[Oberlist] Scrisoare deschisă - Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova

Igor Mocanu igor.mocanu at cartier.md
Sun Apr 12 23:00:52 CEST 2009


*Scroll down for English & French*


Scrisoare deschisă <http://www.stiri.romanism.net/?p=2511>

Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova
către
Ambasadele statelor Uniunii Europene şi SUA la Bucureşti,
Parlamentul European
Comisia Europeană
Consiliul Europei

Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova, constituit în
Bucureşti, la 8 aprilie 2009, îşi propune coordonarea campaniei de
internaţionalizare a situaţiei grave create de către regimul comunist de la
Chişinău.
În vederea realizării obiectivului propus:
1. Cerem eliberarea tuturor persoanelor arestate şi tratament medical
corespunzător pentru cei răniţi. Solicităm sprijinul mass-media în această
campanie pentru promovarea respectării drepturilor omului şi democratizare
în Republica Moldova.

2. Solicităm invalidarea rezultatului alegerilor de la 5 aprilie, fraudate
de către autorităţile comuniste de la Chişinău.
3. Solicităm repetarea scrutinului electoral, sub monitorizarea Consiliului
Europei, Uniunii Europene, SUA, Rusiei, României, Ucrainei, Turciei,
Bulgariei.
4. Solicităm organizarea sub garanţiile menţionate, a unei campanii
electorale neviciate, cu durata de cel puţin 30 de zile.
5. Solicităm punerea sub controlul public a Televiziunii şi Radioului de la
Chişinău prin constituirea unor Consilii de Administraţie alcătuite din
personalităţi ştiinţifice şi culturale neafiliate politic, sub protecţia
observatorilor internaţionali şi naţionali.
6. Solicităm cetăţeanului Vladimir Voronin să nu mai facă declaraţii şi uz
de prerogativele prezidenţiale, deoarece mandatul său de 4 ani a expirat la
7 aprilie şi a intrat deja în conflict cu Codul Penal al Republicii Moldova.
7. Solicităm Comisiei Electorale Centrale să pună la dispoziţia justiţiei
probele fraudelor electorale de proporţii care au fost reclamate.
8. Solicităm Procuraturii Generale să înceapă cercetarea fraudelor
electorale, în mod profesionist şi transparent faţă de observatori interni
şi internaţionali.
9. Solicităm Comisiei Europene să sprijine tinerii din Piaţa Marii Adunări
Naţionale din Chişinău care aspiră la fundamentarea statului de drept prin
alegeri libere, la libertate şi democraţie.
10. Vom mandata avocaţi din Uniunea Europeană pentru a ne susţine demersul
nostru legitim.
11. Solicităm tuturor actorilor publici să acţioneze şi să sprijine
promovarea normelor şi valorilor democratice în Republica Moldova.
12. Solicităm liderilor politici de la Chişinău să preia mesajul nostru
pentru a-l susţine public.

Declarăm sediul provizoriu al Comitetului Pentru Alegeri Libere în Republica
Moldova, în Bucureşti str. Batiştei, nr. 24 A.
Telefax: +40-21 – 311-20-75 – Asociaţia 21 Decembrie 1989,
comitetulpentruchisinau at gmail.com

Adoptat de Adunările din Piaţa Universităţii, Bucureşti, din 08 - 11 aprilie
2009

Comitetul de sprijin:
Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Bucureşti
Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia
Oficiul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului – reprezentat
Grupul Noii Golani
Asociaţia 21 Decembrie 1989
Seniorii Ligii Studenţilor din România

Purtător de cuvânt: Tudor Cojocaru, telefon 0743 778940

Semnatari:
ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI DIN CONSTANŢA
ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI SI BUCOVINENI DIN BRASOV
ASOCIATIATI STUDENŢILOR SI ELEVILOR BASARABENI DIN ORADEA
ASOCIATIA TINERILOR BASARABENI DIN IAŞI
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ROMÂNILOR BASARABENI DIN SUCEAVA
ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMIŞOARA
LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMISOARA (G.I.)
CLUBUL STUDENTILOR BASARABENI SI BUCOVINENI “STEFAN CEL MARE SI SFINT”
LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN GALATI (G.I.)
GRUPUL DE INITIATIVA BASARABEANA DIN CLUJ
ASOCIATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN CRAIOVA
LIGA STUDENTILOR ROMANI DIN STRAINATATE
SOCIETATEA TIMIŞOARA
ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA - organizaţia Bucureşti
BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989
FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”,
FUNDAŢIA MEMORIA - filiala Argeş [Experimentul Piteşti]
FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL
ASOCIAŢIA CIVES
CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI,
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE
ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA
ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE
L’ALLIANCE BELGO-ROUMAINE
MI ŞCAREA ARĂDEANĂ
ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA
CONSILIUL ROMÂN AMERICAN
ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI
ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE
ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”
FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI
FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR
FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN
ROMÂNIA
FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA,
SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI
SINDICATUL ALRO SLATINA
INSTITUTUL FRAŢII GOLESCU PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

Lista semnatarilor rămâne deschisă şi le aşteptăm la adresa de email
comitetulpentruchisinau at gmail.com iar variante ale textului, în limbile
engleză, franceză şi germană vor fi depuse la ambasadele statelor UE şi a
SUA, luni de dimineaţă.


Open Letter

The Committee for Free Elections in the Republic of Moldova

The Committee for Free Elections in the Republic of Moldova, set up in
Bucharest, on April 8th, 2009, undertakes coordination of the campaign
intended to internationalise the serious state of affairs caused by the
communist regime in Chisinau.

With a view to accomplishing the objective undertaken:


1. We demand that all people under arrest are released and injured granted
appropriate medical treatment. We request mass media support in this
campaign aiming to promote observance of the human rights and the
democratisation of the Republic of Moldova.

2. We demand that the result of the elections on April 5th, fraud of the
communist authorities in Chisinau, is invalidated.

3. We demand that the electoral poll is repeated, under monitoring of the
European Council, European Union, U.S.A., Russia, Romania, Ukraine, Turkey,
Bulgaria.

4. We demand that a fair election campaign is organised for at least 30
days, under the aforementioned surveillance.

5. We demand that the Television and Radio Stations in Chisinau are set
under public control, by setting up Administration Councils to include
scientific and cultural personalities, of no political affiliation, under
the protection of international and national observers.

6. We demand the citizen Vladimir Voronin to restrain from making any
statements and asserting presidential prerogatives, as his 4 years mandate
expired on April 7th and is already in conflict with the Penal Code of the
Republic of Moldova.

7. We demand the Central Electoral Commission to submit with the judicial
bodies the claimed evidences of the major election fraud.

8. We demand the General Prosecutor’s Office to initiate an investigation on
the elections fraud, professionally and transparent to domestic and
international observers.

9. We demand the European Commission to support the young the in the Great
National Assembly Square aspiring to substantiate the rule of law by free
elections, to freedom and democracy.

10. We shall mandate lawyers from the European Union to support our rightful
initiative.

11. We demand all public actors to act and support the promotion of
democratic regulations and values in the Republic of Moldova.

 12. We demand the political leaders in Chisinau to undertake our message
and support it publicly.

We set up a provisory headquarters of the Committee for Free Elections in
the Republic of Moldova, in Bucharest, 24 A Batistei Str.
Telefax: +40-21 – 311-20-75 – Asociaţia 21 Decembrie 1989,
sprijin.chisinau at gmail.com

Adopted by the Assemblies in the University Square of April 08th – 11th,
2009.

Support Committee:
Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Bucureşti
Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia
Oficiul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului – reprezentat
Grupul Noii Golani
Asociaţia 21 Decembrie 1989
Seniorii Ligii Studenţilor din România

Spokesperson : Tudor Cojocaru, telefon 0743 778940

Signers:
ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA - organizaţia Bucureşti
BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989
FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”,
FUNDAŢIA MEMORIA - filiala Argeş [Experimentul Piteşti]
FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL
ASOCIAŢIA CIVES
CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI,
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE
ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA
ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE
L’ALLIANCE BELGO-ROUMAINE
ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA
CONSILIUL ROMÂN AMERICAN
ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI
ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE
ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”
FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI
FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR
FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN
ROMÂNIA
FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA,
SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI
SINDICATUL ALRO SLATINA
INSTITUTUL FRAŢII GOLESCU PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

The signers list remains open and we shall be expecting your signatures at:
sprijin.chisinau at gmail.com


Lettre ouverte

-

Le Comité pour des élections libres dans la République Moldova

Le Comité pour des élections libres dans la République Moldova, constitué a
Bucarest le 8 avril 2009, se propose la coordination de la campagne
d’internationalisation de la situation grave créé par le régime communiste
de Chisinau.
Pour la réalisation des objectifs suivants:

 1. Demandons la libération de toutes les personnes arrêtées et du
traitement médical adéquat pour les blessés. Sollicitons le support des
mass-media dans cette campagne pour la promotion des droits de l’homme et de
la démocratisation dans la République Moldova.2. Sollicitons l’invalidations
du résultat des élections de 5 avril, fraudées par les autorités communistes
de Chisinau.
3. Sollicitons la répétition du scrutin électoral, sous la monitorisation du
Conseil de l’Europe, de l’Union Européenne, des États-Unis, de la Russie, de
la Roumanie, de l’Ukraine, de la Turquie et de Bulgarie.
4. Sollicitons l’organisation, sous les garanties mentionnées, d’une
campagne électorale inviolée, durant au moins 30 jours.
5. Sollicitons la mise sous contrôle publique de la Télévision et du Radio
de Chisinau par la constitution des certaines Conseils d’Administration,
constitués par des personnalités scientifiques et culturelles non-affiliées
et sous la protection des observateurs internationaux et nationaux.
6. Sollicitons au citoyen Vladimir Voronin de ne plus faire des déclarations
et de l’usage de prérogatives présidentielles, parce que son mandat de 4
années a expiré le 7 avril et est déjà entré en conflit avec le Code Pénal
de la République Moldova.
7. Sollicitons a la Commission Electorale Centrale de poser a la disposition
de la justice les probes des immenses fraudes électorales qui ont été
réclamées.
8. Sollicitons a la Procurature Générale de démarrer la recherche des
fraudes électorales, d’une manière professioniste et transparente pour les
observateurs internes et internationales.
9. Sollicitons a la Commission Européenne de parrainer les jeunes de la
Place de la Grande Assemblés Nationale de Chisinau, qui aspirent a la
fondamentation de l’état de droit pour des élections libres, de la liberté
et de la démocratie.
10. Nous mandaterons des avocats de l’Union Européenne pour nous soutenir
dans notre démarche légitime.
11. Sollicitons a tous les acteurs publiques d’actionner et de soutenir la
promotion de normes et des valeurs démocratiques de la République Moldova.
12. Sollicitons aux leaders politiques de Chisinau de prendre notre message
pour le soutenir en publique.

Déclarons le siège provisoire du Comité des Elections Libres dans la
République Moldova, a Bucarest, str. Batistei, nr. 24 A. Telefax : +40-21 –
311-20-75 – Asociaţia 21 Decembrie 1989, sprijin.chisinau at gmail.com

Adopté par les Assemblés de Piata Universitatii, Bucarest, de 08 – 11 avril
2009

{0>Comitetul de sprijin:<}0{>Le Comité de soutient :

<0}
Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Bucureşti
Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia
Oficiul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului – reprezentat
Grupul Noii Golani
Asociaţia 21 Decembrie 1989
Seniorii Ligii Studenţilor din România

Porte-parole :  Tudor Cojocaru, telefon 0743 778940

{0>Semnatari:<}0{>Signataires :

«<0}
ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA - organizaţia Bucureşti
BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989
FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”,
FUNDAŢIA MEMORIA - filiala Argeş [Experimentul Piteşti]
FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL
ASOCIAŢIA CIVES
CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI,
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE
ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA
ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE
L’ALLIANCE BELGO-ROUMAINE
ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA
CONSILIUL ROMÂN AMERICAN
ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI
ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE
ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”
FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI
FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR
FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN
ROMÂNIA
FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA,
SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI
SINDICATUL ALRO SLATINA
INSTITUTUL FRAŢII GOLESCU PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

La listes de signataires reste ouverte et nous attendons sur
sprijin.chisinau at gmail.com


 --
Igor Mocanu

Cartier Publishing House - PR Manager
(+40) 0722 85 34 05
imocanu at cartier.md
www.cartier.md
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090413/5dfb540c/attachment-0001.html 


More information about the oberlist mailing list