[Oberlist] MD* evnt: MNAM comunicat de presa

oberlist mailing list ober at emdash.org
Thu Aug 20 01:35:25 CEST 2009


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: comunicat de presa
From:  "Craciun Iurie" <art.museum la mail.ru>
Date:  Wed, August 19, 2009 11:01
To:   "ober" <ober la emdash.org>
     oberlist la indash.org
--------------------------------------------------------------------------


C O M U N I C A T  D E  P R E S &#258;
V e r n i s a j

Vineri, 21 august, ora 15.00 în incinta Muzeului Na&#355;ional de
Art&#259; al Moldovei va avea loc vernisajul expozi&#355;iei personale a
artistei plastice
Svetlana Pasecinaia

N&#259;scut&#259; la 19 noiembrie 1949 în s. Garovka din regiunea
Habarovsk, Rusia, S. Pasecinaia &#351;i-a f&#259;cut studiile mai întâi la
Institutul de ceramic&#259; N. V. Gogol, or. Mirgorod, Ucraina, apoi la
&#350;coala superioar&#259; industrial&#259; de arte plastice V. I. Muhina
din Sankt Petersburg, Rusia. În 1977 se stabile&#351;te cu traiul la
Chi&#351;in&#259;u, unde locuie&#351;te 20 de ani, activând în calitate de
profesor la &#350;coala de arte I. E. Repin &#351;i la Academia de arte.
În anii 80 S. Pasecinaia devine membr&#259; a Uniunii Arti&#351;tilor
Plastici din Moldova, Uniunii Arti&#351;tilor Plastici din Ucraina &#351;i
membr&#259; a Societ&#259;&#355;ii de Ceramic&#259; din Ucraina.
Palmaresul artistei include particip&#259;ri la numeroase concursuri
&#351;i expozi&#355;ii interna&#355;ionale în Ucraina, Moldova, Italia,
Germania, România, Fran&#355;a, Japonia, Coreea... care îi aduc
distinc&#355;ii înalte (Medaglia del Presidente della Repubblica, Faenza,
Italia, Premio Faenza, Medaille d’Or, Vaillauris, Fran&#355;a, Award of
Merit, Kutani, Japonia) &#351;i o fac renumit&#259;.
 S. Pasecinaia, de rând cu al&#355;i arti&#351;ti notorii ca Brunhilda
Epelbaum-Marcenco, Nelly Sajina, Luisa Ian&#355;en, a pus baza curentului
pictural-decorativ în ceramica modern&#259; moldoveneasc&#259;.
Numeroasele panouri &#351;i compozi&#355;ii în volum, prezente în
expozi&#355;ie, au fost create în anii 80 – începutul anilor 90 –
perioad&#259; caracterizat&#259; de culmina&#355;ia dezvolt&#259;rii
ceramicii moderne în Moldova. Este indubitabil faptul c&#259;
tendin&#355;ele de baz&#259; ale evolu&#355;iei artei decorativ-aplicate
moderne din Moldova au influen&#355;at asupra dezvolt&#259;rii &#351;i
form&#259;rii individualit&#259;&#355;ii artistice ale S. Pasecinaia care
în prezent este unul dintre cerami&#351;tii de avangard&#259; ai Ucrainei.
Tr&#259;s&#259;turile individuale ale artei S. Pasecinaia se
manifest&#259; în particularit&#259;&#355;ile structurii lucr&#259;rilor
sale, alegerea mijloacelor de expresie, stilistica personal&#259;.
Lucr&#259;rile din ceramic&#259; ale S. Pasecinaia dep&#259;&#351;esc
cadrul îngust de ordin utilitar, dobândind o anumit&#259;
independen&#355;&#259; în ceea ce prive&#351;te imaginea &#351;i
conceptul.
Numeroasele compozi&#355;ii &#351;i reliefuri abstracte din ceramic&#259;,
precum &#351;i lucr&#259;rile grafice abund&#259; în taine &#351;i enigme
în care orice privitor poate descoperi ceva apropiat &#351;i cunoscut
sufletului s&#259;u. Gra&#355;ie imagina&#355;iei &#351;i muncii asidue,
S. Pasecinaia a creat o galerie inedit&#259; de lucr&#259;ri care se
p&#259;streaz&#259; în colec&#355;ii de stat &#351;i particulare din
&#355;ar&#259; &#351;i de peste hotare.

	În cadrul expozi&#355;iei vor fi prezentate lucr&#259;ri de ceramic&#259;
(donate de c&#259;tre autoare în anul 2005 Muzeului Na&#355;ional de
Art&#259; al Moldovei), grafic&#259; &#351;i o serie de fotografii din
colec&#355;ia personal&#259;.

Vom fi deosebit de recunosc&#259;tori daca ve&#355;i informa despre acest
eveniment în ziarul, revista, postul de radio/televiziune la care
activa&#355;i.

Expozi&#355;ia va fi deschis&#259; publicului larg pân&#259; la 14
septembrie 2009

-------------- partea urmãtoare --------------
Un ata?ament non-text a fost ?ters...
Nume: com Pasecinaia.doc
Tip: application/msword
M?rime: 286208 octe?i
Desc: indisponibil(?)
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090820/15f584b1/attachment-0001.doc 


More information about the oberlist mailing list