[Oberlist] MD* Zilele Filmului Ucrainesc 4-8 septembrie, 2008

oberlist mailing list ober la emdash.org
Sâm Aug 30 23:30:07 CEST 2008


Centrul Cultural Odeon

str. M. Eminescu, 55
Chisinau
tel. 22 10 58


Comunicat de presa

Centrul Cultural Odeon, str. M. Eminescu, 55 in colaborare cu Ambasada
Ucrainei in Republica Moldova desfasoara in perioada 4-8 septembrie 2008 
Zilele Filmului Ucrainesc. In program filme artistice, documentare, desene
animate – realizari cinematografice de ultima ora care au in activ
numeroase mentiuni, premii obtinute la mai multe festivaluri, concursuri
nationale si internationale: Doi in unu // Äâà â îäíîì», reg. Kira
Muratova, 2006 (f.artistic.); Pasarile paradisului //Ðàéñêèå ïòèöû, reg.
Roman Balaian, 2008 (f.artistic); Vladica Andrei // «Âëàäûêà Àíäðåé», reg.
Olesi Ianciuc, 2008 (f.artistic); Mamai // «Ìàìàé» reg. Olesi Sanin. 2002
(f.artistic) etc. Pentru cei mici duminica, pe data de 7 septembrie, orele
12.00 s-au programat desene animate si Poveste nastrusnica o coproductie
recenta 2008 a studiourilor din Ucraina si Estonia.


Intrarea libera.


4 septembrie 2008

18.00 – Deschiderea festiva
18.30 – Ucraina pitoreasca Film doc. // «Æèâîïèñíàÿ Óêðàèíà» Ä/ô 2001
18.50 - Bogdan Zinovii Hmelnitkii // «Áîãäàí-Çèíîâèé Õìåëüíèöêèé» 2006
f.artistic.


5 septembrie 2008

18.00 – Un om periculos de liber// «Îïàñíî ñâîáîäíûé ÷åëîâåê» 2004 f.doc
18.55 - Pasarile paradisului // «Ðàéñêèå ïòèöû» 2008 f.artistic


6 septembrie 2008

18.00 – Ecaterina Bilocur.Mesaj.// «Åêàòåðèíà Áèëîêóð».  Ïîñëàíèå.2001 f.doc
18.55 – Mamai // «Ìàìàé» 2002 f.artistic


7 septembrie 2008

Filme pentru copii
12.00 - «Ratusca schioapa», «Capra-catina // «Õðîìàÿ óòî÷êà»,
«Êîçà-äåðåçà» desene animate
12.30 – Povestea vesela // «Ïðèêîëüíàÿ ñêàçêà» 2008 f. artistic
18 00 – Cetatile Ucrainei // «Çàìêè Óêðàèíû» 2005 f.doc
18.25 – Vladica Andrei // «Âëàäûêà Àíäðåé» 2008 f.artistic


8 septembrie 2008

18.00 – Piesa pentru trei actori // «Ïüåñà äëÿ òðåõ àêòåðîâ» 2004 ,
desene animate
18.10 – Doi in unu // «Äâà â îäíîì» 2006 f.artisticLidia Troianowski
manager
tel. 22 10 58
GSM 069552733
e.mail: troian la mail.md, troianowski_lidia la yahoo.fr


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- partea urmãtoare --------------
Un ata?ament non-text a fost ?ters...
Nume: Program.doc
Tip: application/msword
M?rime: 73216 octe?i
Desc: indisponibil(?)
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20080831/2de941b7/attachment-0001.doc 


Mai multe informații despre lista de discuții oberlist