzeja, reklama, vizuala maksla - nekad
neparadas bez parejo klatbutnes. Ieskats ebr
kontaktvirsmas attistiba no versijas 1.0 1995. gada
lidz pasreizejai gadu vecajai versijai 4.0, atklaj, kâ
semantiskais un konceptualais saturs pat datubazes
tehnologijas var tikt uztverts pa "visu virsmu".

Dzozefs Tabi ir divu literaturkritikas gramatu -
Cognitive Fictions (Minnesota, 2002) un Postmodern
Sublime (Cornell, 1995) - autors. Vins ir ebr
(www.electronicbookreveiw.com) redaktors, kurs 2005.
gadâ Cikaga organizejis Society for Literature,
Science, and the Arts konferenci. Tabi ir literaturas
profesors Ilinoisas Universitate Cikaga, patlaban veic
ari Fulbraita profesora pienakumus Minhenes
Universitates Amerikas studiju centra.

Lekcija notiks anglu valoda. Vakara otraja dala
paredzetas diskusijas un dzerieni.

Ludzam apstiprinat savu ierasanos Andai Klavinai pa
talruni: 26880458 vai epastu: aklavina la yahoo.co.uk
Plasaka informacija par e-t+t: http://www.e-text-textiles.lv.. REZONE http://re-lab.lv/rezone
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.. WWW: https://lists.rixc.lv/mailman/listinfo/rezone
Mai multe informații despre lista de discuții oberlist