[Oberlist] MD* evnt/expo: MNAM - comunicat de presa

oberlist mailing list ober at emdash.org
Mon Sep 21 19:16:51 CEST 2009


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: comunicat de presa
From:  "Craciun Iurie" <art.museum la mail.ru>
Date:  Mon, September 21, 2009 12:19
To:   "ober" <ober la emdash.org>
--------------------------------------------------------------------------

Mar&#355;i, 22 septembrie, ora 15.00 &#238;n incinta Muzeului
Na&#355;ional de Art&#259; al Moldovei va avea loc vernisajul
expozi&#355;iei artistului plastic
Timotei B&#259;tr&#226;nu

Timotei Batr&#226;nu (12 aprilie 1944) s-a n&#259;scut &#238;n comuna
B&#259;l&#259;ure&#351;ti, jud. L&#259;pu&#351;na. Dup&#259; ce
absolve&#351;te Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru
Pl&#259;m&#259;deal&#259;, clasa profesorilor Anatol Grigora&#351; &#351;i
Ion Jumati, urmeaz&#259; un curs de specializare de 3 ani la Academia de
Arte Plastice din ora&#351;ul Tibilisi, Georgia. Aici &#238;i va avea ca
&#238;ndrum&#259;tori pe arti&#351;tii plastici Ucia Djaparidze &#351;i
Iraclii Ociauri.
1971 reprezint&#259; anul de debut al artistului plastic Timotei
B&#259;tr&#226;nu &#238;n cadrul Expozi&#355;iei Tineretului din RSSM.
&#350;apte ani mai t&#226;rziu devine membru titular al Uniunii
Arti&#351;tilor Plastici din Moldova. &#206;n 1970 Timotei
B&#259;tr&#226;nu &#238;nfiin&#355;eaz&#259; &#350;coala de arte Plastice
pentru Copii din ora&#351;ul H&#226;nce&#351;ti.
De-a lungul timpului Timotei B&#259;tr&#226;nu particip&#259; activ la
peste una sut&#259; de expozi&#355;ii republicane &#351;i
interna&#355;ionale. Printre cele mai importante particip&#259;ri ale sale
sunt cele de la Moscova (URSS), Riga (Letonia); Viena (Austria); Smolean
(Bulgaria); &#350;ri-Lanca; Paraguay; Bangladech; Paris, Leon
(Fran&#355;a); Ia&#351;i, Bac&#259;u, Bucure&#351;ti (Rom&#226;nia);
Paphos (Cipru); Leiden (Olanda); Baden-Bad (Germania). Dar &#351;i la
simpozionae de crea&#355;ie: Portul Yanino, Alonca, Baikalo-Amur; Iurmala
(Letonia); Lvov, Gurzuf (Ukraina); Smolean (Bulgaria); Khemerovo (Rusia);
Bac&#259;u, Ia&#351;i, Curtea de Arge&#351; (Rom&#226;nia); Orheiul Vechi,
Parcova, Criuleni (Republica Moldova).
&#206;n 1981 i se decerneaz&#259; Medalia de bronz pentru pictur&#259;
&#238;n cadrul EREN-ului, Moscova, iar &#238;n 2000 Premiul de fidelitate,
Ia&#351;i. Uniunea Arti&#351;tilor Plastici &#238;i confer&#259; &#238;n
2001 Premiul pentru pictur&#259;.
Polivalen&#355;a artistului plastic se manifesta &#351;i prin plachetele
de versuri: Cunoa&#351;terea de sine, 2001; G&#226;nduri pentru tine,
2002; Pic&#259;turi de aur, 2004; La umbra unui s&#259;rut, 2006; Eoliane,
2009
Expozi&#355;ia jubiliar&#259; la cei 65 de ani ai artistului,
&#238;nsumeaz&#259; circa 70 lucr&#259;ri de pictur&#259; din
colec&#355;ia personal&#259;.

Rod al interferen&#355;ei dintre pictur&#259; &#351;i poezie (Ut pictorura
poesis? Sau Un poesis pictura ? invers&#259;m noi), versurile (lui Timotei
B&#259;tr&#226;nu) sunt ni&#351;te fulgura&#355;ii ale sim&#355;irii unui
artist care, cu ajutorul mijloacelor celor dou&#259; arte, &#238;n culori
&#351;i sunete &#238;mperecheate, &#238;ncerc&#259; s&#259; surprind&#259;
momente ale timpului tr&#259;it, reprezent&#259;ri spontane, g&#226;nduri
senine sau adumbrite de triste&#355;e. Bucur&#259; &#238;nt&#226;lnirea
dintre condei &#351;i penel care zboar&#259; u&#351;or prin spa&#355;iul
amintirilor sentimentale scoase din umbr&#259; la lumin&#259; printr-un
procedeu al clarobscurului.
										Mihai Cimpoi
Expozi&#355;ia va fi deschis&#259; p&#226;n&#259; pe 12 octombrie 2009.
More information about the oberlist mailing list