[Oberlist] MD* call/perf/city: CHIOSC - Posibilitatea orasului, havuz / The possibility of the city, the fountain

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Jul 9 22:27:10 CEST 2009


RO

- - - - - - - - - - - - -

Tonka MALEKOVIC, aflată în rezidenţă la Chişinău cu proiectul 
„Posibilitatea oraşului” inițiat în colaborare cu Ion FISTICANU, 
va realiza o lucrare drept finalizare a acestui proiect, pentru care o 
sa aibă nevoie de ajutorul unui grup de persoane. Ea va construi un 
oraş blocurile caruia vor fi formate din participanții prezenți la 
acțiune - adică chiar voi! Cei care doresc să participe la această 
acţiune publică, sunt invitaţi să vină vineri, pe data de 10 
iulie, la ora 19:00 în faţa havuzului de lîngă Palatul Naţional 
(str. 31 August 1989 colț cu str. Pușkin, Chișinău). Acțiunea va 
fi documentalizată și apoi prezentată în CHIOȘC în Chișinău și 
ulterior în Zagreb, Croația.

= = = = = = = = = =

Proiectul CHIOŞC, punct de informare cultural şi platformă de 
participare publică a fost lansat în oraşul Chişinău. Este 
conceput într-un context social-politic complex al procesului de 
tranziţie, intenţionînd să promoveze arta contemporană şi cultura 
tinerilor în spaţiul public prin strierea şi contaminarea 
informaţională a teritoriului urban, să încurajeze participarea 
activă a diverselor categorii de persoane reprezentînd diferite 
domenii deseori marginalizate și oferindu-le o platformă de 
manifestare publică, să întărească rețelele locale și să 
dezvolte rețelele internaționale de operatori și profesioniști din 
domeniul culturii, să influențeze politicile publice în vederea 
extinderii accesului și utilizării mai puțin restricționate a 
spațiul public.

Flat Space | Spațiu Deschis pentru Galeria Mobilă – o compoziție 
arhitecturală de dimensiuni mici, proiectată de Ştefan Rusu – este 
o replică funcţională a unui apartament fără pereţi care va servi 
drept spaţiu deschis prezentărilor publice şi evenimente culturale. 
Totodată CHIOŞC-ul va reprezenta un punct de informare cultural 
accesibil oricărei categorii de public: profesioniştilor, amatorilor 
sau celor interesaţi de arta contemporană.

Proiectul intenţionează să prezinte diversitatea şi bogăţia unor 
practici artistice din majoritatea ţărilor care formează continentul 
european, astfel unul dintre obiective este de a invita artişti, 
teoreticieni, operatori culturali să participe în activităţile 
CHIOŞC-ului cu expoziţii, ateliere, proiecţii, prezentări, 
întâlniri ş. a.

Proiectul CHIOȘC cuprinde și rezultatele proiectului INTERVENȚII3 
care a fost realizat în 2008: http://www.oberliht.org.md/interventii3.htm 
l

Proiectul CHIOȘC beneficiază de sprijinul Fundației Culturale 
Europene, Direcției Cultură al Municipiului Chișinău, Preturii 
sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Alianței Franceze 
din Moldova, Institutului Cultural Român prin Programul CANTEMIR 
(2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel România 
precum și a CEC ArtsLink și programului Gulliver Connect.
EN

- - - - - - - - - - - - -

Tonka MALEKOVIC, artist in residency in the frame of CHIOSC project is 
currently in Chisinau working on The Possibility of the City project 
conceived together with Ion FISTICANU. As a final action of building 
cities she is looking for a group of people who would like to take 
part in her and Ion’s last public action. If you are interested feel 
free to join us on Friday, July 10, 2009, 7 pm at the fountain next to 
the National Palace (Palatul National) that can be found at the 
intersection of the 31st of August and Puskin streets, Chisinau. The 
action will be documented and later on presented in CHIOSC in Chisinau 
and in Zagreb, Croatia.

= = = = = = = = = =

The CHIOŞC project, a cultural info-point and a platform for public 
participation is being launched in the city of Chisinau. It has been 
conceived in a complex social and political context that marks the 
period of transition, with the intention to promote contemporary art 
and youth culture in public space by contaminating the urban territory 
with relevant information. It is meant to encourage active 
participation of diverse social groups representing often marginalized 
or less visible domains by putting at their disposal a public platform 
for manifestation, to strengthen local and develop regional and 
international network of cultural operators and professionals, to 
influence the existing public policies and local authorities to extend 
the access to public space and allow it’s less restricted usage.

The FLAT SPACE for mObile gallery – small architecture unit designed 
by Ștefan RUSU will represent a functional replica of an apartment 
without walls that will provide an open space for public presentations 
and cultural activities. It will also serve as a cultural info-point 
accessible to general publics: professionals, amateurs or cotemporary 
art lovers.

This project intends to present the diversity and richness of various 
art practices carried out in different parts of European continent, 
thus one of its objectives is to invite artists, theorists, cultural 
workers to participate in CHIOŞC’s activities with exhibitions, 
workshops, screenings, talks etc.

The CHIOȘC project includes the results of the INTERVENTIONS3 project 
realized in 2008:

http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

The CHIOȘC project receives support from the European Cultural 
Foundation, Cultural Department of the city of Chisinau, Center and 
Buiucani districts of city of Chisinau, Latin Union (Republic of 
Moldova office), Romanian Cultural Institute through CANTEMIR Program 
(2008), CEC ArtsLink, Gulliver Connect, French Alliance Moldova and 
Henkel Romania.
Vladimir US

CHIOSC  |  director de proiect

http://oberliht.org.md/chiosc.html

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Asociatia Tinerilor Plasticieni din Moldova "Oberliht"
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel/fax:	+ (373 22) 286317
mob:	+ (373) 69 171010
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova


More information about the oberlist mailing list