[Oberlist] MD* call/expo/vis: Bienala Internationala de Pictura, Editia I, Chisinau, Moldova

oberlist mailing list ober at emdash.org
Wed Jul 8 14:07:53 CEST 2009


Bienala Internaţională de Pictură


Ediţia I, Chişinău, Moldova

REGULAMENT 2009
Descarcă
http://www.arta.md/upimg/2009/docs/bienala2009regulament.doc

Organizatori– Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova
– Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
– Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
– Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău
– în parteneriat cu Fundaţia Sturza
au iniţiat organizarea în comun a Bienalei Internaţionale de
Pictură, în perioada
1 -17 decembrie 2009, la Centrul Expoziţional Constantin
Brâncuşi al UAP, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3,
Chişinău.
Bienala Internaţională de Pictură Chisinau-2009 – este un
spaţiu de promovare, valorificare şi integrare prin intermediul
artei contemporane care apropie Republica Moldova de procesele artistice
din lume, motivând astfel fenomenul artistic naţional şi,
stimulând dezvoltarea domeniului picturii în toată varietatea sa.
Bienala Internaţională de Pictură va stabili la
Chişinău un centru de atragere şi extensiune a expresiei
artistice care ar crea un cadru de coexistenţă a celor mai
diverse curente şi tendinţe estetice.


Scop
BIP Chisinau-2009 va oferi posibilitatea de a prezenta larg dinamica
transformărilor în ultimii ani în domeniul picturii. Bienala va crea
posibilităţi de expunere şi comunicare între artiştii
din Moldova şi din străinătate. Expoziţia va crea un
spaţiu pentru întâlniri şi dispute interdisciplinare. Aceasta ne
va prezenta o gamă largă de abordări estetice şi
mijloace de expresie plastică în domeniul picturii, demonstrând atât
tehnicile şi tehnologiile moderne cât şi cele tradiţionale.


Eligibilitatea
•	Concursul este deschis pentru artiştii naţionali şi
internaţionali care practică pictura.
•	Solicitanţii pot înainta maxim două lucrări realizate în
perioada 2007-2009.
•	Se acceptă numai lucrări neexpuse anterior în cadrul altor
expoziţii şi concursuri.
•	Participanţii declară pe propria răspundere că
deţin dreptul de exclusivitate asupra lucrărilor (Anexa 1).
•	Participanţii rezidenţi ai Republicii Moldova vor achita taxa
de participare în valoare de 150 lei la casieria UAP din Moldova. Fondul
acumulat va fi folosit pentru editarea catalogului.

Expoziţia va include şi lucrări ale artiştilor
invitaţi.


Procedura
•	Selecţia preliminară va fi efectuată de juriu în data de
15 septembrie 2009, în baza formularelor de participare (însoţite cu
pozele după lucrări şi a autorului) depuse până la
această dată. Informaţia transmisă prin e-mail va
conţine în titlu „Bienala Chişinau-2009 ”
•	Lucrările admise de juriu pentru concurs urmează a fi
expediate organizatorilor prin poştă sau pe alta cale sau depuse
personal in perioada 01octombrie-01 noiembrie 2009 la sediul Centrului
Expoziţional C. Brancusi (adresa)
•	Participanţii vor suporta taxele şi cheltuielile de transport
tur-retur.
•	Lucrările vor fi însoţite de un formular de participare (anexa
1).


Juriul
Un juriu internaţional va nominaliza laureaţii premiilor Bienalei.
Juriul îşi rezervă dreptul de a dispune asupra valorii premiilor.
Rezultatele selecţiei concursului vor putea fi vizualizate pe
website-urile Bienalei, MNAM şi Uniunii Artiştilor Plastici din
Moldova.


Premiile
Premiul I – 22 000 lei/2000 USD
Premiul II – 16 500 lei/1500 USD
Premiul III – 11 000 lei/ 1000 USD
Premiul Fundaţiei Sturza – 11 000 lei/1000 USD
Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei şi trofeul
Artmuseum va fi decernat unui artist din Moldova.
Alte premii şi menţiuni.


Date generale
Organizatorii Bienalei îşi rezervă toate drepturile:
– de a prezenta lucrările în emisiuni TV, în presă, Internet,
broşuri, cataloage, video, filme, CD;
– de a utiliza datele personale ale artistului.
Toţi participanţii vor primi gratuit un catalog al Bienalei.
Lucrările premiate vor deveni proprietatea Muzeului Naţional de
Artă al Moldovei.
Lucrarea premiată de Fundaţia Sturza va fi transmisă în
colecţia acesteia.
Premiile vor fi înmânate în data de 1 decembrie 2009, în cadrul ceremoniei
de inaugurare a expoziţiei.
După închiderea expoziţiei lucrările nepremiate vor fi
ridicate in termen de 7 zile.
Lucrările participanţilor din străinătate pot fi
ridicate în termen de 30 zile.
Formularele de aplicare pentru Bienala Internaţională de
Pictură Chisinau-2009, cu fotografii color (cu inscripţia
Bienala Chişinău 2009), vor fi trimise pe adresa:


Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
str. 31 August 1989, 115
MD-2012, Chişinău,
tel.: (00373) – 022-24-17-30, (00373) – 022-24-53-32

Sau prin poşta electronică la e-mail: art.museummail.md

sursa:arta.md
-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

More information about the oberlist mailing list